ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ   ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ   ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ   ENGLISH     
Мапа локација са приградским насељима
11 Каћ - Стефана Немање
16 Ковиљ - Ђорђа Бешлина
17 Кисач - Светосавска улица
20 Ченеј - Партизанска улица
29 Степановићево - Иве Лоле Рибара
32 Футог - Улица Козарачка
34 Футог - Улица Голуба Бабића
52 Руменка - Блокови око Улице Бачке
72 Ченеј - Вука Караџића
74 Ченеј - Партизанска улица
82 Футог - Улица Марка Перичина Камењара
90 Ветерник - Фрушкогорска улица
91 Нови Сад - Улица Ђорђа Дере
99 Ветерник - Улица школска
100 Ветерник - Улица школска
101 Ченеј - Партизанска улица
102 Ченеј - Ратарска улица
103 Ченеј - Улица Реље Савића
ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције
 


Почетна страна 91 Улица Ђорђа Дере