АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Година:
2015. 2014. 2013. Документи План јавних набавки
Број:
Део назива (ћирилицом):
 Поништи 
  1 2 3 4 5 6 7 8   
  Редни број Датум објаве Датум отварања понуде Опис набавке
2 0121 05.12.2020 24.12.2020 Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (Радничка бр. 32 - МУП)
2 0123 03.12.2020 18.12.2020 Техничка контрола за уклањање објеката на територији Града Новог Сада (Радничка бр.32-МУП)
2 0197 27.11.2020 17.12.2020 Партерно уређење око објекта културне станице ''Сајлово'' у Новом Саду у оквиру пројекта "Европска престоница културе"
2 0142 14.11.2020 Продужен рок до 17.12.2020 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања стамбених блокова 3, 4 и 5 на Југовићеву у Новом Саду
2 0136 14.11.2020 Продужен рок до 17.12.2020 Изградња саобраћајних површина, водовода, канализације и јавног осветљења у улици Арањ Јаноша, делу Булевара Европе и Улици цара Душана у Новом Саду
2 0099 26.11.2020 16.12.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – инфраструктурно опремање – локалитет 20-7
2 0118 10.11.2020 Продужен рок до 15.12.2020 Изградња атмосферске канализације у сливовима Улица Рибарска и Душка Вицкова у Ковиљу
2 0093(2) 21.11.2020 10.12.2020 Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова
2 0072 26.11.2020 10.12.2020 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у Улици Милана Симовића у Новом Саду
2 0091 19.11.2020 08.12.2020 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром око ОШ Људевит Штур у Кисачу
2 0161 20.11.2020 08.12.2020 Набавка и уградња опреме за повишење притиска за хидрантску мрежу објекта јавне намене у Новом Саду
2 0146 17.11.2020 07.12.2020 Изградња саобраћајних површина на делу режијске саобраћајнице IБ реда бр.12 Нови Сад – Зрењанин – II фаза
2 0127 12.11.2020 07.12.2020 Oдржавање Моста Слободе – 2. фаза
1 0098 14.11.2020 04.12.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – инфраструктурно опремање – Локалитет 20-4
2 0102 14.11.2020 04.12.2020 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада-инфраструктурно опремање – локалитет 20-11
1 0159 24.10.2020 Продужен рок до 03.12.2020 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром око парка код Ранжирне станице и новог блока за становање на Новом насељу-Булевар војводе Степе у Новом Саду
1 0126 31.10.2020 Продужен рок до 03.12.2020 Уређење парка са инфраструктуром и јавним осветљењем код Ранжирне станице у Новом Саду - 2. фаза
1 1.2.183 30.10.2020 01.12.2020 Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада и приградских насеља
2 1.3.28 30.10.2020 01.12.2020 Реконструкција ограде фудбалског терена ''Фрушкогорац'' у Сремској Каменици
4 1.2.191 28.10.2020 30.11.2020 Техничка контрола техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду
  1 2 3 4 5 6 7 8   

За приказ документације потребно је изабрати
јавну набавку кликом на дугме "Документација"
ЛЕГЕНДА
одржано отварање
закључен уговор
обустављен поступак јавне набавке
поднет захтев за заштиту права
раскинут уговор
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Почетна страна