АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС


Наручилац од дана 02.03.2020. године, када је извршен хакерски напад на сервер Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, није у могућности да објављује огласе о јавним набавкама на сајту Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Огласи о јавним набавкама се од тог датума објављују само на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Молимо потенцијалне понуђаче да прате Портал јавних набавкиГодина:
2015. 2014. 2013. Документи
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 1.2.119 27.02.2020 01.04.2020 Техничка контрола техничке документације за уклањање објеката на локалитету ТКР20-3
2 1.3.23 28.02.2020 31.03.2020 Уклањање објеката који се приводе намени на територији Града Новог Сада
2 1.3.22 21.02.2020 24.03.2020 Радови на одржавању мостова на територији Града Новог Сада- мост Слободе
2 1.2.179 20.02.2020 23.03.2020 Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге на територији Града Новог Сада
2 1.2.204 10.02.2020 13.03.2020 Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова
8 1.3.49 26.02.2020 03.03.2020 Додатни радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду
2 1.2.152 28.01.2020 02.03.2020 Техничка контрола техничке документације зацевљења канала С-800 у Новом Саду
2 1.2.172 30.01.2020 02.03.2020 Техничка документација за уградњу опреме за повишење притиска за хидрантску мрежу објеката јавне намене
1 1.2.150 24.01.2020 24.02.2020 Tехничкa контролa техничке документације опремањa површина јавне намене „46 Урбаних џепова“ на територији Града Новог Сада - микролокације Буковац, Сателит, Кисач и Клиса у оквиру Пројекта ''Европска престоница културе''
1 1.2.188 12.02.2020 24.02.2020 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Стевана Дороњског у Новом Саду
5 1.1.12 30.01.2020 Продужен рок до 18.02.2020 Изградња и поправка пијезометара на територији Града Новог Сада
3 1.2.205 04.02.2020 13.02.2020 Археолошки радови на територији Града Новог Сада
1 1.2.189 27.01.2020 04.02.2020 Озакоњење изграђене канализационе и водоводне мреже на територији Града Новог Сада
3 1.3.48 27.01.2020 03.02.2020 Додатни радови на конструктивним елементима на изградњи ППОВ у насељу Бегеч
3 1.3.42 14.01.2020 22.01.2020 Изградња канализације отпадних вода у сливу Баје Пивљанина –МЗ Клиса у Новом Саду – фаза II
  1   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна