BUSINESS FACILITIES   INDUSTRIAL/MANUFACTURING FACILITIES    www.ugzins.rs 
15 Rumenka - Jovana Jovanovića Zmaja
19 Sremska Kamenica - Vojvode Putnika St.
22 Veternik - Vuka Karadžića
31 West of Novi Sad - Zrenjanin Road
34 North 2 Partizanska Street - Kisački Road
36 Petrovaradin - Trandžament
37 Branka Bajića Street, No. 10
40 North of Vojvode Stepe Boulevard
43 Futoški put
46 Rimski Šančevi Work Zone - Jegrička Street
48 Futoški put
19 Sremska Kamenica - Vojvode Putnika St. 31 West of Novi Sad - Zrenjanin road 34 North 2 Partizanska Street - Kisacki Road 36 Petrovaradin - Trandzament 37 Branka Bajica Street, No. 10 40 North of Vojvode Stepe Boulevard 43 Futoški put 46 Rimski Sancevi Work Zone - Jegricka Street 48 Futoški put
GU za građevinsko zemljište i investicije