ИЗГРАЂЕНА УЛИЦА СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је прву фазу радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Стевана Дороњског, а за реализацију ове фазе издвојено је 24.931.950,67 динара.

Након изведених радова који су подразумевали изградњу коловоза, пешачке стазе, одређеног броја паркинг места, јавног осветљења, као и изградњу водоводне мреже у дужини од 234 м и канализационе у дужини од 399 м, улица је попримила потпуно другачији изглед.

Изградња асфалтног коловоза у дужини од 148,5 м, уместо досадашњег туцаничког, била је приоритет овог локалитета, а између паркинга и објеката, услед асиметричног облика расположивог простора, изграђенa је и пешачкa стаза варирајуће ширине у истој дужини као коловоз.

Kако би била адекватно осветљена, а кретање безбедније, Улица Стевана Дороњског је добила и 6 стубова јавног осветљена са светиљкама са ЛЕД изворима светла.

Имајући у виду бројне новоизграђене стамбене објекте, а самим тим и повећан број аутомобила, паркинг је био један од императива инвестиције, па је за сада изграђено 8 паркинг места са управном шемом паркирања, у оквиру којих се налазе два места намењена особама са инвалидитетом. Планирана 24 паркинг места, као и 102 м пешачке стазе, биће изграђени након решавања свих спорних имовинско-правних односа на овом локалитету. У међувремену, предметне површине саниране су струганим асфалтом, па је на тај начин привремено решено паркирање, као и приступ објектима у овој улици.