НАПРЕДУЈУ РАДОВИ У НАСЕЉУ САДОВИ

У циљу унапређења комуналне инфраструктуре и стварања бољих услова живота, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује изградњу канализације у насељу Садови, у Петроварадину.

За ово насеље испројектована је канализациона мрежа у дужини од 8,3 км, чиме је обухваћено 266 кућних прикључака у осам улица - Милене Павловић Барили, Бранка Миљковића, Тешана Подруговића, Миливоја Николајевића, Нова 3, Нова 6, Нова 7, Нова 9. За  израду пројектне документације у градском буџету опредељено је 2,9 милиона динара.

Реализација радова на изградњи канализационе мреже изводи се фазно.  Тренутно се изводи прва фаза радова, која обухвата 4,5 км канализационе мреже и две црпне станице, што ће омогућити прикључење за 130 домаћинстава у Садовима. У овој фази радова, чија је вредност 194 милиона динара, канализацију ће добити улице Тешана Подруговића, Милене Павловић Барили, Нова 3, Нова 7, Нова 9, Миливоја Николајевића и делови новоизграђених улица. Радови напредују планираном динамиком, а до сада је изграђено око 2км планиране канализационе мреже, при чему се изводе и радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање.

Такође, у току су активности на прибављању сагласности власника парцела ради исходовања грађевинске дозволе за другу фазу изградње канализације, која обухвата 3,8 км мреже и прикључке за 136 домаћинстава.

Један од главних услова за функционисање новоизграђене канализационе мреже јесте изградња потисног цевовода  од ЦС „Садови“ до колектора са северне стране Роковог потока и довода воде до ЦС „Садови“, који је тренутно у фази пројектовања. Дужина потиса је 310м, а за израду пројектне документације издвојено је 2,4 милиона динара.

Изградњом канализационе мреже обезбедиће се контролисано и ефикасно одвођење фекалних вода, што ће нарочито утицати на заштиту животне средине и насеље Садови учинити функционалнијим за живот.