АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи План јавних набавки
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 0141 23.02.2021 Продужен рок до 22.03.2021 Инфраструктурно опремање гробља код Транџамента у Петроварадину
2 0202 18.02.2021 Продужен рок до 19.03.2021 Опремање површине јавне намене „46 УРБАНИХ ЏЕПОВА“ – микролокација Бегеч, Салајка, Омладински покрет у оквиру пројекта „Европска престоница културе“ у Новом Саду.
2 0106 12.02.2021 Продужен рок до 18.03.2021 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада (Улица С.Дороњског - 1.фаза)
2 0147 25.02.2021 18.03.2021 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на делу Улице Веселина Маслеше од Улице Корнелија Станковића до пруге у Новом Саду
2 0077 23.02.2021 17.03.2021 Партерно уређење око Храма преноса моштију Светог Саве на Новом насељу у Новом Саду
2 0215 03.03.2021 16.03.2021 Tehnička kontrola tehničke dokumentacije saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Novoplaniranoj ulici, jućno od Ulice Janike Balaža u Novom Sadu
2 0216 02.03.2021 15.03.2021 Техничка контрола техничке документације за изградњу црпне станице слива северно од Улице девет Југовића у Ветернику
2 0153 19.02.2021 15.03.2021 Изградња јавног осветљења Улице Доситејеве у Новом Саду
2 0169 18.02.2021 12.03.2021 Изградња јавног осветљења на територији МЗ Омладински покрет у Новом Саду
2 0079 25.02.2021 12.03.2021 Изградња јавног осветљења у школским двориштима на територији Града Новог Сада
2 0151 11.02.2021 Продужен рок до 12.03.2021 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Ораховој улици и делу Улице Раде Смиљанова у Новом Саду
2 0035 27.02.2021 11.03.2021 Tехничкa документацијa за изградњу семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници Ул.Ослобођења (државни пут II А реда бр.111) и Ул.Партизанске (државни пут IIA реда бр.113) у Руменци
2 0001 24.02.2021 10.03.2021 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада - ОМ 21-1
2 0002 18.02.2021 10.03.2021 Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге на територији Града Новог Сада
2 0170 13.02.2021 09.03.2021 Изградња јавног осветљења од Везирца до уласка у насеље Буковац
2 0083 26.02.2021 09.03.2021 Набавка опреме и ситног потрошног материјала за потребе одржавања светлосне сигнализације на територији Града Новог Сада
2 0044 18.02.2021 08.03.2021 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке у Сремској Каменици
1 0208 12.02.2021 05.03.2021 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада - ОМ 21-3
1 0159 03.02.2021 04.03.2021 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на делу локалитета Мишелук III у Сремској Каменици
1 0082 18.02.2021 04.03.2021 Набавка уређаја за батеријско напајање 10 контролера семафорске сигнализације на територији Града Новог Сада
  1 2 3   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна