О нама

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Образована је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада, усвојеном на X седници Скупштине Града Новог Сада, од 18. новембра 2016. године. Почела је са радом 30. новембра 2016. године, а настала је на темељима ЈП "Завод за изградњу Града Новог Сада".

Делатност ове Управе јесте управљање грађевинским земљиштем и обухвата:

  • прибављање и отуђење земљишта,
  • уређење и одржавање јавних површина,
  • иницирање израде просторно-урбанистичке документације,
  • инвестиционе и оперативно-техничке послове стручног надзора код изградње објеката комуналног система,
  • одржавање и експлоатацију система аутоматског управљања саобраћајем,
  • обављање стручних послова за потребе одржавања, развоја, унапређења и ажурирања градског географског информационог система,
  • спровођење поступака јавних набавки,
  • израду и праћење реализације Програма уређивања грађевинског земљишта и Програма одржавања објеката путне привреде

Пословање Управе је транспарентно и избалансирано између степена привредног развоја и потреба становника Новог Сада и приградских насеља.

Посвећеност, стручност, тимски рад, поштовање грађана и њихових потреба вредности су за које се Управа залаже, како би се Нови Сад континуирано развијао и унапређивала комунална инфраструктура у свим деловима града, а на добробит и општу корист његових становника.
Основни задатак у пословању Управе јесте да изградњом нових и реконструкцијом постојећих комуналних објеката обезбеди ефикасну јавну инфраструктуру, као и елементе урбаног развоја на јавним површинама, који ће својим капацитетом и квалитетом омогућити грађанима њихово безбедно и продуктивно коришћење, а са циљем да Нови Сад буде урбана целина у којој се лепо, хумано и здраво живи.

Информатор о раду