ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document

пријаве: 10.1. јавно надметање: 11.1.2019.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 460/3 К.О. Руменка Улица Ослобођења у Руменци, намењене за изградњу објекта за пословање терцијарног сектора привреде

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/11 К.О. Каћ, у површини од 776,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/12 К.О. Каћ, у површини од 775,00м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 11.12. јавно надметање: 12.12.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2171/14 К.О. Петроварадин, Улица Молинаријева у Петроварадину, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 28.11. јавно надметање: 29.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/16 К.О. Каћ, у површини од 776,00м2,у Улици Стефана Немање у Каћу, намењена за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/15 К.О. Каћ, у површини од 775,00м2,у Улици Стефана Немање у Каћу, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2005/31 К.О. Руменка, Улица Мирослава Антића ББ у Руменци, намењена за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 14.11. јавно надметање: 15.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/2 К.О. Ветерник, у површини од 814 m2, Улица Добровољачка у Ветернику, намењене за породично становање у старим деловима насеља и амбијентална заштита

пријаве: 7.11. јавно надметање: 8.11.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7924 К.О. Нови Сад II, у површини од 335,00м2, у Улици Милана Савића бб у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2536/3 К.О. Каћ, у површини од 512,00м2, у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2535/4 К.О. Каћ, у површини од 520,00м2, у Улици Раде Добановачког у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 539 К.О. Ветерник, у површини од 790,00м2, у Ветернику, у Улици Фрушкогорској број 13, намењене за изградњу објекта за породично становање

пријаве: 9.10. јавно надметање: 10.10.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 779/3 К.О. Ветерник, површине 459 м2 намењене за ново породично становање у Улици Школска у Ветернику

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4139/5 К.О. Сремска Каменица, у површини од 3.455,00 м2, Пут доктора Голдмана у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање са пословањем у приземљу - линијски центар *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/4 К.О. Ветерник, у површини од 778 m2, Улица Добровољачка у Ветернику, намењене за породично становање у старим деловима насеља и амбијентална заштита

пријаве: 24.9. јавно надметање: 25.9.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2264/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 4.149,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Сeвер II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2262/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 4.110,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Сeвер II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, јавним надметањем *ПРОДАТО*

пријаве: 19.9. јавно надметање: 20.9.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2253/11 К.О. Нови Сад I, у површини од 3.125,00м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Север II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2254/1 К.О. Нови Сад I, у површини од 3.135,00м2, у улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда у радној зони Север II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2057/6 К.О. Руменка, Улица Бачка у Руменци, намењена за породично становање

пријаве: 17.7. јавно надметање: 18.7.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7918 К.О. Нови Сад II на Булевару патријарха Павла бб у Новом Саду, намењена за изградњу за вишепородично становање средњих и високих густина *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4509 К.О. Ветерник на углу улице Шумске и улице Нова 12 у Новом Саду, намењена за изградњу породичних стамбених зграда или кућа спратности до П+1+ПК, са или без пратећих помоћних објеката спратности П *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 894/1 К.О. Нови Сад III радна зона „Север IV“ јужно од ауто – пута Е-75, Нови Сад, намењена за пословање у радним зонама у оквиру којег ће се реализовати комплекси различитих делатности из области секундарног и терцијарног сектора *ПРОДАТО*

пријаве: 10.7. јавно надметање: 11.7.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/15 К.О. Каћ, у површини од 775м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/42 К.О. Каћ, у површини од 922м2, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 3.5. јавно надметање: 4.5.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7858 К.О. Нови Сад II, у површини од 457м2, Улица Милана Савића бб, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 316/20 К.О. Нови Сад I, у површини од 283м2, Улица Темерински пут у Новом Саду, намењене за пословање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 5732/7 К.О. Нови Сад I, у површини од 374м2, Улица Корнелија Станковића бб, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то катастарске парцеле број 2256/1 К.О. Нови Сад I, у површини од 3.185м2, у Улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда, у радној зони Север II, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарскe парцелe број 7840/9 површине 3.273м2, К.О. Нови Сад II, на углу Булевара Европе и Улице Арањ Јаноша у Новом Саду *ПРОДАТО*

пријаве: 26.3. јавно надметање: 27.3.2018.
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2028/1 К.О. Нови Сад II, у површини од 583 м2, на углу Футошког пута и Илирске улице у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за комерцијалне садржаје, производно занатство и услуге *ПРОДАТО*
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 3/5 К.О. Нови Сад I, у површини од 1.987 м2, у Улици Сентандрејски пут у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за привреду - делатности из области терцијарног сектора *ПРОДАТО*
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 3573/2 К.О. Нови Сад I, у површини од 2.559 м2, Булевар Европе у Новом Саду, намењене за станицу за снабдевање горивом *ПРОДАТО*

пријаве: 12.3. јавно надметање: 13.3.2018.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2049/13 К.О. Руменка, у површини од 506м2, Улица Бачка бб, Руменка, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2050/14 К.О. Руменка, у површини од 523м2, Улица Бачка бб, Руменка, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2057/3 К.О. Руменка, у површини од 531м2, Улица Бачка бб, Руменка, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*

пријаве: 6.3. јавно надметање: 7.3.2018.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 404/2 К.О. Ченеј, у површини од 845 m2, Улица Партизанска у Ченеју, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4123/6 К.О. Сремска Каменица, у површини од 656м2, на Мишелуку II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 10500/10 површине 103м2, 8281/1 површине 138м2, 8284/2 површине 41м2, 8282/2 површине 62м2, све у К.О. Нови Сад I, у Улице Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 1248/3 К.О. Ветерник, у површини од 789м2, у Ветернику, Улица Добровољачка, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 5731/1 К.О. Нови Сад I, у површини од 383м2, Улица Корнелија Станковића бб, у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за вишепородично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 13.2. јавно надметање: 14.2.2018.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 8489 К.О. Нови Сад I, у површини од 429 м2, на углу улица Патријарха Чарнојевића и Ђорђа Рајковића у Новом Саду, намењене за изградњу објекта вишепородичног становања *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2049/17 К.О. Руменка, Улица Бачка у Руменци, намењена за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 20.12. јавно надметање: 21.12.2017.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2471/5 К.О. Каћ, у Улици Владимира Роловића у Каћу

пријаве: 20.12. јавно надметање: 21.12.2017.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/16 К.О. Каћ, Улица Стефана Немање у Каћу, намењене за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 20.12. јавно надметање: 21.12.2017.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4124/2 К.О. Сремска Каменица, у површини од 367м2, на Мишелуку II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4124/7 К.О. Сремска Каменица, у површини од 395м2, на Мишелуку II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 4124/8 К.О. Сремска Каменица, у површини од 370м2, на Мишелуку II, у Сремској Каменици, намењене за изградњу објекта за породично становање *ПРОДАТО*

пријаве: 31.10. јавно надметање: 1.11.2017.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 427/17 К.О. Каћ, у Улици Стефана Немање у Каћу, јавним надметањем *ПРОДАТО*

Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 7401/2 К.О. Нови Сад II, Улица Болманска у Новом Саду, намењене за изградњу породичног (део двојног) стамбеног објекта *ПРОДАТО*

пријаве: 19.9. јавно надметање: 20.9.2017.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 10235/1 К.О. Нови Сад IV, у површини од 38.275м2, Улица Футошки пут у Новом Саду, намењене за изградњу објекта пословања на улазном правцу
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 10235/3 К.О. Нови Сад IV, у површини од 12.000м2, Улица Футошки пут у Новом Саду, намењене за изградњу објекта пословања на улазном правцу *ПРОДАТО*

пријаве: 14.9. јавно надметање: 15.9.2017.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 4979/1 површине 2.382м2 и 4981 површине 1.740м2 обе у К.О. Нови Сад I, угао Улице Јована Храниловића и Булевара Јаше Томића у Новом Саду, јавним надметањем *ПРОДАТО*

пријаве: 12.9. јавно надметање: 13.9.2017.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 404/3 К.О. Ченеј, у површини од 838м2, у Улици Партизанској у Ченеју, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/41 К.О. Каћ, у површини од 918м2, у Улици Стефана Немање у Каћу, намењене за изградњу породичног стамбеног објекта

пријаве: 5.9. јавно надметање: 6.9.2017.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 8315/1 К.О. Нови Сад I, у површини од 405м2, продужетак Улице Анђе Ранковић у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 5845/4 К.О. Нови Сад I, у површини од 758м2, у Улици Милана Јешића Ибре у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта ОДУСТАЛО СЕ
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 5845/10 К.О. Нови Сад I, у површини од 520м2, у Улици Милана Јешића Ибре у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта ОДУСТАЛО СЕ
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 5852/4 К.О. Нови Сад I, у површини од 766м2, у Улици Милана Јешића Ибре у Новом Саду, намењене за изградњу вишепородичног стамбеног објекта ОДУСТАЛО СЕ
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2264/3 К.О. Нови Сад I, у површини од 4.149м2, радна зона „Север II“, Улица Нова у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде

пријаве: 25.7. јавно надметање: 26.7.2017.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6846/1 К.О. Нови Сад II, у Улици хероја Пинкија у Новом Саду
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6845/1 К.О. Нови Сад II, у Улици хероја Пинкија у Новом Саду

пријаве: 25.7. јавно надметање: 26.7.2017.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле бр. 2256/1 у површини од 3.185м2 К.О. Нови Сад I, у улици Новој северно од пута Новосадског Партизанског одреда у радној зони Север II у Новом Саду, јавним надметањем

пријаве: 21.6. јавно надметање: 22.6.2017.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 4979/1 површине 2.382м2 и 4981 површине 1.740м2 обе у К.О. Нови Сад I, угао улица Јована Храниловића и Булевара Јаше Томића у Новом Саду
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 428/15 К.О. Каћ, у Улици Стефана Немање у Каћу *ПРОДАТО*

пријаве: 24.5. јавно надметање: 25.5.2017.
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 6648/2 у површини од 233м2 К.О. Нови Сад II, у Улици Шарпланинској бб у Новом Саду, јавним надметањем *ПРОДАТО*

пријаве: 9.5. јавно надметање: 10.5.2017. ОДЛОЖЕНО
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то катастарских парцела бр. 7804/5 површине 1.304м2 и 7805/2 површине 207м2 обе у К.О. Нови Сад II, на углу Улице Футошке и Улице Браће Рибникара у Новом Саду, јавним надметањем

пријаве: 11.4. јавно надметање: 12.4.2017.
I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада  и то катастарске парцеле број 6980/1 К.О. Нови Сад II, у Улици Јернеја Копитара у Новом Саду, јавним надметањем *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2253/11 К.О. Нови Сад I, у Улици Новој, северно од Пута Новосадког партизанског одреда у радној зони Север II у Новом Саду, јавним надметањем

пријаве: 27.2. јавно надметање: 28.2.2017.
Катастарске парцеле бр. 10500/4 површине 95м2, 8254/2 површине 1м2, 8257/1 површине 257м2, 8258/2 површине 65м2, 8261/2 површине 1м2, 8259/1 површине 110м2 и 8260/3 површине 19м2 у делу 142/180, све у К.О. Нови Сад I, у Улици Бате Бркића у Новом Саду *ПРОДАТО*
ЗИГ НОВИ САД

На основу члана 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/15,  8/16  и 74/16), Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2017.годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 2/17, 20/17, 24/17, 26/17-испр. и 36/17) и Решења Градоначелника Града Новог Сада, број 351-2901/2017-215-II од 2.08.2017. године, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, објављује 

I 

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 404/3 К.О. ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 838М2, У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКОЈ У ЧЕНЕЈУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

II

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 428/41 К.О. КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 918М2, У УЛИЦИ СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

 

пријаве: 12.9.
јавно надметање I: 13.9.2017. у 9.30 часова
 
јавно надметање II: 13.9.2017. у 10.00 часова
ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ