ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋА

Град Нови Сад реализује изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Теодора Павловића, у Новом Саду. Улица Теодора Павловића чини део секундарне уличне мреже и намењена је искључиво индивидуалном саобраћају. Са западне стране остварена је директна веза са Булеваром Европе, а са источне стране са Улицом цара Душана.

Одређeна је привремена измена режима саобраћаја у делу Улице Теодора Павловића, тако да ће, у периоду од 05.06.2023. године до 12.11.2023. године, у потпуности бити обустављен саобраћај на деоници од Булевара Европе до Улице Браће Кркљуш.

На делу улице, од крака ка Улици Олге Петров до Улице браће Кркљуш, у дужини од 320м, планирана је реконструкција постојећег коловоза и обостраних пешачких стаза, као и изградња паркинг места. Одводњавање саобраћајних површина предвиђено је сливницима у затворену канализациону мрежу, а биће потпуно реконструисана водоводна и канализациона мрежа. Постојеће зеленило ће бити сачувано и биће допуњено на местима где је то могуће, тако да не омета приступ парцелама, али и да буде усклађено са надземном и подземном инфраструктуром.

У претходном периоду изграђен је део улице у зони прикључења на Булевар Европе и то у дужини од 80 метара, те на овом делу није потребно вршити реконструкцију постојећег коловоза и пешачких стаза.

У наредној фази изградње Улице Теодора Павловића, радови ће се изводити на деоници од Улице Браће Кркљуш до Улице цара Душана, а јавност ће благовремено бити обавештена о изменама режима саобраћаја у овом делу улице.

Вредност радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Теодора Павловића износи 87.598.463,93 динара, а рок за извођење је 210 календарских дана, тако да крајем године становнике ове улице чека један лепши, пријатнији и функционалнији амбијент.