ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉУ ЈУГОВИЋЕВО

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује другу фазу радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеном блоку Е и Ф у насељу Југовићево у Новом Саду.

Ова инвестиција обухвата изградњу коловоза, паркинга, пешачких површина и јавног осветљења, што ће допринети практичнијем и функционалнијем животу становника овог блока.

У претходној фази на овој локацији изграђена је канализациона и водоводна мрежа, јавно осветљење и саобраћајне површине, а завршетком радова на изградњи стамбених објеката створили су се услови за даље уређење јавних површина у предметном насељу.

Поред  приступне саобраћајнице и 484м  уређених пешачких стаза, од великог значаја јесте и изградња 71 паркинг места, а простор ће бити осветљен са 4 нова стуба јавне расвете.

За реализацију ове инвестиције издвојено је 52.443.495,72 динара (са ПДВ), а завршетак се очекује током октобра месеца.