ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.3.74 18.10.2017 17.11.2017 Изградња дела ТС Завода за хитну медицинску помоћ (трафо сет, трансформатор и НН блок) у Новом Саду
2 1.2.258 18.10.2017 17.11.2017 Техничка контрола иновиране техничке документације јавног осветљења Улице Бате Бркића од Булевара Јована Дучића до Футошког пута у Новом Саду
2 1.2.9 18.10.2017 17.11.2017 Техничка документација канализације отпадних вода насеља Кисач
2 1.3.62 16.10.2017 15.11.2017 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – изградња саобраћајних површина, водовода и канализације – Локалитет 17-5
2 1.2.44 16.10.2017 15.11.2017 Техничка документација саобраћајних површина (паркинга) у Улици цара Лазара и делу Улице царице Милице (до Улице Раде Кондића) у Футогу
2 1.2.8 (2) 12.10.2017 13.11.2017 Техничка контрола иновиране техничке документације за ППОВ у насељу Ченеј - Усклађивање са новом регулативом
2 1.2.143 13.10.2017 13.11.2017 Техничка документацијa саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем Улице Кароља Селеша у Новом Саду
2 1.3.66 11.10.2017 10.11.2017 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) – изградња саобраћајних површина, водовода и канализације - Локалитет 17-8
2 1.3.52 06.10.2017 06.11.2017 Изградња канализације отпадних вода у Ветернику јужно од Новосадског пута
2 1.3.55 06.10.2017 06.11.2017 Изградња водовода и канализације отпадних вода са црпном станицом у улицама Краља Петра I, Зузане Халупове, Ветернички брег и Богдана Чиплића у Ветернику
2 1.1.2 06.10.2017 06.11.2017 Набавка опреме за свечано новогодишње осветљење на територији Града Новог Сада ''2018.''
2 1.2.13 24.04.2017 Продужен рок до 01.11.2017 Техничка документација новог моста са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем на Сентандрејском путу у Новом Саду
2 1.3.50 02.10.2017 01.11.2017 Изградња јавног осветљења територије МЗ Шангај у Новом Саду
2 1.3.73 28.09.2017 30.10.2017 Изградња прикључка интерне саобраћајнице комплекса Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду
2 1.2.184 26.09.2017 26.10.2017 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) -Техничка документација за изградњу саобраћајних површина, водовода и канализације - Локалитет - 17-ТД 5
2 1.2.77 (2) 25.09.2017 25.10.2017 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице Руђера Бошковића у Новом Саду
2 1.2.162 21.09.2017 23.10.2017 Техничка контрола иновације техничке документације за изградњу пешачких стаза на територији МЗ Руменка
2 1.3.82 20.09.2017 20.10.2017 Изградња дела Роковог потока у Петроварадину
2 1.3.45 20.09.2017 20.10.2017 Изградња водовода у Новој улици, од Улице Милеве Симић до Улице Мирослава Продановића Мицка у Новом Саду
1 1.2.245(2) 11.10.2017 18.10.2017 Иновација техничке документације саобраћајних површина, водовода и канализације у Ул. Бате Бркића од Булевара Јована Дучића до Футошког пута у Новом Саду
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна