АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи План јавних набавки
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.3.37 16.09.2020 19.10.2020 Изградња саобраћајних површина на делу режијске саобраћајнице Iб реда бр.12 Нови Сад – Зрењанин
2 1.2.21 16.09.2020 19.10.2020 Техничка контрола техничке документације за изградњу црпне станице слива северно од Улице девет Југовића у Ветернику
2 1.2.106 14.09.2020 16.10.2020 Техничка контрола техничке документације паркиралишта са пратећом инфраструктуром наспрам Сателитске пијаце (испред објекта на Футошком путу бр: 38, 38а, 38б, 38ц) у Новом Саду
2 1.2.60 14.09.2020 16.10.2020 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице краљевића Марка од Булевара краља Петра I до Булевара Јаше Томића у Новом Саду
2 0117 15.09.2020 12.10.2020 Уређење дела градског језгра Новог Сада - 1. фаза
2 0094 28.09.2020 12.10.2020 Израда и испорука споменика свим невиним жртвама у Новом Саду 1944. и 1945. године
2 1.2.105 28.08.2020 29.09.2020 Техничка документација паркиралишта са пратећом инфраструктуром наспрам Сателитске пијаце (испред објекта на Футошком путу бр:38, 38а, 38б, 38ц) у Новом Саду
3 1.3.43 24.07.2020 Продужен рок до 27.08.2020 Уређење саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеним блоковима на територији Града Новог Сада – 2. фаза
3 1.2.118 16.07.2020 20.08.2020 Техничка контрола техничке документације за уклањање објеката на локалитету ТКР20-2
1 1.3.44 10.07.2020 Продужен рок до 20.08.2020 Изградња атмосферске канализације источно од пута М7 и јужно од каћке петље у Новом Саду
3 1.2.38 14.07.2020 19.08.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за инфраструктурно опремање - локалитет ТД 20-2
3 1.2.19(2) 07.07.2020 17.08.2020 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Новопланираној улици (у продужетку Улице цара Јована Ненада) у Сремској Каменици
3 1.2.33 13.07.2020 14.08.2020 Техничка документацијa за уклањање објеката ТДР20-2
3 1.3.50 10.07.2020 14.08.2020 Уклањање објекта – Зграда пословних услуга у Ул. Ђорђа Рајковића бр.18 Нови Сад (објекат „Ниве“) кат. парц. бр. 8589 К.О. Нови Сад I
3 1.3.16 10.07.2020 12.08.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - инфраструктурно опремање - Локалитет 20-12
3 1.3.10 08.07.2020 11.08.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - инфраструктурно опремање - локалитет 20-2
4 1.2.37 08.07.2020 11.08.2020 Oпремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за инфраструктурно опремање - локалитет ТД 20-2
3 1.2.18(2) 07.07.2020 10.08.2020 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Новопланираној улици (у продужетку Улице цара Јована Ненада) у Сремској Каменици
3 1.2.186 07.07.2020 10.08.2020 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења блока са дечијем игралиштем у Улици Соње Маринковић (између Војводе Мишића и Максима Горког) у Новом Саду
3 1.2.180 01.07.2020 03.08.2020 Набавка услуге осигурања имовине
  1 2 3 4 5   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна