ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ   ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ   ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ENGLISH     
Мапа локација са приградским насељима
4 Детелинара - Молнар Ђуле
44 Телеп - Хероја Пинкија - Морнарска
52 Бистрица - V етапа
54 Телеп - Улица Јернеја Копитара
55 Бистрица - Продужетак улице Анђе Ранковић
62 Детелинара - Старине Новака
63 Ветерник – Улица Милана Тепића
64 Ново насеље - Улица Милана Јешића Ибре

4 Детелинара - Ђуле Молнара 42 Детелинара - Коперникова 49 44 Телеп - Хероја Пинкија - Морнарска 52 Бистрица - V етапа 55 Бистрица - Продужетак улице Анђе Ранковић 54 Телеп - Улица Јернеја Копитара 60 Детелинара - Старине Новака 64 Ново насеље - Улица Милана Јешића Ибре
ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције
 


Почетна страна