ИЗГРАЂЕНА УЛИЦА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је и пре уговореног рока завршила радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Ђорђа Магарашевића, а за ову инвестицију издвојено је 96 милиона динара.

Предметна улица налази се у Адамовићевом насељу и повезује Улицу цара Душана са Булеваром Европе. Постојеће саобраћајне површине у овој улици биле су у великој мери девастиране, што је условило потребу за комуналним уређењем предметног локалитета.

Улица Ђорђа Магарашевића добила је нови коловоз, ширине 5м и дужине 281м, а извршена је и реконструкција колских улаза и обостраних пешачких стаза променљиве ширине. На почетку улице, са парне стране, изграђено је 14 паркинг места са управним паркирањем.

Радови су обухватили и изградњу колско-пешачког пролаза, дужине 94м, који повезује предметну улицу са Улицом Серво Михаља, док је у зони раскрснице са Улицом браће Кркљуш изграђена платформа за умирење саобраћаја.

У оквиру радова на подземној инфраструктури изграђено је 399м водоводне и 449м канализационе мреже, са 326 кућних прикључака. 

Новоизграђене саобраћајне површине адекватно су осветљене са 19 стубова јавног осветљења на којима су постављене светиљке са ЛЕД изворима светла.