ИНТЕНЗИВНИ РАДОВИ НА КАМЕНИЧКОЈ СТРАНИ МОСТА СЛОБОДЕ

Након обављених радова на новосадској страни Моста слободе, који су подразумевали реконструкцију обостраних пешачких стаза, санацију стуба уз шеталиште, унутрашњу антикорозивну заштиту, чишћење сандука моста, поправку дела пешачке ограде и замену одбојних ограда на коловозу, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује другу фазу радова на одржавању Моста слободе.

Радови подразумевају поправку обостраних пешачких стаза са каменичке стране моста, затим наставак радова на антикорозивној заштити унутрашњег дела носећег сандука моста, поправку пешачке ограде и дилатационе спојнице.

Радови на левој страни моста су завршени и приступило се радовима на десној страни, на деоници од спиралне силазне рампе до тунела. У оквиру ових радова врши се санација пешачке стазе дуге 123 метара, односно рушење постојеће и бетонирање нове пешачке стазе, као и постављање ивичњака и нове одбојне ограде. Планирани и преузети радови допринеће безбедном и неометаном одвијању пешачког саобраћаја и биће завршени до краја децембра текуће године.

Вредност  радова друге фазе износи  49, 9 милиона динара.