НОВИ СЕМАФОРИ ЗА БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ

У циљу боље регулације саобраћаја на једној од примарних градских саобраћајница, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције отпочела је радове на изградњи два пешачка семафора на Булевару Европе.

Семафоризацијом новоформираног пешачког прелаза у близини улица Лазе Нанчића и Павлека Мишкина постиже се највиши ниво безбедности свих учесника у саобраћају, а нарочито прелазак пешака преко изузетно фреквентног Булевара Европе. Сем постављања семафорских уређаја, на овој локацији предвиђени су и грађевински радови који обухватају изградњу дела пешачких и бициклистичких површина и уређење прелаза преко Булевара Европе, као и изградњу пешачке стазе у зони прелаза преко Улице Полгар Андраша. Вредност наведених радова износи 8.157.775,80 динара.

Такође у циљу безбеднијег кретања пешака и бициклиста при прелазу преко Булевара Европе, реализује се изградња семафора и саобраћајних површина у зони раскрснице са улицама Гери Кароља и Ђорђа Магарашевића. Новопројектоване саобраћајне површине ове раскрснице усклађене су са постојећим, а у складу са тим биће изграђени пешачки и бициклистички прилази коловозу, као и прелаз преко разделног острва, уз опремање потребном светлосном сигнализацијом. За реализацију ове инвестиције опредељено је 7.092.000,00 динара.

Пешачке површине ће нивелационо и постављањем тактилних плоча, као и звучних уређаја, бити прилагођене потребама кретања слабовидих лица и особа са инвалидитетом, а оба новопостављена семафора радиће у детекторском режиму, односно притиском на тастер за најаву зеленог светла за пешаке.
Рок за завршетак радова је 60 дана, тако да ће прелазак пешака и бициклиста преко Булевара Европе од средине новембра бити знатно безбеднији.