АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
ЈУЛИ
· 22.7. Бициклистичке стазе на Футошком путу ускоро у Новом руху
· 21.7. Нови спортски терени у Новом Саду
· 20.7. Нова дечија игралишта и теретане
· 19.7. Постављају се бројачи саобраћаја
· 14.7. Уређује се улица Ђорђа Магарашевића
· 13.7. Изграђени паркинзи на Клиси
· 12.7. За безбедност деце у саобраћају
· 9.7. Опремање локалитета за фабрику чоколаде
· 8.7. Инфраструктурно опремљен стабени блок у Футогу
· 7.7. Тврђава спремна за егзит
· 6.7. Сајлово - велико градилиште
· 5.7. Опремање локалитета COVID болнице "Мишелук"
ЈУНИ
· 28.6. Напредују радови на партерном уређењу културне станице "Сајлово"
· 23.6. Инфраструктурно опремање гробља код Транџамента у Петроварадину
· 22.6. Напредују радови на локалитету Југовићево 3,4 и 5
· 16.6. Изградња дела улице Веселина Маслеша
· 11.6. Ново јавно осветљење
· 9.6. Редован рад семафора у Јеврејској улици
· 7.6. Инфраструктурно опремљена Улица Кароља Селеша
МАЈ
· 31.5. Више паркинга на Сентандрејском путу
· 25.5. Тренутни радови у планираној динамици
· 24.5. Почели радови на уређењу гробља на Транџаменту
· 19.5. Нови семафор у Футогу
· 18.5. Нови семафор у Футошкој улици
· 17.5. Инфраструктурно опремање Орахове улице
· 13.5. Граде се пешачке стазе у Бегечу
АПРИЛ
· 22.4. Новоселски поток добија два нова пропуста
· 19.4. Радови на одржавању Моста слободе
· 12.4. Редован рад семафора у Улици народног фронта
· 12.4. Инфраструктурно се опрема стамбени блок у Футогу
· 8.4. Атмосферска канализација у Ковиљу
· 5.4. Уређује се Улица Паје Крстића
· 1.4. Партерно уређење око културне станице "Сајлово"
МАРТ
· 23.3. Инфраструктурно опремљен стамбени комплекс на Југовићеву
· 18.3. Нови парк у Новом Саду
· 15.3. Опремање простора око некадашњег расадника на Футошком путу
· 11.3. Повећана безбедност на пешачким прелазима
· 5.3. Нови спортски садржаји на Булевару Европе
· 4.3. Улица Кароља Селеша добија нову саобраћајницу и јавно осветљење
· 2.3. Нова паркинг места у насељу Сателит
· 1.3. Ново лице Позоришног трга
ФЕБРУАР
· 24.2. Гради се Улица Арањ Јаноша
· 12.2. Радови на локалитету Југовићево у завршној фази
· 10.2. Завршена друга фаза уређења креативног дистрикта
ЈАНУАР
· 5.1. Ковиљ добио "Урбани џеп"

архива актуелности 2019. 2020.
JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ "САЈЛОВО"

28.6.2021.

   Планираном динамиком одвијају се радови на партерном уређењу простора око објекта културне станице и Месне заједнице „Сајлово“.
Уређење партера око објекта обухвата поплочање слободних површина, изградњу јавног осветљења, постављање урбаног мобилијара и хортикултурно уређење.
Укупна површина обухвата износи 1.840 м2, а од тога је предвиђено 307 м2, односно 16,70 % површине под зеленилом.Нови простор карактерисаће травнате површине у виду зелених острва, од којих су нека у нивоу партера, док су око других предвиђени потпорни зидови од армираног бетона на којима се постављају клупе са или без наслона. На овај начин биће формирано укупно 6 урбаних жардињера. Целокупан локалитет биће оплемењен садњом листопадног и четинарског дрвећа са жбунастим врстама и украсном травом.
Поплочање бетонским плочама врши се на пешачким површинама и платоима, а гради се и 12 паркинг места, којима се приступа са постојеће саобраћајнице. Нивелација је решена адекватним падовима како би се вода усмерила ка травнатим површинама и тако спречило њено задржавање на пешачким стазама и платоима.
Изгледу и функционалности простора допринеће постављање савремено дизајнираног урбаног мобилијара, који је лоциран уз зелену површину и на тачкама могућег задржавања корисника. Предвиђено је 10 парковских корпи за отпатке, два држача за бицикле и клупе интегрисане у жардињере.
Такође, у оквиру ових радова биће извршено бојење и ограђивање постојеће црпне станице, а целокупан простор осветљаваће светиљке на 6 стубова јавног осветљења.
Извођач је уведен у посао дана 23.3.2021. године, а вредност уговора износи 21.005.210,64 динара, са роком завршетка радова од 180 календарских дана.

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ГРОБЉА КОД ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ

23.6.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је 06.05.2021. године радове на инфраструктурном опремању гробља на Транџаменту, а у циљу проширења и изградње нових гробних поља.

Гробље на Транџаменту налази се у јужном делу насеља Петроварадин, ослања се на улицу Дунавске дивизије и шири се према југозападној страни. Старо војно гробље, старо гробље и део новог гробља су у функцији, док је овом инвестицијом обухваћен преостали део новог гробља.Радови подразумевају изградњу паркинга са укупно 117 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за инвалиде. Такође, биће изграђене саобраћајнице, колско - пешачке и пешачке стазе, простор депоније за одлагање смећа, као и аутобуско стајалиште у ул. Дунавске дивизије. Овај део гробља опрема се и пратећом инфраструктуром у виду изградње водоводне мрежа, атмосферске и фекалне канализација. Планирано је и постављање две чесме, као и ограђивање комплетног простора и то зидано-челичном оградом дуж регулације улице и пуном зиданом оградом према задњем делу гробља.

Пејзажно-архитектонско уређење гробља на Транџаменту обухвата линијске зелене површине у оквиру којих ће бити извршено хумузирање, формирање травњака и садња 11 стабала четинарског и 68 стабала листопадног дрвећа, као и 974 комада украсног жбуња. Због специфичне намене простора, предвиђено је коришћење жбунастих и дрвенастих биљака мањих димензија које својом ширином неће ометати функционисање гробља и које немају инвазиван коренов систем.
Укупна вредност инвестиционог опремања гробља на Транџаменту износи 94.794.229,50 динара, а завршетак се очекује почетком октобра месеца текуће године.

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ЛОКАЛИТЕТУ ЈУГОВИЋЕВО 3,4 и 5

22.6.2021.

   На локалитету Југовићево изводе се радови на изградњи 12 стамбених објеката за колективно становање, са укупно 1972 стамбене јединице, што финансира Република Србија, док је Град Нови Сад за изградњу недостајуће инфраструктуре определио средства у износу од 1,1 милијарди динара.Након што су изведени радови на изградњи подземне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже, топловода, електроенергетских и телекомуникационих инсталација), уследили су радови на изградњи саобраћајних површина и јавног осветљења за стамбене блокове 1 и 2, а вредност ових радова је износио 331 милион динара. На предметној локацији изграђене су саобраћајнице у укупној дужини од 1.314м, пешачке и бициклистичке стазе и 610 паркинг места. Комплетан простор ће осветљавати 57 стубова јавне расвете.
У другој фази, која је тренутно у току, предвиђено је инфраструктурно опремање стамбених блокова 3, 4 и 5, што такође подразумева изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром. Предвиђена је изградња саобраћајница у укупној дужини од 3.049м, пешачких и бициклистичких стаза и 1.133 паркинг места. Простор ће бити осветљен са 117 стубова јавне расвете. У току је израда паркинга од бетонских плоча, бетонских ивичњака, тампонских слојева и и ископа са насипом од песка за потребе подземних инсталација. Вредност ових радова износи 559,8 милиона динара.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, поред наведених радова, инвестираће и изградњу нетраспарентне (чврсте) ограде, у циљу да се физички, визуелно и звучно одвоји простор војног комплекса од простора намењеног становању.ИЗГРАДЊА ДЕЛА УЛИЦЕ ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ

16.6.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције почела је радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на делу улице Веселина Маслеше у насељу Детелинара.
Улица Веселина Маслеше чини део секундарне уличне мреже која се протеже од Улице Бранка Бајића до Авијатичарске улице. Део улице,  до кружног тока, изграђен је у претходном периоду. Овом инвестицијом обухваћен је део улице од кружног тока, односно од улице Корнелија Станковића, до места укрштања са пругом, будући да се тај крак улице слепо завршава.
Укупна дужина предметне деонице је 437,76 м, а планирана је изградња коловоза,  пешачких стаза и паркинга. Изградњом недостајућих пракинг места обезбеђују се предуслови за решавање проблема мирујућег саобраћаја, не само у зони објеката вишепородичног становања, већ и целокупног околног простора.  Укупан број паркинг места је 184 ( 152 подужних, 23 управних на саобраћајницу и 9 за инвалиде).
Будући да се од кућног броја 88а до кућног броја 98 још увек налазе објекти породичног становања, односно да се није оформила планирана регулација, са парне стране овог дела улице није могуће изградити паркинге. На овом делу се делимично задржава постојеће стање испред објеката који још увек нису срушени, са реконструкцијом пешачких површина на деловима до постојећих објеката, као и уређењем колских прилаза до постојећих објеката.
У Улици Веселина Маслеше предвиђена је изградња водовода (дужине 188,11м), као и уличне канализације (дужине 281,86м) и сливничких веза (дужине 130,50м). Предвиђено је постављање 16 стубова јавног осветљења, висине 8 м, као и инсталација светиљки са ЛЕД изворима светла.
Постојећи дрворед бреза, укупно 64 стабала, ће се сачувати и бити заштићено од оштећења.

Уговорена вредност радова је 69.879.631,04 динара, а рок за извођење је 210 календарских дана.

НОВО ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

11.6.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује изградњу јавног осветљења на четири локације на територији Града Новог Сада. У циљу унапређења безбедности наших најмлађих суграђана и објеката у којима бораве, осветљено је двориште вртића „Венди“ у Улици Браће Дроњак на Новом насељу. Светиљке са ЛЕД изворима светла, постављене на 14 стубова висине 5м, осветљавају сам објекат предшколске установе, пешачке стазе и зелене површине Радови су завршени у предвиђеном року, а како се не би ометало редовно функционисање установе, изводили су се током викенда, када деца нису присутна у објекту. Вредност ове инвестиције износи 3.792.648,00 динара.У току су радови на изградњи јавног освељења на делу Буковачког пута, од Везирца до уласка у насеље Буковац. На овој локациоји планирано је постављање 22 стуба јавног осветљења, а уговорена вредност радова је 8.397.118,00 динара. На територији Месне заједнице „Омладински покрет“, засијаће улице Јована Храниловића, Бачка и Стјепана Митрова Љубише, где се планира постављање 45 стубова јавног осветљења, а инвестиција је вредна 17.910.756,00 динара. Доситејева улица у Новом Саду налази се у старом језгру града у којем је у ранијем периоду било заступљено индивидуално становање, са фењерима постављеним на фасаде кућа. Изградњом низа стамбених објеката веће спратности, део улице остао је у мраку. Сходно томе, изградња јавног осветљења и постављање 13 стубова вратиће пуну светлост овој улици. За ту намену опредељено је 7.436.976,00 динара, Такође, на територији Месне заједнице „Сава Ковачевић“ нову расвету су добиле улицe Kраљевића Марка, Фелеги Тивадора, Змај Огњена Вука и Бул. Ослођења као и паркинг простор између улица Бул. Краља Петра I и Улице краљевића Марка. Дечије игралиште и кошаркашки терени ће засијати новим рефлекторима, што ће омогућити одвијање спортских активности и у вечерњим часовима. За реализацију овог пројекта издвојено је 22,2 милиона динара. Са активностима на изградњи новог јавног осветљења наставља се и у наредном периоду, а у ту сврху у току је израда пројектне документације јавног осветљења дворишта ПУ „Палчица“, блока са дечијим игралиштем у Улици Соње Маринковић, око објекта на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка и у Улици Павла Стаматовића (са парком и дечијим игралиштем). Циљ је да буде што мање неосветљених локалитета у граду, како не би било угрожено кретање возила и пешака, али и сигурност наших суграђана јер таква места често погодују окупљању хулигана и подстичу вандалско понашање.РЕДОВАН РАД СЕМАФОРА У ЈЕВРЕЈСКОЈ УЛИЦИ

9.6.2021.

   Новопостављени семафор на пешачком прелазу  преко Јеврејске улице, у зони раскрснице са Улицом Васе Пелагића,  од данас, 09. јуна 2021. године, у режиму је редовног рада.
Семафоризацијом ове раскрснице омогућено је  ефикасније одвијање саобраћаја, a нарочито безбеднији прелазак пешака и бициклиста преко врло фреквентне саобраћајнице.
На овој локацији изведени су и грађевински радови, који подразумевају делимичну реконструцију пешачких стаза, изградњу разделног острва и асфалтног бициклистичког прелаза преко коловоза, како би се остварила веза са бициклистичким стазама које постоје са обе стране Јеврејске улице.
Новоизграђени семафор радиће у детекторском режиму, а вредност радова на изградњи износи 10,4 милиона динара.

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМЉЕНА УЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША

7.6.2021.

   Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, са сарадницима, обишли су дана 6. јуна 2021. године Улицу Кароља Селеша, у којој су завршени радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром.Улица Кароља Селеша, која се налази у северозападном делу града и представља везу између Булевара војводе Степе и Улице Сомборска рампа, завршетком свих предвиђених радова добила је сасвим ново лице, чиме су решени дугогодишњи комунални и саобраћајни проблеми који су отежавали свакодневни живот становницима ове улице.
Двосмерна саобраћајница, дужине 240м, која је заменила досадашњи туцанички коловоз, олакшаће одвијање колског саобраћаја у Улици Кароља Селеша, док ће новоизграђена пешачка стаза омогућити безбедно кретање пешака.
Сем саобраћајних површина, у улици је изграђена и хидротехничка инфраструктура, односно нова водоводна и канализациона мрежа, као и атмосферска канализација, чиме се решава проблем одвођења површинских вода.
Безбедности грађана у вечерњим часовима допринело се постављањем 8 стубова јавног осветљења канделаберског типа, са светиљкама ЛЕД технологије. 
Током извођења радова поклоњена је пажња и дрвореду јабланова, који се простире напарном страном улице. Сва постојећа стабла су задржана, а у циљу побољшања услова за њихов несметан раст и развој, извршено је хумузирање простора.
Сви планирани радови на изградњи Улице Кароља Селеша завршени су у року, а за ову инвестицију у буџету Града опредељено је 21,412.544,92 динара.Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ