НАПРЕДУЈУ РАДОВИ У КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ

Данас, 10. маја 2019. године, в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, в.д. начелника Градскe управe за имовину и имовинско-правне послове, Мирјана Марковић и представници Фондације Европска престоница културе, са својим сарадницима, обишли су радове на уређењу јавних површина Кинеске четврти.
Уређење јавних површина изводи се у више фаза с обзиром на комплексност локалитета, а и због синхронизације са динамиком радова на самим објектима које треба да реализује Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

У току је извођење I фазе радова која обухвата уређење комплекса некадашње фабрике „Петар Драпшин“. Радови су започети дана 15. октобра 2018. године, а вредност радова износи 248.422.983,68 динара (прва фаза).
Радови се одвијају у регулацији Булевара деспота Стефана, улици која повезује Булевар деспота Стефана са пешачком стазом на Кеју и интерним улицама око објекта бр. 7 који је предвиђен за културну станицу. Пројектним решењем планирана је изградња коловоза од гранитне коцке, асфалтних бициклистичких стаза, као и пешачких стаза и паркинга од монтажно-бетонских елелмената. Да би простор Кинеске четврти био функционалан, изградиће се нова водоводна и канализациона мрежа с црпном станицом. Планирано је и постављање новог јавног осветљења с ЛЕД светиљкама.