АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document

пријаве: 18.5. јавно надметање: 19.5.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5609/6 K.O. Сремска Каменица у површини од 482м², Улица Војиново у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање у зони условно повољног терена

пријаве: 12.5. јавно надметање: 13.5. / 14.5.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/2 K.O. Каћ, у површини од 745,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/3 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/4 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/5 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/6 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

пријаве: 11.5. јавно надметање: 12.5.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2864/16 К.О. Петроварадин, у површини од 200,00m², Улица Рељковићева у Петроварадину, која је намењена за изградњу верског објекта-Парохијски дом

пријаве: 8.4. јавно надметање: 9.4.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2008/21 К.О. Руменка, у површини од 578,00m², Улица Бранка Радичевића бб у Руменки, намењене за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 5.4. јавно надметање: 6.4.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 185/2 К.О. Ченеј, у површини од 1.630,00m2, у Улици Вука Караџића у Ченеју, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 185/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.522,00m2, у Улици Вука Караџића у Ченеју, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 25.3. јавно надметање: 26.3.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 73/7 К.О. Нови Сад IV, у површини од 5.547,00m², Улица Сентандрејски пут у Новом Саду, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони *ПРОДАТО*

пријаве: 4.3. јавно надметање: 5.3.2021.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/2 K.O. Каћ, у површини од 891,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/3 K.O. Каћ, у површини од 875,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/4 K.O. Каћ, у површини од 883,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 429/5 K.O. Каћ, у површини од 891,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

пријаве: 12.01. јавно надметање: 13.01.2021.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 539/1 К.О. Ветерник, у површини од 718,00м2, Улица Фрушкогорска, Ветерник, намењене за изградњу објекта за породично становање у старим деловима насеља *НИЈЕ ОДРЖАНО*

пријаве: 22.12. јавно надметање: 23.12.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 856/3 К.О. Футог, у површини од 4.349,00м², Улица Железничка у Футогу, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони *ПРОДАТО*

пријаве: 16.12. јавно надметање: 17.12.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 779/3 К.О. Ветерник у површини од 459м2, Школска улица у Ветернику, намењене за изградњу објекта за ново породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 818 К.О. Ветерник у површини од 678м2, Школска улица у Ветернику, намењене за изградњу објекта за ново породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 9.12. јавно надметање: 10.12.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то грађевинске парцеле број 459/2 К.О. Ченеј, у површини од 1.260,00м2, Улица Партизанска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то грађевинске парцеле број 459/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.351,00м2, Улица Партизанска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то грађевинске парцеле број 459/4 К.О. Ченеј, у површини од 1.349,00м2, Улица Партизанска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 25.11. јавно надметање: 26.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2461/1 К.О. Футог, у површини од 427м2, Улица Козарачка у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 17.11. јавно надметање: 18.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/41 K.O. Каћ, у површини од 918,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 10.11. јавно надметање: 12.11.2020. и 13.11.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/7 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/8 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/9 K.O. Каћ, у површини од 775,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/10 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 3.11. јавно надметање: 4.11.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 4214/93 К.О. Футог у површини од 426,00м2, Улица Михајла Пупина у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 28.10. јавно надметање: 29.10.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/4 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/5 К.О. Ченеј, у површини од 1.325,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/6 К.О. Ченеј, у површини од 1.386,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/7 К.О. Ченеј, у површини од 1.715,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 20.10. јавно надметање: 21.10.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 7953 К.О. Нови Сад II, у површини од 2.614м2, у Улици Радничка број 2 у Новом Саду, намењене за изградњу општеградског центра (изградња пословног, пословно-стамбеног или стамбено-пословног објекта са минималним учешћем пословања 20% не рачунајући површину гаража) *ПРОДАТО*

пријаве: 12.10. јавно надметање: 13.10.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/2 К.О. Руменка, у површини од 3.837m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/3 К.О. Руменка, у површини од 3.903m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 578/4 К.О. Руменка, у површини од 3.937m2, у Улици ослобођења, у Руменци, намењене за изградњу објекта пословања у зони централних функција *ПРОДАТО*

пријаве: 7.10. јавно надметање: 8.10.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 439/61 К.О. Ченеј, у површини од 1.298м2, Улица Ратарска, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 16.9. јавно надметање: 17.9.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/44 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/45 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/46 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.073,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/47 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.074,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 371/48 K.O. НОВИ САД IV, у површини од 4.076,00m2, у Улици Професора Грчића, у Радној зони СЕВЕР I, у Новом Саду, намењене за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

пријаве: 9.9. јавно надметање: 10.9.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/37 K.O. КАЋ, у површини од 850,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/38 K.O. КАЋ, у површини од 880,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/39 K.O. КАЋ, у површини од 868,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/40 K.O. КАЋ, у површини од 857,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 5.8. јавно надметање: 6.8.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5571/10 К.О. Нови Сад I, у површини од 357м2, у Улици Јанка Чмелика у Новом Саду, намењене за изградњу пословно-стамбеног објекта *ПРОДАТО*

пријаве: 21.7. јавно надметање: 22.7.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 7313/13 К.О. Нови Сад II, у површини од 6.341m2, у Улици Иве Андрића у Новом Саду, намењене за изградњу општеградског центра *ПРОДАТО*

пријаве: 14.7. јавно надметање: 15.7.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 9118/4 К.О. Нови Сад IV, у површини од 190м2, угао Улице Сајлово број 37 и Улице горње Сајлово у Новом Саду, намењене за изградњу верског објекта цркве *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 9118/3 К.О. Нови Сад IV, у површини од 111м2, угао Улице Сајлово број 37 и Улице горње Сајлово у Новом Саду, намењене за изградњу парохијског дома *ПРОДАТО*

пријаве: 7.7. јавно надметање: 8.7.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 3541/91 К.О. Каћ, у површини од  1.524м2, Улица Партизанска у Каћу, намењене за изградњу пословног простора и складишта *ПРОДАТО*

пријаве: 24.6. јавно надметање: 25.6.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2567/6 К.О. Каћ, у површини од 414м2, Улица Новосадска број 54 у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

О Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2460 К.О. Футог, у површини од 426м2, Улица Козарачка у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

ОБАВЕШТЕЊЕ
о новим терминима јавних надметања
пријаве: 8.6. јавно надметање: 9.6.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник у површини од 814m2, Улица Добровољачка у Ветернику *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 741/12 К.О. Нови Сад II у површини од 6.495m2, Улица Радничка 32, У Новом Саду, намењене за изградњу општеградског центра *ПРОДАТО*

пријаве: 8.4. јавно надметање: 9.4.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/12 K.O. Каћ у површини од 775m2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 31.3. јавно надметање: 1.4.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/10 К.О. Каћ у површини од 992м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/11 К.О. Каћ у површини од 967м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 17.3. јавно надметање: 18.3.2020.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/30 К.О. Каћ у површини од 992м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/31 К.О. Каћ у површини од 967м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 11.3. јавно надметање: 12.3.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2534/13 К.О. Каћ у површини од 520м2, Улица Жарка Зрењанина број 24 у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2471/5 K.O. Kаћ у површини од 505м2, Улица Владимира Роловића број 67 у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5677/2 К.О. Нови Сад I, у површини од 537м2, у Улици Молнар Ђуле у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта *ОДЛОЖЕНО*

пријаве: 12.2. јавно надметање: 13.2.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2068/5 К.О. Руменка у површини од 586м2, Улица Милоша Црњанског бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2387/4 К.О. Нови Сад IV у површини од 4.293м2, на улазном правцу у град на Руменачком путу у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за централне фукције у оквиру пословања *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2221/2 К.О. Нови Сад II у површини од 270м2, Улица Дубровачка бб, на Телепу, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 22.1. јавно надметање: 23.1.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2005/3 К.О. Руменка у површини од 586m2, Улица Милоша Црњанског бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
 
ЗИГ НОВИ САД

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/15,  8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Решењa о  Програму отуђења грађевинског земљишта за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 1/21) и Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 351-1/2020-634-II од 12.02.2021. године, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 73/7 K.O. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 5.547,00m², УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У РАДНОЈ ЗОНИ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

пријаве: 25.3.
јавно надметање: 26.3.2020. у 10.00 часова
ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ