НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Радови на инфраструктурном уређењу Градског гробља у Новом Саду увелико трају. Циљ радова је да се гробље прошири, а односе се превасходно на изградњу нових гробних места, односно нових гробних поља X и XI.

Током јуна завршено је беотнирање гробних поља Х, а тренутно су у току радови на изради бетонског канала и хумузирању површина у зонама гробних поља, као и изградња пешачких стаза.

Сходно пројектној документацији, на X и XI гробном пољу планирана је могућност постављања 2322 гробна места класичног укопа и 126 гробница различитих капацитета.

Поред нових гробних места, пројектно-техничком документацијом предвиђена је и изградња 1280 метара саобраћајница, као и пратеће инфраструктуре у виду водоводне и канализационе мреже.

Радови на инфраструктурном уређењу гробља започети су 17. децембра 2021. године, а рок за завршетак је 225 календарских дана.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције приступила је и пројектовању инфраструктурног опремања алеје заслужних грађана на градском гробљу.

Градско гробље у Новом Саду отворено је 1974. године као мултиконфесионално. Налази се на Руменачком путу 65, простире се на око 80 хектара, а пројектовано је са високом заступљеношћу зеленила.