НОВИ СЈАЈ ПОЗОРИШНОГ ТРГА

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализовала је прву фазу радова на уређењу дела градског језгра, а реконструисан Позоришни трг је дана 18.12.2021. године обишао Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, са сарадницима.

Прва фаза уређења дела градског језгра Новог Сада обухвата Позоришни трг, Успенску улицу и део пролаза између Српског народног позоришта и ТЦ „Аполо“, а инвестиција је вредна 387.785.676,20 динара.

Пешачка површина на простору Позоришног трга знатно је функционалнија и уређенија захваљујући новом поплочању, а визуелном ефекту доприноси и амбијентална целина са плитким воденим огледалом, фонтаном, простором за седење и жардињерама са украсним жбуњем.

Уникатни печат овом простору даје меморијална трака која је постављена у партеру, а ка Булевару Михајла Пупина уздиже се у виду информативног стуба. Подаци на меморијалној траци представљају „проток времена“ Града Новог Сада, од прве насеобине до данашњих дана, а она сама симболише некадашњу малу Jеврејску улицу, која је овде постојала до 70-година прошлог века. Уз меморијалну траку постављено је подно осветљење које формира светлосну линију и даје посебну атмосферу обновљеном Позоришном тргу.

У зони Успенске улице израђене су две аутобуске нише, са иновативним и савремено дизајнираним надстрешницама. Потпорни зидић око позоришта преобликован је у континуалну клупу обложену племенитим четинарским дрветом – тиковином, коју одликује дуговечност и висока отпорност на атмосферске утицаје, док је уз тротоар до зеленог појаса изграђена двосмерна бициклистичка стаза са уградном подном расветом. У топлим летњим данима богату хладовину даће нови дрворед који је формиран дуж Успенске улице. 

На простору између СНП и „Аполо“ центра, као централни елемент, задржано је стабло платана око кога је реализовано ново партерно уређење и урбана опрема. Зелени појас уз теретни улаз у позориште проширен је и обогаћен садњом новог зеленила.

У оквиру прве фазе уређења градског језгра постављен је савремени урбани мобилијар – континуалне клупе и клупе са жардињерама, канте за отпатке, држачи за бицикле, стубићи за спречавање проласка возила, као и јавне чесме. Клупе се једним својим делом стапају са постојећим зеленим површинама и на тај начин доприносе повезивању простора у јединствену целину. Посебну чар комплетан реконструисани амбијент добија у ноћним часовима јер је, поред расвете на стубовима, постављено и декоративно осветљење партерне водене површине, клупа, жардињера, меморијалне траке, споменика и појединих стабала дрвећа.

У духу 21. века, а по узору на велике европске градове, градско језгро употпуњено је телекомуникационом опремом, која се односи на видео надзор (9 камера на стубовима јавне расвете) и озвучење (4 програмабилна звучника испред СНП-а). Постављена је и дигитална сигнализација која подразумева тотем са интеракативном мапом града, дигиталну таблу за објављивање репертоара позоришта, уређај са LED екраном за приказ времена и датума на информативном стубу (одбројава дане до проглашења Града Новог Сада Европском престоницом културе). Два дисплеја у склопу БУС стајалишта садрже податке из надлежности ЈГСП, информације о бус линијама, ред вожње, сервисне информације и др.

Посебну амбијенталну вредност даје хортикултурно уређење градског језгра. Постојећа вегетација је задржана, а садњом 25 нових стабала и 708 комада жбунастих биљака повећан је проценат зеленила и сада заузима трећину укупне реконструисане површине.

Централна зона града обогаћена је и другим улагањима. Храм Успења Пресвете Богородице, познатији као Успенска црква, поред нове ограде, добија и уређену порту са палионицом свећа. Покрајинска Влада инвестира радове на реконструкцији фасаде и декоративног осветљења СНП-а, као и расвете надстрешнице главног улаза у позориште.

Град Нови Сад ће у наредном периоду приступити уређењу и других делова строгог центра града, у складу са пројектном документацијом, која је у току, а према решењима са спроведеног урбанистичког конкурса.