АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document

пријаве: 19.10. јавно надметање: 20.10.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 10264/1 К.О. Нови Сад IV, у површини од 256,00м², у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду, ради изградње објекта за вишепородично становање

пријаве: 12.10. јавно надметање: 13.10.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 73/12 К.О. Нови Сад IV, у површини од 3.623,00м², у Улици Сентадрејски пут у Новом Саду, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони „Римски Шанчеви”
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 73/13 К.О. Нови Сад IV, у површини од 3.527,00м², у Улици Сентадрејски пут у Новом Саду, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони „Римски Шанчеви”

пријаве: 5.10. јавно надметање: 6.10.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 1352/3 К.О. Петроварадин, у површини од 358,00м², у Улици Прерадовићевој у Петроварадину, намењене за изградњу стабено-пословног објекта

пријаве: 30.9. јавно надметање: 01.10.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 73/9 К.О. Нови Сад IV, у површини од 4047,00м², у Улици Сентадрејски пут у Новом Саду, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони „Римски Шанчеви”
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 73/11 К.О. Нови Сад IV, у површини од 3619,00м², у Улици Сентадрејски пут у Новом Саду, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони „Римски Шанчеви”

пријаве: 29.9. јавно надметање: 30.9.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2476/11 К.О. Каћ, у површини од 380,00м², у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2476/12 К.О. Каћ, у површини од 381,00м², у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 16.9. јавно надметање: 17.9.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 3541/111 К.О. Каћ, у површини од 1623,00м², у Улици Партизанска у Каћу, намењене за изградњу пословног простора и складиштења *ПРОДАТО*

пријаве: 8.9. јавно надметање: 9.9.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 1990/26 К.О. Футог, у површини од 1760,00м², у Улици Соње Маринковић у Футогу, намењене за радну зону за секундарне и терцијарне делатности
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 1990/28 К.О. Футог, у површини од 1760,00м², у Улици Соње Маринковић у Футогу, намењене за радну зону за секундарне и терцијарне делатности
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 1990/30 К.О. Футог, у површини од 1760,00м², у Улици Соње Маринковић у Футогу, намењене за радну зону за секундарне и терцијарне делатности

пријаве: 18.8. јавно надметање: 19.8.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 459/2 К.О. Ченеј, у површини од 1260,00м², у Улици Партизанској у Ченеју, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 459/3 К.О. Ченеј, у површини од 1351,00м², у Улици Партизанској у Ченеју, намењене за изградњу објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 459/4 К.О. Ченеј, у површини од 1349,00м², у Улици Партизанској у Ченеју, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 11.8. јавно надметање: 12.8.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2476/12 К.О. Каћ, у површини од 381,00м², у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ОДЛОЖЕНО*

пријаве: 4.8. јавно надметање: 5.8.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2533/3 К.О. Каћ, у површини од 521,00м², у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2533/4 К.О. Каћ, у површини од 520,00м², у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 27.7. јавно надметање: 28.7.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2476/9 К.О. Каћ, у површини од 526,00м², у Улици Владимира Роловића у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2476/13 К.О. Каћ, у површини од 520,00м², у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 13.7. јавно надметање: 14.7.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2482/7 К.О Каћ у површини од 521,00м², Улица Жарка Зрењанина у Каћу, која је намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 1.7. јавно надметање: 2.7.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5841/2 К.О. Футог, у површини од 535,00m², Улица Марка Перичина Камењара у Футогу, која је намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 23.6. јавно надметање: 24.6.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2050/16 К.О. Руменка, у површини од 520,00m², Улица Бранка Радичевића бб у Руменки, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 16.6. јавно надметање: 17.6.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/5 K.O. Каћ, у површини од 891,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 18.5. јавно надметање: 19.5.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5609/6 K.O. Сремска Каменица у површини од 482м², Улица Војиново у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање у зони условно повољног терена *ПРОДАТО*

пријаве: 12.5. јавно надметање: 13.5. / 14.5.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/2 K.O. Каћ, у површини од 745,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/3 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/4 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/5 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/6 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 11.5. јавно надметање: 12.5.2021. НИЈЕ ОДРЖАНО
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2864/16 К.О. Петроварадин, у површини од 200,00m², Улица Рељковићева у Петроварадину, која је намењена за изградњу верског објекта-Парохијски дом *НИЈЕ ОДРЖАНО*

пријаве: 8.4. јавно надметање: 9.4.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2008/21 К.О. Руменка, у површини од 578,00m², Улица Бранка Радичевића бб у Руменки, намењене за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 5.4. јавно надметање: 6.4.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 185/2 К.О. Ченеј, у површини од 1.630,00m2, у Улици Вука Караџића у Ченеју, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 185/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.522,00m2, у Улици Вука Караџића у Ченеју, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 25.3. јавно надметање: 26.3.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 73/7 К.О. Нови Сад IV, у површини од 5.547,00m², Улица Сентандрејски пут у Новом Саду, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони *ПРОДАТО*

пријаве: 4.3. јавно надметање: 5.3.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/2 K.O. Каћ, у површини од 891,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/3 K.O. Каћ, у површини од 875,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/4 K.O. Каћ, у површини од 883,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/5 K.O. Каћ, у површини од 891,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

пријаве: 12.01. јавно надметање: 13.01.2021. НИЈЕ ОДРЖАНО
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 539/1 К.О. Ветерник, у површини од 718,00м2, Улица Фрушкогорска, Ветерник, намењене за изградњу објекта за породично становање у старим деловима насеља *НИЈЕ ОДРЖАНО*

пријаве: 22.12. јавно надметање: 23.12.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 856/3 К.О. Футог, у површини од 4.349,00м², Улица Железничка у Футогу, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони *ПРОДАТО*

пријаве: 16.12. јавно надметање: 17.12.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 779/3 К.О. Ветерник у површини од 459м2, Школска улица у Ветернику, намењене за изградњу објекта за ново породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 818 К.О. Ветерник у површини од 678м2, Школска улица у Ветернику, намењене за изградњу објекта за ново породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 9.12. јавно надметање: 10.12.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то грађевинске парцеле број 459/2 К.О. Ченеј, у површини од 1.260,00м2, Улица Партизанска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то грађевинске парцеле број 459/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.351,00м2, Улица Партизанска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то грађевинске парцеле број 459/4 К.О. Ченеј, у површини од 1.349,00м2, Улица Партизанска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 25.11. јавно надметање: 26.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2461/1 К.О. Футог, у површини од 427м2, Улица Козарачка у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 17.11. јавно надметање: 18.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/41 K.O. Каћ, у површини од 918,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 10.11. јавно надметање: 12.11.2020. и 13.11.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/7 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/8 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/9 K.O. Каћ, у површини од 775,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/10 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 3.11. јавно надметање: 4.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 4214/93 К.О. Футог у површини од 426,00м2, Улица Михајла Пупина у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 28.10. јавно надметање: 29.10.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/4 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/5 К.О. Ченеј, у површини од 1.325,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/6 К.О. Ченеј, у површини од 1.386,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/7 К.О. Ченеј, у површини од 1.715,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 20.10. јавно надметање: 21.10.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 7953 К.О. Нови Сад II, у површини од 2.614м2, у Улици Радничка број 2 у Новом Саду, намењене за изградњу општеградског центра (изградња пословног, пословно-стамбеног или стамбено-пословног објекта са минималним учешћем пословања 20% не рачунајући површину гаража) *ПРОДАТО*

пријаве: 12.10. јавно надметање: 13.10.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/2 К.О. Руменка, у површини од 3.837m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/3 К.О. Руменка, у површини од 3.903m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/4 К.О. Руменка, у површини од 3.937m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*

пријаве: 7.10. јавно надметање: 8.10.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 439/61 К.О. Ченеј, у површини од 1.298м2, Улица Ратарска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 16.9. јавно надметање: 17.9.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/44 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/45 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/46 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/47 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.074,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/48 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.076,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

пријаве: 9.9. јавно надметање: 10.9.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/37 K.O. КАЋ, у површини од 850,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/38 K.O. КАЋ, у површини од 880,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/39 K.O. КАЋ, у површини од 868,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/40 K.O. КАЋ, у површини од 857,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 5.8. јавно надметање: 6.8.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5571/10 К.О. Нови Сад I, у површини од 357м2, у Улици Јанка Чмелика у Новом Саду, намењене за изградњу пословно-стамбеног објекта *ПРОДАТО*
ЗИГ НОВИ САД

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/15, 8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Решењa о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 1/21, 12/21 и 22/21) и Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 351-1/2021-165-II od 02.06.2021. године, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2482/7 K.O. КАЋ У ПОВРШИНИ ОД 521,00m², УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У КАЋУ, КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


пријаве:13.7.
јавно надметање: 14.7.2021. у 10.00 часова
ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ