ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.3.79 11.09.2018 11.10.2018 Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације и јавног осветљења са рушењем објекта у Улици Бате Бркића, од Булевара Јована Дучића до Футошког пута
2 1.3.65 06.09.2018 08.10.2018 Изградња канализације отпадних вода у Улици Бошка Бухе у Степановићеву
2 1.2.159 07.09.2018 08.10.2018 Техничка документација саобраћајних површина на делу Балзакове улице (код Дома здравља и у Улици Бановић Страхиње 12-14) у Новом Саду
2 1.2.147 31.08.2018 02.10.2018 Teхничка документација саобраћајних површина око централног гробља у Футогу
2 1.2.347 31.08.2018 02.10.2018 Техничка контрола техничке документације приступног пута за ППОВ Бегеч
2 1.2.100 30.08.2018 01.10.2018 Teхничка документација саобраћајних површина у улицама: Саве Вуковића, Златне греде, Скерлићеве, Светосавске, Стеријине, Барањске, Даничићеве, Милована Видаковића и Матице српске у Новом Саду
2 1.2.300 30.08.2018 01.10.2018 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са кружном раскрсницом и пратећом инфраструктуром за потребе комуналног опремања Научно-технолошког парка у Кампусу у Новом Саду
2 1.3.12 29.08.2018 28.09.2018 Опремање површине јавне намене „46 УРБАНИХ ЏЕПОВА“ у оквиру пројекта ''Европска престоница културе - опремање јавних површина'' на територији Града Новог Сада
8 1.2.283 10.09.2018 26.09.2018 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада -ОМ 18-5
7 1.3.3 (2) 18.09.2018 21.09.2018 Уређење јавних површина Кинеске четврти са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у Новом Саду - 1. Фаза
2 1.3.93 21.08.2018 20.09.2018 Изградња јавног осветљења блока ограниченог улицама Футошким путем, Булеваром кнеза Милоша, Булеваром Слободана Јовановића и Булеваром Јована Дучића у Новом Саду
1 1.2.215(2) 20.08.2018 19.09.2018 Иновација техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем Улице Марка Миљанова у Новом Саду
1 1.2.25 15.08.2018 17.09.2018 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина Улице Доситеја Обрадовића у Бегечу
1 1.3.83 15.08.2018 17.09.2018 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) - изградња саобраћајних површина, водовода и канализације и јавног осветљења - Локалитет 18Р-2
1 1.2.24 15.08.2018 14.09.2018 Техничка документација саобраћајних површина Улице Доситеја Обрадовића у Бегечу
1 1.2.327 13.08.2018 14.09.2018 Техничка контрола иновиране техничке документације саобраћајних површина Улице Паје Крстића у Новом Саду
4 1.2.326 13.08.2018 13.09.2018 Иновација техничке документације саобраћајних површина у Улици Паје Крстића у Новом Саду
1 1.2.158 13.08.2018 13.09.2018 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина на делу Балзакове улице (код Дома здравља и у Улици Бановић Страхиње 12-14) у Новом Саду
4 1.3.67 09.08.2018 12.09.2018 Изградња јавног осветљења окретнице у Улици Јовице Павлице у Ковиљу
1 1.3.80 (2) 05.09.2018 12.09.2018 Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 2. фаза
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна