КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛИТЕТА МИШЕЛУК III

Град Нови Сад, у својим континуираним настојањима да унапреди комуналну инфраструктуру за што већи број својих становника, води рачуна и о уређењу ободних делова града.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је 1. фазу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на локалитету Мишелук 3 у Петроварадину.

Планом детаљне регулације омогућено је ширење града на сремској страни. План дефинише изградњу саобраћајница, кружних раскрсница, бициклистичких и пешачких стаза, као и паркинг површина, те комунално опремање подземним инсталацијама.

Подручје захваћено планираним радовима је претежно неизграђено по питању саобраћајних површина и доминирају атарски или путеви од дробљеног камена, тако да ће изградња комуналне инфраструктуре обезбедити услове за даљи урбани развој овог дела града.

Пројектом је предвиђена изградња саобраћајних површина у дужини од 3512 метара, што подразумева коловоз променљиве ширине, од 5,5 до 6 метара, као и бициклистичке стазе и пешачке стазе од бехатон плоча, које ће се протезати читавом дужином коловозне конструкције. У оквиру ове инвестиције биће изграђено и 65 паркинг места.

Поред саобраћајних површина, предвиђена је изградња 4,8 километара водоводне мреже, 3 километра атмосферске и 3 километра фекалне канализације, а сви новоизграђени кракови биће прикључени на већ постојеће мреже, путем два слива, једним ка Улици Динка Шимуновића и другим ка канализацији Ковид болнице у Улици 3.

Ново јавно осветљење испуњаваће критеријуме за квалитет инсталације и стандарда за осветљење што гарантује да ће видљивост за неометано одвијање свих врста саобраћаја бити на задовољавајућем нивоу. Биће постављено 196 челичних конусних стубова различите висине и броја светиљки – 102 стуба за осветљење коловозне конструкције и 94 стуба у сврху расвете пешачких и бициклистичких стаза.

Након изведених радова на изградњи саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре, биће постављена одговарајућа саобраћајна сигнализација, као и урбани мобилијар - 177 клупа, 129 корпи за отпатке и 6 држача за бицикле.

Локалитет ће бити оплемењен и реконструкцијом зелених површина, садњом декоративног садног материјала у виду дрвећа и жбуња, као и формирањем травњака.

Укупна вредност уговорених радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на локалитету Мишелук 3, чији је рок за завршетак 550 календарских дана, износи 972,5 милиона динара, а извођач је уведен у посао 13. фебруара.