АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document

пријаве: 12.2. јавно надметање: 13.2.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2068/5 К.О. Руменка у површини од 586м2, Улица Милоша Црњанског бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2387/4 К.О. Нови Сад IV у површини од 4.293м2, на улазном правцу у град на Руменачком путу у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за централне фукције у оквиру пословања

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2221/2 К.О. Нови Сад II у површини од 270м2, Улица Дубровачка бб, на Телепу, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 22.1. јавно надметање: 23.1.2020.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2005/3 К.О. Руменка у површини од 586m2, Улица Милоша Црњанског бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.12. јавно надметање: 5.12.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела број: 8311/3 у површини од 7м2, 8312/3 у површини од 2м2, 8334/3 у површини од 147м2, 8335/2 у површини од 74м2, 10498/9 у површини од 147м2 и 8006/19 у површини од 113м2 све К.О. Нови Сад I, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 13.11. јавно надметање: 14.11.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела број: 8286/3 површине 18m2, 8311/4 површине 2m2, 8312/4 површине 80m2, 8313/3 површине 224m2, 8314/4 површине 123m2 и 10499/7 површине 198m2 К.О. Нови Сад I, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 6.11. јавно надметање: 7.11.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/4 К.О. Руменка, у површини од  495м2, Улица Мирослава Антића бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 29.10. јавно надметање: 30.10.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2460 К.О. Футог, у површини од 426м2, Улица Козарачка у Футогу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 22.10. јавно надметање: 23.10.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/30 К.О. Каћ, у површини од 992м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/17 К.О. Каћ, у површини од 775м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5845/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 9.597m?, у Улици Милана Јешића Ибре у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*

пријаве: 15.10. јавно надметање: 16.10.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 856/1 K.O. Футог, у површини од 4.458,00м2, улица Железничка у Футогу, намењене за секундарне и терцијалне делатности у радној зони

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 4125/4 К.О. Сремска Каменица, у површини од 642м2, Мишелук II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 25.9. јавно надметање: 26.9.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/31 К.О. Каћ, у површини од 967м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/14 К.О. Каћ, у површини од 776м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.9. јавно надметање: 5.9.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/29 К.О. Руменка, у површини од  495м2, Улица Мирослава Антића бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 14.8. јавно надметање: 15.8.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 10264/2 К.О. Нови Сад IV, у површини од 256м2, у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4125/3 К.О. Сремска Каменица, у површини од 495м2, Мишелук II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 9.7. јавно надметање: 10.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6029/5 К.О. Нови Сад II, у површини од 404м2, Улица Сентелеки Корнела ББ У Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 557/1 К.О. Ветерник, у површини од 708м2, Улица Фрушкогорска, Ветерник, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2535/4 К.О. Каћ, у површини од 520м2, Улица Раде Добановачког, Каћ, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.7. јавно надметање: 5.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/30 К.О. Руменка, у површини од 495м2, Улица Мирослава Антића ББ, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 2.7. јавно надметање: 3.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 8006/14 К.О. Нови Сад I, у површини од 420м2, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 81/1 К.О. Нови Сад IV, у површини од 19.029м2, Улица Јегричка у Новом Саду, намењене за изградњу објекта привреде- делатности из области секундарног и терцијарног сектора *ПРОДАТО*

пријаве: 26.6. јавно надметање: 27.6.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник, у површини од 814,00м2, у Улици Добровољачкој у Ветернику, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/4 К.О. Ветерник, у површини од 778,00м2, у Улици Добровољачкој у Ветернику, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 21.5. јавно надметање: 22.5.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6029/4 К.О. Нови Сад II, у површини од 420,00м2, у Улици Отона Жупанчића, на Телепу у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 8.5. јавно надметање: 9.5.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 8266/2 површине 318,00м2 и 10501/3 површине 159,00м2 све К.О. Нови Сад I у Улици Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 25.3. јавно надметање: 26.3.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 995/2 у површини од 18,00m2, 993/2 у површини од 46,00m2, 993/3 у површини од 38,00m2, 1000/1 у површини од 3,00m2, 7761/15 у површини од 193,00m2, 992/3 у површини од 123,00m2, 992/10 у површини од 15,00m2, 992/12 у површини од 3,00m2 и 992/7 у површини од 1,00m2, све у К.О. Нови Сад II на Булевару ослобођења у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 10.1. јавно надметање: 11.1.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 460/3 К.О. Руменка Улица Ослобођења у Руменци, намењене за изградњу објекта за пословање терцијарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/11 К.О. Каћ, у површини од 776,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/12 К.О. Каћ, у површини од 775,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање
 
ЗИГ НОВИ САД

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/15,  8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Решењa о  Програму отуђења грађевинског земљишта за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 3/19, 10/19, 17/19, 24/19, 29/19 и 40/19) и Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 351-1/2019-374-II од 17.09.2019. године, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2460 K.O. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 426М2, УЛИЦА КОЗАРАЧКА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ,
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМпријаве: 29.10.
јавно надметање: 30.10.2019. у 10.00 часова
ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ