АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.2.26 16.05.2019 24.06.2019 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у стамбеном блоку између Улице војвођанске и Улице Ласла Гала у Новом Саду
2 1.2.12 16.05.2019 24.06.2019 Техничка контрола техничке документације за опремање површина јавне намене „46 УРБАНИХ ЏЕПОВА“ – микролокацијa Јужни Телеп у Новом Саду, у оквиру пројекта „Европска престоница културе“
2 1.2.132 15.05.2019 21.06.2019 Техничка документација за инфраструктурно опремање гробља код Транџамента у Петроварадину
2 1.1.8 15.05.2019 20.06.2019 Изградња саобраћајних површина и семафора на раскрсници улица Прерадовићеве и Марина Држића у Петроварадину
2 1.2.121 09.05.2019 19.06.2019 Техничка контрола техничке документације за пејзажно архитектонско уређење Улице Марка Миљанова у Новом Саду
2 1.3.14 09.05.2019 18.06.2019 Изградња плочастог пропуста - мостова преко Каменарског потока на Фрушкој Гори
2 1.3.7 24.04.2019 Продужен рок до 28.05.2019 Изградња јавног осветљења улица: Проте Михалџића, део Лисинског и Владимира Назора у Петроварадину
2 1.3.11 25.04.2019 28.05.2019 Изградња инклинометара у зони моста Слободе у Новом Саду
2 1.2.110 25.04.2019 28.05.2019 Геодетско снимање стубова и стабилизација допунске геодетске мреже за мост Слободе у Новом Саду
2 1.2.201 22.04.2019 27.05.2019 Израда техничке контроле техничке документације јавног осветљења око предшколске установе Радосно детињство "Венди" у Улици браће Дроњак б.б. у Новом Саду
2 1.1.4 23.04.2019 Продужен рок до 27.05.2019 Набавка и монтажа елемената визуелних комуникација на територији Града Новог Сада
2 1.3.4 19.04.2019 Продужен рок до 24.05.2019 Изградња јавног осветљења блока ограниченог Улицом футошки пут, Булеваром кнеза Милоша, Булеваром Слободана Јовановића и Булеваром Јована Дучића у Новом Саду
2 1.3.8 15.04.2019 Продужен рок до 23.05.2019 Изградња саобраћајних површина са кружном раскрсницом и пратећом инфраструктуром за потребе комуналног опремања Научно-технолошког парка у Кампусу у Новом Саду
8 1.2.93 15.05.2019 23.05.2019 Техничка контрола техничке документације партерног уређења са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем храма у Бегечу
2 1.2.226 21.03.2019 23.05.2019 Архитектонски конкурс пословно - угоститељског објекта и пешачко - инфраструктурног моста преко канала ДТД у Новом Саду
8 1.2.112(2) 15.05.2019 22.05.2019 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем за опремање локалитета за избегла лица у Футогу
2 1.2.200 19.04.2019 21.05.2019 Израда техничке документације јавног осветљења око предшколске установе Радосно детињство "Венди" у Улици браће Дроњак б.б. у Новом Саду
1 1.3.15 19.04.2019 20.05.2019 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада
4 1.3.43(2) 15.04.2019 15.05.2019 Опремање површине јавне намене „46 УРБАНИХ ЏЕПОВА“ - на територији Града Новог Сада, у оквиру пројекта ''Европска престоница културе“
7 1.2.197(2) 07.05.2019 13.05.2019 Техничка контрола техничке документације за уређење дела градског језгра Новог Сада
  1 2 3 4   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна