ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ НОВОПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ НА ТЕЛЕПУ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је радове на инфраструктурном опремању локалитета између улица Киш Ернеа и Илирске, а са циљем да се обезбеди приступ новоизграђеним вишестамбеним објектима и тако овај простор учини функционалнијим за живот.

У новопланираној улици биће изграђен коловоз у дужини од 94 м, као и обостране пешачке стазе  и колски прилази. Предвиђено је и повезивање пешачких токова улице Киш Ернеа са Булеваром патријарха Павла, као и изградња три паркинг места испред стамбеног објекта у улици Киш Ернеа бр.55, а према расположивом простору.

Мини оаза у виду зеленог појаса, који ће се наћи између коловоза и тротоара, оплемениће овај локалитет, а укупна површина предвиђена за хумузирање и сетву траве износи 302,00м2.

Задржавање атмосферских вода на коловозу и паркингу решиће се захваљујући нивелацији терена и изградњи 9 сливника, а предвиђена је и изградња 107,64 м водоводне мреже и канализације у дужини од 92,86 м.

Са северне стране новопланиране улице налази се зидана ограда у укупној дужини од 51м, као и жичана ограда дужине 25м, које су у лошем стању и постоји опасност од урушавања и угрожавања безбедности извођача радова, а затим и становника ове улице. Услед тога, предвиђено је рушење постојеће ограде и набавка и постављање 3Д панелне ограде у укупној дужини од 76м.

Да би се побољшао естетски утисак комплетног простора, а безбедност становника улице подигла на виши ниво, планирано је постављање 5 стубова јавног осветљења.

За реализацију овог пројекта издвојена су средства у износу од 18.959.147,04 динара, а завршетак радова, у складу са уговореним роком од 120 календарских дана, али и у зависности од временских прилика, очекује се крајем јануара 2022. године.