НОВИ ИЗГЛЕД УЛИЦЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Град Нови Сад реализује радове на изградњи саобраћајних површина, јавног осветљења, фекалне и атмосферске канализације у Улици  Николе Тесле у Новом Саду. Улица Николе Тесле, дужине 429м, представља везу Футошке улице и Улице новосадског сајма, а пружа се непосредно поред Футошког парка и Јодне бања.

Радови ће се изводити у три фазе. У оквиру прве фазе доћи ће до обуставе саобраћаја у делу Улице Николе Тесле, од Футошке улице до Улице Пере Добриновића, а саобраћај се неће одвијати ни у крајњој десној саобраћајној траци у Футошкој улици. Привремена измена режима саобраћаја у оквиру прве фазе важи у периоду од 02.06.2023. године до 16.12.2023. године. О изменама режима саобраћаја у оквиру друге и треће фазе радова јавност ће бити благовремено обавештена.

У Улици Николе Тесле предвиђено је извођење двосмерне саобраћајнице, са обостраним пешачким стазама. Постојећа стабла биће у потпуности очувана, а предвиђен је и континуирани зелени појас између пешачке стазе и коловоза, где ће бити изведено додатно озелењавање.

Постојећа канализациона мрежа у Улици Николе Тесле биће  реконструисана у дужини од 653м, чиме је омогућено прикључење на канализацију за 39 домаћинстава. Пројектом је, у уквиру комплекса Јодне бање, предвиђена изградња црпне станице отпадних вода са потисним цевоводом.

Одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина, што је био евидентан проблем у Улици Николе Тесле, биће ефикасно решен изградњом 50 нових сливника.

Такође, поред реконструкције саобраћајних површина и подземне инфраструктуре, биће постављен 21 стуб јавног осветљења са ЛЕД изворима светла, чиме ће се обезбедити ефикасност, трајност и економичност у потрошњи електричне енергије.  

Вредност инвестиције је 176.225.207,59 милиона динара, а рок за завршетак 365 календарских дана.