ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ   ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ   ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ENGLISH     
Мапа локација са приградским насељима
11 Каћ - Стефана Немање
16 Ковиљ - Ђорђа Бешлина
17 Кисач - Светосавска улица
20 Ченеј - Партизанска улица
25 Каћ - Владимира Роловића
29 Степановићево - Иве Лоле Рибара
32 Футог - Др Милана Николића
34 Футог - Улица Голуба Бабића
52 Руменка - Блокови око Улице Бачке
63 Каћ - Р. Добановачког - Др М. Стојановића - Ж. Зрењанина
72 Ченеј - Вука Караџића
74 Ченеј - Партизанска улица
80 Ветерник - Улица Добровољачка
82 Футог - Улица Марка Перичина Камењара
86 Ср. Каменица - Мишелук II
90 Ветерник - Фрушкогорска улица
91 Нови Сад - Улица Ђорђа Дере
92 Руменка - Улица Мирослава Антића
93 Ветерник - Фрушкогорска 31
94 Телеп - Сентелеки Корнела
ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције
 


Почетна страна 86 Ср. Каменица - Мишелук II 91 Улица Ђорђа Дере 94 Телеп - Сентелеки Корнела