АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.3.53 15.11.2019 17.12.2019 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања стамбеног блока 1 и 2 на локалитету Југовићево у Новом Саду – 2. етапа
2 1.3.70 14.11.2019 16.12.2019 Изградња ограде око комплекса ППОВ у насељу Бегеч
2 1.2.209 14.11.2019 16.12.2019 Tехничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на углу Сентандрејског пута и Партизанске улице (са прикључком на Сентандрејски пут) у Новом Саду
2 1.3.20 (2) 08.11.2019 09.12.2019 Изградња црпне станице отпадних вода у Жичкој улици у насељу Адице у Новом Саду
2 1.3.74 08.11.2019 09.12.2019 Уређење саобраћајних површина у насељу Сајлово у Новом Саду - 1. фаза
2 1.2.144 04.11.2019 05.12.2019 Teхничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Ђорђа Магарашевића у Новом Саду
2 1.2.15 04.11.2019 05.12.2019 Teхничка документација канализације отпадних вода у Ветернику јужно од Новосадског пута – II фаза
2 1.2.182 29.10.2019 02.12.2019 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
2 1.2.158 30.10.2019 02.12.2019 Техничка документација слива канализације отпадних вода јужно од Улице Марије Бурсаћ до канала Т803 у насељу Адице у Новом Саду
2 1.2.251 14.11.2019 26.11.2019 Еталонирање геодетских инструмeната са издавањем уверења о еталонирању
2 1.2.233 13.11.2019 25.11.2019 Технички пријем објеката на територији Града Новог Сада и приградских насеља
2 1.2.175 21.10.2019 22.11.2019 Техничка документација електро прикључака реконструисане главне ЦС Футог, Улица цара Лазара у Футогу
2 1.3.45 21.10.2019 22.11.2019 Изградња јавног и декоративног осветљења централног трга са споменичким комплексом у Степановићеву
2 1.2.71 17.10.2019 18.11.2019 Техничка документација јавног осветљења на улазу у насеље и кроз целу главну улицу у Каћу
1 1.2.155 04.11.2019 15.11.2019 Оглашавање у дневним издањима новина
1 1.2.255 11.10.2019 13.11.2019 Teхничка документација aтмосферске канализације источно од пута М7 и јужно од Каћке петље у Новом Саду
1 1.2.245 09.10.2019 Продужен рок до 12.11.2019 Tехничка контрола техничке документације јавног осветљења на територији МЗ Пејићеви салаши-осветљење главног пута
1 1.3.75 04.11.2019 12.11.2019 Додатни радови на изградњи ППОВ у насељу Бегеч
4 1.2.134(3) 29.10.2019 12.11.2019 Археолошки радови на територији Града Новог Сада
1 1.2.250 23.08.2019 Продужен рок до 05.11.2019 Урбанистичко-архитектонски конкурс за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна