НОВИХ 3 КМ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ „ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ“

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције успешно је извела радове на изградњи недостајуће канализационе мреже на територији МЗ „Видовданско насеље“.

Захваљујући комплетирању свакодневних ревносних активности, за 149 домаћинстава омогућено је прикључење на новоизграђену канализациону мрежу дужине око 3 км, па се житељи овог дела града неће више суочавати са бројним проблемима који су се јављали услед коришћења и пражњења септичких јама.

Улице у којима су изведени поменути радови су: Емануила Јанковића, Војводе Пријезде, Старог Вујадина (крак 1), Мајке Југовића (крак 1), Христофера Жефаровића (крак 1 и 2), Алексе Ненадовића (крак 1, 3 и 11), Краља Уроша (крак 14), Др Лазе Марковића (крак 14), Деспота Угљеше (крак 15), Стојана Чупића (крак 17, 18 и 19), улице без додељеног назива - крак 12, 16 и крак 24.

Захваљујући константним настојањима Града Новог Сада да се што боље комунално уреде градска и приградска насеља, до сада је кроз Видовданско насеље прошло 14 км канализационе мреже, а изграђена је и једна црпна станица, чиме је омогућено прикључење за  778 домаћинстава.

Након радова на изградњи канализације, све раскопане саобраћајне површине доведене су у технички исправно стање.

Вредност инвестиције је 125.810.264,16 динара, а њеном реализацијом унапређени су комунални стандарди, а самим тим и олакшана свакодневница становницима овог дела града.