ИЗГРАЂЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ НА ЛИМАНУ 4

Завршени су радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице Иве Андрића и новопланиране приступне саобраћајнице пословном комплексу ЛИДЛ-а у Новом Саду.

Ова инвестиција обухватила је изградњу саобраћајнице, у дужини од 96м, са које је омогућен приступ пословном објекту ЛИДЛ. Сем тога, изграђено је 567м пешачких и  406м бициклистичких стаза, а извршени су и радови на подземној инфраструктури који подразумевају изградњу 989м водоводне мреже и 295м феклне канализације.

Такође, постављено је 20 стубова јавне расвете, који осветљавају новоизграђене саобраћајне површине.

На предметном локалитету извршено је и хортикултурно уређење, при чему је озелењен простор од 1.950м², а важно је напоменути да је постојеће дрвеће очувано, тако да исти број стабала краси овај новоопремљени локалитет.

Вредност свих изведених радова износи 84 милиона динара, а извођач је, уз стручни надзор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, реализовао ову инвестицију и пре уговореног рока.