ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 18.7.2018.


јавно надметање 11.7.2018.


јавно надметање одржано 4.5.2018.

ИНФОРМАТОР

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, март 2017.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 67/2017 и 11/2018-испр.)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016 и 74/2016)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - измене и допуне ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016 и 74/2016)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2017.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2017. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС


Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ