НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДОМА ЗДРАВЉА

Представници Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције су дана 25.5.2022. године обишли радове на изградњи Дома здравља на Видовданском насељу, при чему су се уверили да радови напредују и теку планираном динамиком.

Нови Дом здравља предвиђен је на простору од око 3000м², који се налази између улица Емануила Јанковића, Александра Невског и Живојина Ћулума

Сам објекат, величине 1.045м2, спратности максимално П+1, садржаће укупно 62 просторије различите намене, а обезбедиће здравствену заштиту у области опште медицине, педијатрије за школску и предшколску децу, гинекологије, поливалентне патронаже, стоматологије и лабораторијске дијагностике.

Уговор за пројектовање и изградњу Дома здравља на Видовданском насељу, чија је вредност 207 милиона динара, реализује се по систему „кључ у руке“. Одабрани извођач радова, који је крајем августа прошле године уведен у посао, има рок од 300 дана за завршетак свих уговорених обавеза.

До сада су изведени радови на изради бетонске конструкције објекта, са плочом изнад првог спрата. У току је припрема за бетонирање дела темеља испод улаза у објекат, као и зидарски радови у приземљу, након чега следе радови на изради кровне конструкције.

У функцији будућег Дома здравља биће реализовано и спољно уређење на парцели, што подразумева изградњу интерних саобраћајница, паркинга, пешачких прилаза објекту и адекватног улаза за лица са потешкоћама у кретању. Слободне површине биће хортикултурно уређене и оплемењене урбаним мобилијаром, а предвиђена је и изградња јавног осветљења. За изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у буџету Града опредељено је 22,5 милиона динара.

Изградњом објекта Дома здравља биће омогућена примарна здравствена заштита за око 25.000 становника на територији три месне заједнице – Видовданско насеље, Клиса и Слана бара. У том смислу ова инвестиција представља значајан корак ка даљем урбаном развоју насеља преко канала ДТД, али и знатан допринос унапређењу целокупног здравственог система у Новом Саду, за који је у периоду од 2012. године до данас уложено преко 6,5 милијарди динара.