АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5 6   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.2.174 16.07.2019 15.08.2019 Набавка услуге осигурања имовине
2 1.2.1(3) 05.07.2019 07.08.2019 Tехничкa документацијa за изградњу Регионалног центра за ванредне ситуације у Новом Саду
2 1.2.220 01.07.2019 06.08.2019 Oдржавање заштитних ограда на територији Града Новог Сада
2 1.2.219 28.06.2019 05.08.2019 Одржавање хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала на територији Града Новог Сада
2 1.1.7 26.06.2019 02.08.2019 Изградња саобраћајних површина и семафора на раскрсници Улица Новосадског сајма и Мичуринове и на раскрсници Улица Новосадског сајма и Боре Продановића у Новом Саду
2 1.3.42 26.06.2019 01.08.2019 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорене обавезе) - инфраструктурно опремање - Локалитет 19-7
2 1.2.246 27.06.2019 01.08.2019 Техничка документација водовода и фекалне канализације северно од Улице Девет Југовића у Ветернику
2 1.2.181 27.06.2019 31.07.2019 Техничка документација саобраћајних површина на територији Града Новог Сада
2 1.2.39 27.06.2019 31.07.2019 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења блока са дечијем игралиштем у Улици Соње Маринковић (између Војводе Мишића и Максима Горког) у Новом Саду
2 1.3.12 16.07.2019 31.07.2019 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Јована Храниловића и Булевару Јаше Томића (ЛИДЛ) у Новом Саду
2 1.3.44 27.06.2019 30.07.2019 Изградња јавног осветљења у Улици Сајлово 32 у Новом Саду
2 1.2.82 24.06.2019 30.07.2019 Tехничка контрола техничке документације за изградњу јавног осветљења од Везирца до уласка у насеље Буковац
2 1.2.81 24.06.2019 29.07.2019 Техничка документација за изградњу јавног осветљења од Везирца до уласка у насеље Буковац
2 1.2.223 24.06.2019 26.07.2019 Одржавање и унапређење саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (знакови са радаром – брзински дисплеј) на територији Града Новог Сада
2 1.2.38 25.06.2019 25.07.2019 Tехничкa документацијa јавног осветљења блока са дечијим игралиштем у Улици Соње Маринковић (између Војводе Мишића и Максима Горког) у Новом Саду
2 1.2.134 05.07.2019 25.07.2019 Археолошки радови на територији Града Новог Сада
2 1.1.1 18.06.2019 Продужен рок до 24.07.2019 Набавка и уградња урбаног мобилијара на територији Града Новог Сада – клупе и корпе
8 1.2.140(2) 11.07.2019 23.07.2019 Техничка контрола техничке документације за изградњу јавне гараже у Шафариковој улици у Новом Саду
2 1.3.48 18.06.2019 Продужен рок до 22.07.2019 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду
1 1.2.7 (4) 17.06.2019 17.07.2019 Техничка документација санације сутерена помоћног објекта, изградње гараже за специјална возила и ограде у склопу комплекса РТВ у Сремској Каменици
  1 2 3 4 5 6   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна