НОВИ САД - ГРАД КОЈИ НЕГУЈЕ КУЛТУРУ БИЦИКЛИЗМА

Радови на изградњи бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч на деоници од Улице Симе Матавуља до Дунавске улице у Футогу (3. фаза) су у завршној фази. Бициклистичка стаза Нови Сад – Бегеч припада једном од три бициклистичка коридора који пролазе кроз Србију – коридору „Еуро вело 6″, који иде од Атлантика до Црног мора.

Деоница је дугачка 10,5 километара. Потпуно нова бициклистичка стаза је урађена у дужини од 6,7 километара док је на 3,7 километара урађена реконструкција – обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације. Тренутно је у току асфалтирање а очекује се да ће ће бициклистичка стаза бити пуштена у функцију у наредних 10 дана.

Вредност ових радова износи 170 милиона динара и читав пројекат се реализује кроз суфинансирање са АП Војводином.