АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.3.43 24.07.2020 25.08.2020 Уређење саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеним блоковима на територији Града Новог Сада – 2. фаза
2 1.2.118 16.07.2020 20.08.2020 Техничка контрола техничке документације за уклањање објеката на локалитету ТКР20-2
2 1.2.38 14.07.2020 19.08.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за инфраструктурно опремање - локалитет ТД 20-2
2 1.2.19(2) 07.07.2020 17.08.2020 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Новопланираној улици (у продужетку Улице цара Јована Ненада) у Сремској Каменици
2 1.2.33 13.07.2020 14.08.2020 Техничка документацијa за уклањање објеката ТДР20-2
2 1.3.50 10.07.2020 14.08.2020 Уклањање објекта – Зграда пословних услуга у Ул. Ђорђа Рајковића бр.18 Нови Сад (објекат „Ниве“) кат. парц. бр. 8589 К.О. Нови Сад I
2 1.3.44 10.07.2020 13.08.2020 Изградња атмосферске канализације источно од пута М7 и јужно од каћке петље у Новом Саду
2 1.3.16 10.07.2020 12.08.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - инфраструктурно опремање - Локалитет 20-12
2 1.3.10 08.07.2020 11.08.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - инфраструктурно опремање - локалитет 20-2
2 1.2.37 08.07.2020 11.08.2020 Oпремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за инфраструктурно опремање - локалитет ТД 20-2
2 1.2.18(2) 07.07.2020 10.08.2020 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Новопланираној улици (у продужетку Улице цара Јована Ненада) у Сремској Каменици
2 1.2.186 07.07.2020 10.08.2020 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења блока са дечијем игралиштем у Улици Соње Маринковић (између Војводе Мишића и Максима Горког) у Новом Саду
1 1.2.180 01.07.2020 03.08.2020 Набавка услуге осигурања имовине
1 1.2.34 03.07.2020 03.08.2020 Геодетско снимање стубова моста Слободе у Новом Саду
1 1.2.208 26.06.2020 28.07.2020 Техничка контрола техничке документације партерног уређења са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем простора око Храма у Криловој улици у Новом Саду
1 1.2.16 10.06.2020 20.07.2020 Техничка контрола техничке документације канализације отпадних вода насеља Руменка фаза 2-Б-1
1 1.3.27 22.05.2020 Продужен рок до 20.07.2020 Уређење дела градског језгра Новог Сада - 1.фаза
1 1.2.128 12.06.2020 15.07.2020 Техничка контрола техничке документације уређења партера око културне станице ''Сајлово'' и "Слана бара" у Новом Саду у оквиру Пројекта “Европска престоница културе”
3 1.2.15 10.06.2020 Продужен рок до 14.07.2020 Техничка документација канализације отпадних вода насеља Руменка фаза 2-Б-1
1 1.2.20 10.06.2020 14.07.2020 Техничка документација за изградњу црпне станице слива северно од Улице девет Југовића у Ветернику
  1 2 3 4 5   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна