АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
ЈУНИ
· 11.6. Ново јавно осветљење
· 9.6. Редован рад семафора у Јеврејској улици
· 7.6. Инфраструктурно опремљена Улица Кароља Селеша
МАЈ
· 31.5. Више паркинга на Сентандрејском путу
· 25.5. Тренутни радови у планираној динамици
· 24.5. Почели радови на уређењу гробља на Транџаменту
· 19.5. Нови семафор у Футогу
· 18.5. Нови семафор у Футошкој улици
· 17.5. Инфраструктурно опремање Орахове улице
· 13.5. Граде се пешачке стазе у Бегечу
АПРИЛ
· 22.4. Новоселски поток добија два нова пропуста
· 19.4. Радови на одржавању Моста слободе
· 12.4. Редован рад семафора у Улици народног фронта
· 12.4. Инфраструктурно се опрема стамбени блок у Футогу
· 8.4. Атмосферска канализација у Ковиљу
· 5.4. Уређује се Улица Паје Крстића
· 1.4. Партерно уређење око културне станице "Сајлово"
МАРТ
· 23.3. Инфраструктурно опремљен стамбени комплекс на Југовићеву
· 18.3. Нови парк у Новом Саду
· 15.3. Опремање простора око некадашњег расадника на Футошком путу
· 11.3. Повећана безбедност на пешачким прелазима
· 5.3. Нови спортски садржаји на Булевару Европе
· 4.3. Улица Кароља Селеша добија нову саобраћајницу и јавно осветљење
· 2.3. Нова паркинг места у насељу Сателит
· 1.3. Ново лице Позоришног трга
ФЕБРУАР
· 24.2. Гради се Улица Арањ Јаноша
· 12.2. Радови на локалитету Југовићево у завршној фази
· 10.2. Завршена друга фаза уређења креативног дистрикта
ЈАНУАР
· 5.1. Ковиљ добио "Урбани џеп"

архива актуелности 2019. 2020.
JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

ВИШЕ ПАРКИНГА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ

31.5.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на изградњи паркинга дуж сервисне саобраћајнице уз Сентандрејски пут, на деоници између улица Ритска и Отокара Кершованија.Радови се изводе на простору дужине од око 250м и ширине 3м, који се налази између саобраћајнице и бициклистичке стазе. На овој површини предвиђено је подужно паркирање, а пројектовано је 36 паркинг места за путничке аутомобиле, који су распоређени у паркирне нише између постојећих стубова НН мреже и јавне расвете.
Да би се обезбедило оивичење паркинга и задржао постојећи режим одвођења атмосферске воде, биће изведено проширење бициклистичке стазе од 30цм у истом нагибу као што је нагиб стазе. Тиме се обезбеђује да између сервисне саобраћајнице и бициклистичке стазе постоји оивичено издигнуто разделно острво које штити бициклистичку стазу од аутомобила, а решење се прилагођава постојећем систему одводњавања.
Новоизграђени паркинзи ће, према планираној динамици, средином јула бити на располагању за коришћење, а уговорена вредност ове инвестиције износи 4.420.819,20 динара.ТРЕНУТНИ РАДОВИ У ПЛАНИРАНОЈ ДИНАМИЦИ

25.5.2021.

   Дана 25.05.2021. године в.д. начелника, Дејан Мандић, са сарадницима, обишао је актуелна градилишта на којима се изводе радови које инвестира Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, при чему се уверио да радови теку планираном динамиком и да ће исти бити завршени у предвиђеном року.
На локацији између Новог насеља и Детелинаре видљиве су контуре будућег парка који ће Новосађанима бити на располагању већ у другој половини ове године и у којем ће грађани моћи да проводе слободне тренутке уживајући у пријатном амбијенту и доживљају природе. Након што је прошле године завршена прва фаза, тренутно су у току радови на реализацији друге и треће фазе уређења парка. До сада је урађена машинска соба и постављен бехатон и ивичњаци на пешачким стазама на целом простору парка, сем на централном делу, код фонтана. Тренутно се изводе радови на заливном систему и изградњи потпорног зида за фонтане. Такође, гради се терен за боћање и припрема подлога за дечија игралишта. Паралелно са тим, обављају се и радови на нивелацији и хумузирању будућих зелених површина на простору парка. Следе финални радови на изградњи две фонтане типа „водено огледало“ у централном делу парка; изградња пешачких мостића преко „воденог потока“ на улазу у парк, парковске чесме и простора за истрчавање паса; постављање реквизита на два дечија игралишта, као и монтирање урбаног мобилијара (сто за шах, клупе, корпе за отпатке, држачи за бицикле). У току су и радови на саобраћајним површинама око парка, што подразумева изградњу саобраћајница, пешачких стаза, паркинга и јавног осветљења. Укупна инвестиција на изградњи парка, укључујући и пројектну документацију, вредна је 286.506.991,43 динара, а за пројектовање и изградњу ободних саобраћајница опредељено је 165.530.687,92 динара.
У улици Кароља Селеша успешно се реализује завршна фаза радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром. Након што су обављени сви предвиђени радови на изградњи нове водоводне и канализационе мреже, као и атмосферске канализације, у току су радови на саобраћајним површинама. Урађени су тампонски слојеви и у току је припрема за асфалтирање коловоза на саобраћајници. Постављени су стубови јавне расвете, а тренутно се завршава поплочавање тротоара.  Око постојећих стабала уређен је простор ради физичке заштите самог стабла и наводњавање кореновог система. Завршетак свих предвиђених радова, чија је вредност 21.412.544,92  динара, очекује се током  јуна месеца.
Задовољавајућом динамикомо двијају се и радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром око простора за пословање уз Футошки пут.На локацији некадашњег Расадника ЈКП „Градско зеленило“ у току је изградња саобраћајнице са које је планиран приступ будућем пословном објекту и која се простире од Футошког пута до кружног тока у блоку зграда у продужетку Булевара Јована Дучића. Сем коловоза, на главној траси граде се обострани паркинзи, пешачке и бициклистичке стазе, а претходно су извршени радови на подземној инфраструктури, односно изградњи водоводне и канализационе мреже, као и атмосферске канализације. Обављају се и радови на постављању стубова јавног осветљења, а на деоници прикључка на Футошки пут у току је ископ и насипање песком будућих пешачких стаза. Вредност ове инвестиције износи 181.329.754,28 динара, а радови би, према уговореном року од 270 дана, требало да буду готови током новембра.
Начелник Мандић обишао је и завршене радове на санацији саобраћајнице од пута за Темерин до Пејићевих салаша. Постојећи туцанички коловоз на овој деоници, дугој 2км, био је у веома лошем стању, што је представљало велики саобраћајни проблем за становнике насеља Пејићеви салаши. У оквиру редовног одржавања, ова саобраћајница сада је урађена цементном стабилизацијом, а процењена вредност радова је око 25 милиона динара.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРОБЉА НА ТРАНЏАМЕНТУ

24.5.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је радове на инфраструктурном опремању гробља на Транџаменту, а у циљу проширења и изградње нових гробних поља. 
Гробље на Транџаменту налази се у јужном делу насеља Петроварадин, ослања се на улицу Дунавске дивизије и шири се према југозападној страни. Старо војно гробље, старо гробље и део новог гробља су у функцији, док је овом инвестицијом обухваћен преостали део новог гробља.Радови подразумевају изградњу паркинга са укупно 117 паркинг места за путничка возила и 6 паркинг места за инвалиде. Такође, биће изграђене саобраћајнице, колско - пешачке и пешачке стазе, простор депоније за одлагање смећа, као и аутобуско стајалиште у ул. Дунавске дивизије. Овај део гробља опрема се и пратећом инфраструктуром у виду изградње водоводне мрежа, атмосферске и фекалне канализација. Планирано је и постављање две чесме, као и ограђивање комплетног простора и то зидано-челичном оградом дуж регулације улице и пуном зиданом оградом према задњем делу гробља.
Пејзажно-архитектонско уређење гробља на Транџаменту обухвата линијске зелене површине у оквиру којих ће бити извршено хумузирање, формирање травњака и садња 11 стабала четинарског и 68 стабала листопадног дрвећа, као и 974 комада украсног жбуња.  Због специфичне намене простора, предвиђено је коришћење жбунастих и дрвенастих биљака мањих димензија које својом ширином неће ометати функционисање гробља и које немају инвазиван коренов систем.
Укупна вредност инвестиционог опремања гробља на Транџаменту износи 94.794.229,50 динара, а завршетак се очекује почетком октобра месеца текуће године.

НОВИ СЕМАФОР У ФУТОГУ

19.5.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у среду, 19.05.2021. године, почиње радове на изградњи семафора и уређењу саобраћајних површина на раскрсници улица Раде Кондића и Руменачке у Футогу.
С обзиром на то да се ради о државном путу са изразитим интензитетом саобраћаја, повећање безбедности и приступачности пешака и бициклиста, као и омогућавање лакшег прикључења возила из споредних улица, било је опредељујуће да се ова раскрсница семафоризује и све саобраћајне површине у њеном обухвату прилагоде новом решењу.
На овој локацији биће изведени и грађевински радови који подразумевају реконструкцију дела пешачких стаза са обе стране коловоза, као и изградњу нових у складу са пројектним условима. Планирана је и реконструкција постојећег и изградња недостајућег платоа на бус стајалишту, као и изградња приступних стаза које повезују стајалишта са стазама у раскрсници. Такође, површине у зони прелаза биће реконструисане и нивелационо усклађене са потребама кретања хендикепираних и слабовидних лица, увођењем тактилних плоча и применом рампи које омогућавају њихово несметано кретање.
Вредност радова на изградњи семафора је 10.997.358,84 динара, а рок за завршетак је 60 календарских дана, тако да ће од средине лета становницима Футога бити обезбеђен безбеднији прелазак преко ове врло фреквентне раскрснице.
У насељу Футог планирано је и семафоризовање раскрснице улица Царице Милице, Дунавске и Омладинске, а ове године предвиђена је израда пројектне документације за ову инвестицију.НОВИ СЕМАФОР У ФУТОШКОЈ УЛИЦИ

18.5.2021.

   Новопостављени семафор на пешачком прелазу у Футошкој улици, код Електротехничке школе, 15. маја 2021. године  пуштен је у режим редовног рада, након пробног периода, односно рада на жутом трептачу.
Због велике фреквенције саобраћаја и интензивних пешачких токова, нарочито узимајући у обзир да се у непосредној близини налази средња школа, постојала је оправдана потреба за увођењем светлосне сигнализације на овом пешачком прелазу.
Новоизграђени семафор ради у детекторском режиму, односно притиском на тастер за најаву зеленог светла за пешаке, а вредност инвестиције износи 5,7 милиона динара.
На пешачком прелазу у Јеврејској улици такође је постављен семафор који је тренутно на жутом трептачу и апел возачима је да повећају опрезност пошто су предметни пешачки прелази до сада били обележени само хоризонталном сигнализацијом.

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ОРАХОВЕ УЛИЦЕ

17.5.2021.

   Како би се обезбедили предуслови за неометано функционисање новоизграђене предшколске установе у насељу Клиса, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Ораховој улици и северном делу Улице Раде Смиљанова у Новом Саду.
Радови на саобраћајним површинама у овим улицама подразумевају изградњу саобраћајнице са проширењем на 5м, у укупној дужини од 390м, као и реконструкцију постојећих колских улаза.
Ради унапређења безбедности пешака, пројектом су обухваћени и пешачки прелази, као и платформе за умирење саобраћаја. Предвиђена је изградња нових обостраних пешачких стаза јер су постојеће недовољне ширине и у значајној мери девастиране, чиме им је нарушена функционалност.
У наведеним улицама биће изграђено 26 паркинг места између којих су планирани простори за садњу дрвећа. Где год је то могуће, постојећа стабла ће бити очувана у оквиру зелених површина, док су млада стабла, чији би коренов систем био угрожен изградњом нове инфраструктуре, пресађена на друге локације.
Поред саобраћајне инфраструктуре, у наведеним улицама реконструише се постојећа водоводна и канализациона мрежа, а одводњавање се решава изградњом атмосферске канализација у виду сливника и бетонских ригола.
Нова 23 стуба јавног осветљења, са ЛЕД изворима светла, допринеће повећању безбедности грађана у вечерњим часовима.
Радови вредни 98.494.081.68 динара, са роком од 210 календарских дана, према планираној динамици биће завршени током новембра.

ГРАДЕ СЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У У БЕГЕЧУ

13.5.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на изградњи недостајућих пешачких стаза у делу Улице Доситеја Обрадовића у Бегечу.
Улица Доситеја Обрадовића има изграђене пешачке стазе, сем на непарној страни улице и то на деоници између Улице Вука Караџића и Рибарске улице, као и између Улице Ђуре Јакшића и Улице Петра Драпшина.Дужина новопројектоване пешачке стазе између Улице Вука Караџића и Рибарске улице је 112,4 метара, а дужина  пешачке стазе између Улице Ђуре Јакшића и Улице Петра Драпшина је 114,8 метара. Ширина пешачких стаза је прилагођена ширини стаза дуж комплетне улице (1,8 метара). Стазе ће бити оивичене према зеленој површини ниским ивичњаком висине 2 цм.
Изградња недостајућих делова пешачких стаза у Улици Доситеја Обрадовића у Бегечу веома је важна да би пешачке стазе дуж ове улице имале потпуну фукционалност и континуитет.
Вредност инвестиције износи 2.452.990,00 динара, а завршетак свих предвиђених радова очекује се током јула месеца, у складу са уговореним  роком од 100 дана.

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ