АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document

пријаве: 15.10. јавно надметање: 16.10.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 856/1 K.O.Футог,у површини од 4.458,00м2, улица Железничка у Футогу, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 4125/4 К.О.Сремска Каменица, у површини од 642м2, Мишелук ii, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 25.9. јавно надметање: 26.9.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/31 К.О. Каћ, у површини од 967м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/14 К.О. Каћ, у површини од 776м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 4.9. јавно надметање: 5.9.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/29 К.О. Руменка, у површини од  495м2, Улица Мирослава Антића бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 14.8. јавно надметање: 15.8.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 10264/2 К.О. Нови Сад IV, у површини од 256м2, у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4125/3 К.О. Сремска Каменица, у површини од 495м2, Мишелук II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 9.7. јавно надметање: 10.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6029/5 К.О. НОВИ САД II, у површини од 404м2, Улица Сентелеки Корнела ББ У Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 557/1 К.О.ВЕТЕРНИК, у површини од 708м2, Улица Фрушкогорска, Ветерник, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2535/4 К.О. KAЋ, у површини од 520м2, Улица Раде Добановачког, Каћ, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.7. јавно надметање: 5.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/30 К.О. РУМЕНКА, у површини од 495м2, Улица Мирослава Антића ББ, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 2.7. јавно надметање: 3.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 8006/14 К.О. НОВИ САД I, у површини од 420м2, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 81/1 К.О. НОВИ САД IV, у површини од 19.029м2, Улица Јегричка у Новом Саду, намењене за изградњу објекта привреде- делатности из области секундарног и терцијарног сектора *ПРОДАТО*

пријаве: 26.6. јавно надметање: 27.6.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник, у површини од 814,00м2, у Улици Доровољачкој у Ветернику, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/4 К.О. Ветерник, у површини од 778,00м2, у Улици Доровољачкој у Ветернику, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 21.5. јавно надметање: 22.5.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6029/4 К.О. Нови Сад II, у површини од 420,00м2, у Улици Отона Жупанчића, на Телепу у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 8.5. јавно надметање: 9.5.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 8266/2 површине 318,00м2 и 10501/3 површине 159,00м2 све К.О. Нови Сад I у Улици Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 25.3. јавно надметање: 26.3.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 995/2 у површини од 18,00m2, 993/2 у површини од 46,00m2, 993/3 у површини од 38,00m2, 1000/1 у површини од 3,00m2, 7761/15 у површини од 193,00m2, 992/3 у површини од 123,00m2, 992/10 у површини од 15,00m2, 992/12 у површини од 3,00m2 и 992/7 у површини од 1,00m2, све у К.О. Нови Сад II на Булевару ослобођења у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 10.1. јавно надметање: 11.1.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 460/3 К.О. Руменка Улица Ослобођења у Руменци, намењене за изградњу објекта за пословање терцијарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/11 К.О. Каћ, у површини од 776,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/12 К.О. Каћ, у површини од 775,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 11.12. јавно надметање: 12.12.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2171/14 К.О. Петроварадин, Улица Молинаријева у Петроварадину, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 28.11. јавно надметање: 29.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/16 К.О. Каћ, у површини од 776,00м2,у Улици Стефана Немање у Каћу, намењена за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/15 К.О. Каћ, у површини од 775,00м2,у Улици Стефана Немање у Каћу, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/31 К.О. Руменка, Улица Мирослава Антића ББ у Руменци, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 14.11. јавно надметање: 15.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник, у површини од 814 m2, Улица Добровољачка у Ветернику, намењене за породично становање у старим деловима насеља и амбијентална заштита

пријаве: 7.11. јавно надметање: 8.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7924 К.О. Нови Сад II, у површини од 335,00м2, у Улици Милана Савића бб у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2536/3 К.О. Каћ, у површини од 512,00м2, у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2535/4 К.О. Каћ, у површини од 520,00м2, у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 539 К.О. Ветерник, у површини од 790,00м2, у Ветернику, у Улици Фрушкогорској број 13, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 9.10. јавно надметање: 10.10.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 779/3 К.О. Ветерник, површине 459 м2 намењене за ново породично становање у Улици Школска у Ветернику

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4139/5 К.О. Сремска Каменица, у површини од 3.455,00 м2, Пут доктора Голдмана у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање са пословањем у приземљу - линијски центар *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/4 К.О. Ветерник, у површини од 778 m2, Улица Добровољачка у Ветернику, намењене за породично становање у старим деловима насеља и амбијентална заштита

пријаве: 24.9. јавно надметање: 25.9.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2264/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 4.149,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Сeвер II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2262/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 4.110,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Сeвер II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, јавним надметањем *ПРОДАТО*
ЗИГ НОВИ САД

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/15, 8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Решењa о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 3/19, 10/19, 17/19 , 24/19 и 29/19) и Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 351-1/2018-284-II од 05.09.2019. године, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, објављује  

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 856/1 K.O.ФУТОГ,У ПОВРШИНИ ОД 4.458,00М2, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У РАДНОЈ ЗОНИ,
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМпријаве: 15.10.
јавно надметање:16.10.2019. у 10.00 часова
ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ