НОВА ПАРКИНГ МЕСТА У ГРАДУ

Константан пораст броја становника у Новом Саду захтева брижљив приступ Града планирању даљег развоја, при чему се мора водити рачуна о свим потребама савременог друштва. Аспект који се не сме запоставити приликом планирања и реализације изградње инфраструктуре јесте постојање задовољавајућег броја паркинг места, која умногоме утичу на несметано функционисање саобраћаја, а тиме и самог града. Све веће потребе становника и повећање броја путничких аутомобила налажу трајно решавање овог проблема.

Град Нови Сад континуирано улаже у изградњу нових паркинг места и предузима мере за побољшање услова паркирања. На територији Града Новог Сада је у периоду од 2012. до 2021. године изграђено 8.512 нових паркинг места, а до краја ове године град ће, у односу на претходну, бити „богатији“ за више од 2000 места за паркирање.

Пратећи позитивну праксу развијених земаља, Град је донео стратешку одлуку о закључивању Уговора о концесији за изградњу три подземне и једне надземне гараже – на локацијама Модене, код круга Бановине и на Тргу републике, за подземне гараже, те на углу Успенске и Шафарикове улице, за надземну гаражу. Нови Сад ће тако добити четири јавне гараже по највишим светским стандардима.

У немогућности да се за паркирање обезбеди довољна површина грађевинског земљишта, јавне гараже се издвајају као оптимално решење растућег проблема мирујућег саобраћаја, поготово у најоптерећенијим пределима као што су подручје центра и делови града који имају велику густину становања.

Јавна гаража у Улици Модене ће обезбедити 267 нових паркинг места на три подземне етаже, од којих ће 245 бити стандардних, 14 за особе са инвалидитетом, а осам ће бити намењено за електрична возила. Гаража код Бановине обезбедиће 167 паркинг места на две подземне етаже, од којих ће 150 бити стандардних, девет намењених особама са инвалидитетом, а осам за електрична возила. Ове две гараже умногоме ће растеретити подручје центра града које је годинама суочено са проблемом мањка паркиралишта, водећи рачуна о инклузији и пратећи нове технологије.

Поред пројеката нових јавних гаража Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције спроводи и бројне друге пројекте у циљу побољшања питања паркирања. У склопу новоизграђеног стамбеног комплекса за припаднике снага безбедности у Југовићеву ове године изграђено је додатних 1133 паркинг места. У веома оптерећеном пределу Детелинаре изграђена су 194 паркинг места у Улици Веселина Маслеше. У Улици Арањ Јаноша, у склопу радова који су обухватили и делове Булевара Европе и Улице Цара Душана, изграђено је 74 паркинг места.

Такође, завршени су радови на инфраструктурном уређењу стамбеног блока за избегла лица у Футогу, чиме је обезбеђено 139 нових паркинг места. У оквиру изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на углу Сентандрејског пута и Партизанске улице биће изграђено 115 нових паркинг места.

Ради се и на санацији и унапређењу већ постојећих паркиралишта, те су реновирана паркиралишта уз Тургењеву улицу, на Булевару краља Петра I, испред бројева 25-41, у Улици Косанчић Ивана, као и поправка паркинга од жуте опеке код Железничке станице, на Булевару Јаше Томића.