НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције наставља даље уређење Креативног дистрикта, Новосађанима познатијег под називом „Кинеска четврт“ – блока омеђеног Булеваром деспота Стефана, Мостом слободе, Сунчаним кејом и новопланираном улицом.

На овом простору предвиђени су радови на подземним инсталацијама, односно изградњи водоводне мреже у дужини од 256 м и фекалне канализације у дужини од 358 м. Паралелно са наведеним радовима обављају се и радови на топловодној мрежи, као и на електричним и телекомуникационим инсталацијама,

Након завршетка хидротехничких радова, приступиће се партерном уређењу, односно поплочању око објеката, а ради лакшег приступа, као и појачања визуелног ефекта целокупног простора. Изградња нових бициклистичких стаза, које излазе на Кеј, омогућиће пријатну вожњу кроз овај урбани кварт, а шетња по новоизграђеним пешачким стазама имаће двојаку функцију јер ће уједно обезбедити и рекреацију и уживање у чарима пажљиво бираног квартовског зеленила. У оквиру дистрикта травњак ће заузимати површину од 2576 м2. Уз комплекс некадашње фабрике „Петар Драпшин“ биће постављене једноредне и дворедне жардињере и 2 перголе оплемењене пузавицама. Косине око објекта биће озелењене зимзеленим шибљем и полеглим ружама. Уз трасу Моста слободе формира се густ зелени појас, а уз одбрамбени насип према Дунаву наћи ће се декоративно листопадно шибље.

Безбедности локалитета и његовом естетском утиску допринеће постављање 44 стуба јавног осветљења, a 19 паркинг места, 37 клупа, 45 корпи за отпатке и 20 држача за бицикле учиниће кварт функционалнијим.

Вредност ове инвестиције износи 209.935.200,24 динара, а рок за завршетак је 220 календарских дана.

Сви наведени и описани радови обављају се у оквиру уређења Кинеске четврти, а у циљу изградње будућег Креативног полиса младих као једног од најзначајнијих делова пројекта „Нови Сад Европска престоница културе 2021“. С обзиром на комплексност локалитета, његово уређење изводи се фазно. До сада је за ову намену, кроз израду пројектне документације и саму реализацију, укупно уложено 327,4 милиона динара, а простор Кинеске четврти постао је богатији за 877м саобраћајних површина, 1284м пешачких и 920м бициклистичких стаза, 211 паркинг места, 1750 м канализационе и 630м водоводне мреже, 46 стубова јавног осветљења, као и за нови урбани мобилијар.

Завршетком свих предвиђених радова аутентичност Кинеске четврти биће употпуњена и освежена новинама уређења, а у циљу да се оствари намена овог локалитета као средишта савременог културног, уметничког и креативног стваралаштва.