АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document

пријаве: 4.9. јавно надметање: 5.9.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/29 К.О. Руменка, у површини од  495м2, Улица Мирослава Антића бб, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 14.8. јавно надметање: 15.8.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 10264/2 К.О. Нови Сад IV, у површини од 256м2, у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4125/3 К.О. Сремска Каменица, у површини од 495м2, Мишелук II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 9.7. јавно надметање: 10.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6029/5 К.О. НОВИ САД II, у површини од 404м2, Улица Сентелеки Корнела ББ У Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 557/1 К.О.ВЕТЕРНИК, у површини од 708м2, Улица Фрушкогорска, Ветерник, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2535/4 К.О. KAЋ, у површини од 520м2, Улица Раде Добановачког, Каћ, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 4.7. јавно надметање: 5.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/30 К.О. РУМЕНКА, у површини од 495м2, Улица Мирослава Антића ББ, у Руменци, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 2.7. јавно надметање: 3.7.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 8006/14 К.О. НОВИ САД I, у површини од 420м2, продужетак Улице Бате Бркића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 81/1 К.О. НОВИ САД IV, у површини од 19.029м2, Улица Јегричка у Новом Саду, намењене за изградњу објекта привреде- делатности из области секундарног и терцијарног сектора *ПРОДАТО*

пријаве: 26.6. јавно надметање: 27.6.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник, у површини од 814,00м2, у Улици Доровољачкој у Ветернику, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/4 К.О. Ветерник, у површини од 778,00м2, у Улици Доровољачкој у Ветернику, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 21.5. јавно надметање: 22.5.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6029/4 К.О. Нови Сад II, у површини од 420,00м2, у Улици Отона Жупанчића, на Телепу у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 8.5. јавно надметање: 9.5.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 8266/2 површине 318,00м2 и 10501/3 површине 159,00м2 све К.О. Нови Сад I у Улици Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 25.3. јавно надметање: 26.3.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 995/2 у површини од 18,00m2, 993/2 у површини од 46,00m2, 993/3 у површини од 38,00m2, 1000/1 у површини од 3,00m2, 7761/15 у површини од 193,00m2, 992/3 у површини од 123,00m2, 992/10 у површини од 15,00m2, 992/12 у површини од 3,00m2 и 992/7 у површини од 1,00m2, све у К.О. Нови Сад II на Булевару ослобођења у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 10.1. јавно надметање: 11.1.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 460/3 К.О. Руменка Улица Ослобођења у Руменци, намењене за изградњу објекта за пословање терцијарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/11 К.О. Каћ, у површини од 776,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/12 К.О. Каћ, у површини од 775,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 11.12. јавно надметање: 12.12.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2171/14 К.О. Петроварадин, Улица Молинаријева у Петроварадину, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 28.11. јавно надметање: 29.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/16 К.О. Каћ, у површини од 776,00м2,у Улици Стефана Немање у Каћу, намењена за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/15 К.О. Каћ, у површини од 775,00м2,у Улици Стефана Немање у Каћу, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/31 К.О. Руменка, Улица Мирослава Антића ББ у Руменци, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 14.11. јавно надметање: 15.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник, у површини од 814 m2, Улица Добровољачка у Ветернику, намењене за породично становање у старим деловима насеља и амбијентална заштита

пријаве: 7.11. јавно надметање: 8.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7924 К.О. Нови Сад II, у површини од 335,00м2, у Улици Милана Савића бб у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2536/3 К.О. Каћ, у површини од 512,00м2, у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2535/4 К.О. Каћ, у површини од 520,00м2, у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 539 К.О. Ветерник, у површини од 790,00м2, у Ветернику, у Улици Фрушкогорској број 13, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 9.10. јавно надметање: 10.10.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 779/3 К.О. Ветерник, површине 459 м2 намењене за ново породично становање у Улици Школска у Ветернику

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4139/5 К.О. Сремска Каменица, у површини од 3.455,00 м2, Пут доктора Голдмана у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање са пословањем у приземљу - линијски центар *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/4 К.О. Ветерник, у површини од 778 m2, Улица Добровољачка у Ветернику, намењене за породично становање у старим деловима насеља и амбијентална заштита

пријаве: 24.9. јавно надметање: 25.9.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2264/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 4.149,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Сeвер II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2262/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 4.110,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Сeвер II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, јавним надметањем *ПРОДАТО*

пријаве: 19.9. јавно надметање: 20.9.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2253/11 К.О. Нови Сад I, у површини од 3.125,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Север II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2254/1 К.О. Нови Сад I, у површини од 3.135,00м2, у улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Север II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2057/6 К.О. Руменка, Улица Бачка у Руменци, намењена за породично становање

пријаве: 17.7. јавно надметање: 18.7.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7918 К.О. Нови Сад II на Булевару патријарха Павла бб у Новом Саду, намењена за изградњу за вишепородично становање средњих и високих густина *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4509 К.О. Ветерник на углу улице Шумске и улице Нова 12 у Новом Саду, намењена за изградњу породичних стамбених зграда или кућа спратности до П+1+ПК, са или без пратећих помоћних објеката спратности П *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 894/1 К.О. Нови Сад III радна зона „Север IV“ јужно од ауто – пута Е-75, Нови Сад, намењена за пословање у радним зонама у оквиру којег ће се реализовати комплекси различитих делатности из области секундарног и терцијарног сектора *ПРОДАТО*

пријаве: 10.7. јавно надметање: 11.7.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/15 К.О. Каћ, у површини од 775м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/42 К.О. Каћ, у површини од 922м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 3.5. јавно надметање: 4.5.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7858 К.О. Нови Сад II, у површини од 457м2, Улица Милана Савића бб, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 316/20 К.О. Нови Сад I, у површини од 283м2, Улица Темерински пут у Новом Саду, намењене за пословање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 5732/7 К.О. Нови Сад I, у површини од 374м2, Улица Корнелија Станковића бб, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то катастарске парцеле број 2256/1 К.О. Нови Сад I, у површини од 3.185м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда, у радној зони Север II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарскe парцелe број 7840/9 површине 3.273м2, К.О. Нови Сад II, на углу Булевара Европе и Улице Арањ Јаноша у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 26.3. јавно надметање: 27.3.2018.
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2028/1 К.О. Нови Сад II, у површини од 583 м2, на углу Футошког пута и Илирске улице у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за комерцијалне садржаје, производно занатство и услуге *ПРОДАТО*
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 3/5 К.О. Нови Сад I, у површини од 1.987 м2, у Улици Сентандрејски пут у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за привреду - делатности из области терцијарног сектора *ПРОДАТО*
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 3573/2 К.О. Нови Сад I, у површини од 2.559 м2, Булевар Европе у Новом Саду, намењене за станицу за снабдевање горивом *ПРОДАТО*

пријаве: 12.3. јавно надметање: 13.3.2018.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2049/13 К.О. Руменка, у површини од 506м2, Улица Бачка бб, Руменка, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2050/14 К.О. Руменка, у површини од 523м2, Улица Бачка бб, Руменка, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2057/3 К.О. Руменка, у површини од 531м2, Улица Бачка бб, Руменка, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*

пријаве: 6.3. јавно надметање: 7.3.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 404/2 К.О. Ченеј, у површини од 845 m2, Улица Партизанска у Ченеју, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4123/6 К.О. Сремска Каменица, у површини од 656м2, на Мишелуку II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 10500/10 површине 103м2, 8281/1 површине 138м2, 8284/2 површине 41м2, 8282/2 површине 62м2, све у К.О. Нови Сад I, у Улице Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/3 К.О. Ветерник, у површини од 789м2, у Ветернику, Улица Добровољачка, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 5731/1 К.О. Нови Сад I, у површини од 383м2, Улица Корнелија Станковића бб, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 13.2. јавно надметање: 14.2.2018.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 8489 К.О. Нови Сад I, у површини од 429 м2, на углу улица Патријарха Чарнојевића и Ђорђа Рајковића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта вишепородичног становања *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2049/17 К.О. Руменка, Улица Бачка у Руменци, намењена за породично становање *ПРОДАТО*
ЗИГ НОВИ САД

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/15, 8/16 , 74/16 и 38/18), Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2018.годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 2/18,13/18,19/18,22/18 , 32/18 и 39/18) и Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 351-2901/2017-701-II од 24.10.2018.године, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 427/15 К.О.КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 775,00м2,У УЛИЦИ СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ,
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

пријаве: 28.11.
јавно надметање: 29.11.2018. у 10.30 часова
ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ