ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ   ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ   ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ENGLISH     
Мапа локација са приградским насељима
4 Детелинара - Молнар Ђуле
52 Бистрица - V етапа
54 Телеп - Улица Јернеја Копитара
62 Детелинара - Старине Новака
66 Ново насеље - Улица Станоја Станојевића

4 Детелинара - Ђуле Молнара 52 Бистрица - V етапа 54 Телеп - Улица Јернеја Копитара 60 Детелинара - Старине Новака 66 Ново насеље - Улица Станоја Станојевића
ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције
 


Почетна страна