АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
ЈУНИ
· 11.6. Ново јавно осветљење
· 9.6. Редован рад семафора у Јеврејској улици
· 7.6. Инфраструктурно опремљена Улица Кароља Селеша
МАЈ
· 31.5. Више паркинга на Сентандрејском путу
· 25.5. Тренутни радови у планираној динамици
· 24.5. Почели радови на уређењу гробља на Транџаменту
· 19.5. Нови семафор у Футогу
· 18.5. Нови семафор у Футошкој улици
· 17.5. Инфраструктурно опремање Орахове улице
· 13.5. Граде се пешачке стазе у Бегечу
АПРИЛ
· 22.4. Новоселски поток добија два нова пропуста
· 19.4. Радови на одржавању Моста слободе
· 12.4. Редован рад семафора у Улици народног фронта
· 12.4. Инфраструктурно се опрема стамбени блок у Футогу
· 8.4. Атмосферска канализација у Ковиљу
· 5.4. Уређује се Улица Паје Крстића
· 1.4. Партерно уређење око културне станице "Сајлово"
МАРТ
· 23.3. Инфраструктурно опремљен стамбени комплекс на Југовићеву
· 18.3. Нови парк у Новом Саду
· 15.3. Опремање простора око некадашњег расадника на Футошком путу
· 11.3. Повећана безбедност на пешачким прелазима
· 5.3. Нови спортски садржаји на Булевару Европе
· 4.3. Улица Кароља Селеша добија нову саобраћајницу и јавно осветљење
· 2.3. Нова паркинг места у насељу Сателит
· 1.3. Ново лице Позоришног трга
ФЕБРУАР
· 24.2. Гради се Улица Арањ Јаноша
· 12.2. Радови на локалитету Југовићево у завршној фази
· 10.2. Завршена друга фаза уређења креативног дистрикта
ЈАНУАР
· 5.1. Ковиљ добио "Урбани џеп"

архива актуелности 2019. 2020.
JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

НОВОСЕЛСКИ ПОТОК ДОБИЈА ДВА НОВА ПРОПУСТА

22.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је почетком априла започела радове на изградњи два плочаста пропуста – моста преко Новоселског потока у Сремској Каменици.Новоселски поток налази се на северним падинама Фрушке горе,  а улива се у Дунав у Сремској Каменици. Поток пролази кроз насељена места у којима није изграђена атмосферска канализација па се већи део кишног отицаја неконтролисано слива, стварајући бујицу за време јачих падавина. Како не би дошло до изливања бујичних вода и оштећења околних стамбених објеката и комуналне   инфраструктуре, услед недовољног протицаја, као и оштећења која су постојећи пропусти претрпели, предвиђено је њихово рушење и изградња нових.
Рок за извођење радова је 240 календарских дана, а вредност инвестиције је 16.942,183,20 динара.
Да би се обезбедио одговарајући, односно повећани протицај воде и спречиле или ублажиле последице бујичних деловања, сваке године се кроз редовно одржавање обављају радови на уређењу фрушкогорских потока, који подразумевају крчење шибља и уклањање наноса из корита потока.РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МОСТА СЛОБОДЕ

19.4.2021.

   У циљу стварања што бољих услова за одвијање колског и пешачког саобраћаја, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи 2. фазу радова на одржавању Моста слободе.
Радови, који су започели 10.02.2021. године, подразумевају поправку обостраних пешачких стаза са каменичке стране моста (на делу од силазне рампе до тунела), затим наставак радова на антикорозивној заштити унутрашњег дела носећег сандука моста, поправку пешачке ограде и дилатационе спојнице.
Уговорена вредност радова износи 40,5 милиона динара, са роком завршетка од 320 календарских дана.
У протекле две године обављени су радови на делу моста са новосадске стране, односно на деоници изнад Кеја и купалишта Штранд, при чему је извршена рехабилитација обостраних пешачких стаза, санација стуба уз шеталиште, унутрашња антикорозивна заштита, чишћење сандука моста, санација пешачке ограде и замена одбојних ограда на коловозу. За ове радове уложено је 68 милиона динара.
Мост слободе, који је један од симбола Новог Сада, датира још из 1981. године, а реконструисан је 2005. године, након што је срушен у бомбардовању.
У оквиру редовног одржавања спроводи се сталан надзор и обилазак Моста слободе, као и других мостова на територији Града Новог Сада. Прегледом Моста слободе, стручном проценом утврђено је да је мост у конструктивном смислу у добром и стабилном стању, али је у циљу довођења свих елемената моста у технички исправно стање и заштите моста од даљег пропадања, било потребно извршити радове који су тренутно у току.


РЕДОВАН РАД СЕМАФОРА У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да ће у уторак, 13. априла 2021. године, од 10 часова, новопостављени семафор на пешачком прелазу преко Улице народног фронта код кбр. 52, бити пуштен у режим редовног рада, након пробног периода, односно рада на жутом трептачу.
Због велике фреквенције саобраћаја и релативне близине школе и предшколске установе постојала је оправдана потреба за семафоризацијом овог пешачког прелаза. Постављањем светлосне сигнализације омогућено је безбедније кретање пешака и бициклиста преко саобраћајнице са четири саобраћајне траке.
У оквиру радова на постављању семафорских уређаја, извршена је и делимична реконструкција пешачких и бициклистичких стаза у зони прелаза са обе стране коловоза, док су услови приступачности задовољени изградњом рампи и тактилних плоча. Са циљем безбеднијег одвијања бициклистичког саобраћаја, бициклистички прелаз означен је материјалом црвене боје, чиме је постао знатно уочљивији за све учеснике у саобраћају.
Новоизграђени семафор радиће у детекторском режиму, односно пешаци ће притиском на тастер најавити појаву зеленог светла, ради безбедног преласка преко коловоза.
За постављање овог семафора у буџету Града издвојено је 9,2 милиона динара, а ускоро ће бити семафоризована још два пешачка прелаза у Новом Саду (у Футошкој и Јеврејској улици).
Апелујемо на возаче да додатно обрате пажњу на новопостављени семафор, с обзиром на то да је предметни пешачки прелаз до сада био обележен само хоризонталном сигнализацијом.

ИНФРАСТРУКТУРНО СЕ ОПРЕМА СТАМБЕНИ БЛОК У ФУТОГУ

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 01.04.2021. године започела радове на опремању стамбеног блока за избегла лица у Футогу - прва етапа.
Локација намењена комплексу за вишепородично становање, на којој је у току изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром, налази се на простору ограниченом улицама Др Милана Николића, Соње Маринковић, Козарачке и Улице нова (планирана улица паралелна са улицом Др Милана Николића).Прва етапа подразумева припремне радове, земљане радове и насипање песком како би био омогућен приступ изградњи будућих објеката. Изградиће се приступне саобраћајнице и тротоари планираним објектима за вишепородично становање и биће насут простор намењен зеленом појасу. Предвиђено је да се одводњавање саобраћајних површина врши преко дренажних ровова. Такође, биће изграђена водоводна и канализациона мрежа према пројектној документацији.
За ову инвестицију у буџету Града опредељено је 30.935.187,7 динара, а планирано је да радови буду завршени у року од 100 дана.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОВИЉУ

8.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 18. фебруара 2021. године започела радове у Ковиљу, а са циљем да се омогући ефикасније одвођења површинских вода у овом насељу. Радови обухватају изградњу 4.797м трасе атмосферске канализације у улицама Рибарска, пролаз између Рибарске и канала, Дунафалви Лајоша, Душка Вицкова, делу Улице Лазе Костића, делу Улице 7. јула, делу Улице Соње Маринковић и делу Улице Јовице Павлице.
Насеље Ковиљ има атмосферску канализацију, али она у појединим деловима насеља није функционална јер је у веома лошем стању и није адекватно одржавана. Изградњом нове атмосферске канализације ће се у најбољој могућој мери раздвојити атмосферске од фекалних вода. Дно отворених атмосферских канала биће обложено бетонским каналетама, а где год има услова за то, трасе отворених канала просторно ће бити раздвојене од зацевљене канализације, чиме ће се смањити број улива у шахтове зацевљене канализационе мреже.
Овај значајан пројекат, чија вредност износи 76.199.436,72 динара, олакшаће свакодневни живот становницима Ковиља, а завршетак радова очекује се на јесен.УРЕЂУЈЕ СЕ УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА

5.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Паје Крстића, која је део насељеног подручја Слане баре и Клисе и налази се унутар блока улица Паје Радосављевића, Сентандрејски пут, Долинска и Задружна.
У наведеној улици изводи се подземна инфраструктура  - водоводна и канализациона мрежа, са кућним прикључцима, док ће одводњавање бити решено изградњом затвореног система атмосферске канализације.
Радови на саобраћајним површинама у овој улици подразумевају изградњу новог коловоза у дужини од око 160м, колских улаза и обостраних пешачких стаза, као и пешачких веза према Сентандрејском путу и Задружној улици. Такође, биће уређене и зелене површине које се местимично јављају између коловоза и пешачких стаза, док је на пешачком прелазу предвиђена изградња платформе, ради умирења саобраћаја. Ново јавно осветљење, које ће бити постављено у Улици Паје Крстића, допринеће повећању безбедности грађана у вечерњим часовима.
Завршетак свих предвиђених радова очекује се током маја, а вредност инвестиције износи 18.988.075,36 динара.

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ „САЈЛОВО“

1.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на партерном уређењу око објекта културне станице и Месне заједнице „Сајлово“.
Радови подразумевају партерно уређење слободних површина и пешачких стаза око културне станице и постављање урбаног мобилијара, са одговарајућим местима за седење у виду клупа интегрисаних у жардињере. Целокупан простор биће оплемењен садњом листопадног и четинарског дрвећа са жбунастим врстама и украсном травом. Планира се и ново јавно осветљење које ће се својим примереним дизајном уклапати у сам амбијент.Извођач радова уведен је у посао дана 23.3.2021. године, а вредност уговора износи 21.005.210,64 динара, са роком завршетка радова 180 календарских дана.
Реализација пројекта Културних станица у Новом Саду спроводи се у склопу активности везаних за избор Новог Сада за Европску престоницу културе 2021. године.Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ