АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
АПРИЛ
· 12.4. Редован рад семафора у Улици народног фронта
· 12.4. Инфраструктурно се опрема стамбени блок у Футогу
· 8.4. Атмосферска канализација у Ковиљу
· 5.4. Уређује се Улица Паје Крстића
· 1.4. Партерно уређење око културне станице "Сајлово"
МАРТ
· 23.3. Инфраструктурно опремљен стамбени комплекс на Југовићеву
· 18.3. Нови парк у Новом Саду
· 15.3. Опремање простора око некадашњег расадника на Футошком путу
· 11.3. Повећана безбедност на пешачким прелазима
· 5.3. Нови спортски садржаји на Булевару Европе
· 4.3. Улица Кароља Селеша добија нову саобраћајницу и јавно осветљење
· 2.3. Нова паркинг места у насељу Сателит
· 1.3. Ново лице Позоришног трга
ФЕБРУАР
· 24.2. Гради се Улица Арањ Јаноша
· 12.2. Радови на локалитету Југовићево у завршној фази
· 10.2. Завршена друга фаза уређења креативног дистрикта
ЈАНУАР
· 5.1. Ковиљ добио "Урбани џеп"

архива актуелности 2019. 2020.
JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

РЕДОВАН РАД СЕМАФОРА У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да ће у уторак, 13. априла 2021. године, од 10 часова, новопостављени семафор на пешачком прелазу преко Улице народног фронта код кбр. 52, бити пуштен у режим редовног рада, након пробног периода, односно рада на жутом трептачу.
Због велике фреквенције саобраћаја и релативне близине школе и предшколске установе постојала је оправдана потреба за семафоризацијом овог пешачког прелаза. Постављањем светлосне сигнализације омогућено је безбедније кретање пешака и бициклиста преко саобраћајнице са четири саобраћајне траке.
У оквиру радова на постављању семафорских уређаја, извршена је и делимична реконструкција пешачких и бициклистичких стаза у зони прелаза са обе стране коловоза, док су услови приступачности задовољени изградњом рампи и тактилних плоча. Са циљем безбеднијег одвијања бициклистичког саобраћаја, бициклистички прелаз означен је материјалом црвене боје, чиме је постао знатно уочљивији за све учеснике у саобраћају.
Новоизграђени семафор радиће у детекторском режиму, односно пешаци ће притиском на тастер најавити појаву зеленог светла, ради безбедног преласка преко коловоза.
За постављање овог семафора у буџету Града издвојено је 9,2 милиона динара, а ускоро ће бити семафоризована још два пешачка прелаза у Новом Саду (у Футошкој и Јеврејској улици).
Апелујемо на возаче да додатно обрате пажњу на новопостављени семафор, с обзиром на то да је предметни пешачки прелаз до сада био обележен само хоризонталном сигнализацијом.

ИНФРАСТРУКТУРНО СЕ ОПРЕМА СТАМБЕНИ БЛОК У ФУТОГУ

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 01.04.2021. године започела радове на опремању стамбеног блока за избегла лица у Футогу - прва етапа.
Локација намењена комплексу за вишепородично становање, на којој је у току изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром, налази се на простору ограниченом улицама Др Милана Николића, Соње Маринковић, Козарачке и Улице нова (планирана улица паралелна са улицом Др Милана Николића).Прва етапа подразумева припремне радове, земљане радове и насипање песком како би био омогућен приступ изградњи будућих објеката. Изградиће се приступне саобраћајнице и тротоари планираним објектима за вишепородично становање и биће насут простор намењен зеленом појасу. Предвиђено је да се одводњавање саобраћајних површина врши преко дренажних ровова. Такође, биће изграђена водоводна и канализациона мрежа према пројектној документацији.
За ову инвестицију у буџету Града опредељено је 30.935.187,7 динара, а планирано је да радови буду завршени у року од 100 дана.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОВИЉУ

8.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 18. фебруара 2021. године започела радове у Ковиљу, а са циљем да се омогући ефикасније одвођења површинских вода у овом насељу. Радови обухватају изградњу 4.797м трасе атмосферске канализације у улицама Рибарска, пролаз између Рибарске и канала, Дунафалви Лајоша, Душка Вицкова, делу Улице Лазе Костића, делу Улице 7. јула, делу Улице Соње Маринковић и делу Улице Јовице Павлице.
Насеље Ковиљ има атмосферску канализацију, али она у појединим деловима насеља није функционална јер је у веома лошем стању и није адекватно одржавана. Изградњом нове атмосферске канализације ће се у најбољој могућој мери раздвојити атмосферске од фекалних вода. Дно отворених атмосферских канала биће обложено бетонским каналетама, а где год има услова за то, трасе отворених канала просторно ће бити раздвојене од зацевљене канализације, чиме ће се смањити број улива у шахтове зацевљене канализационе мреже.
Овај значајан пројекат, чија вредност износи 76.199.436,72 динара, олакшаће свакодневни живот становницима Ковиља, а завршетак радова очекује се на јесен.УРЕЂУЈЕ СЕ УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА

5.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Паје Крстића, која је део насељеног подручја Слане баре и Клисе и налази се унутар блока улица Паје Радосављевића, Сентандрејски пут, Долинска и Задружна.
У наведеној улици изводи се подземна инфраструктура  - водоводна и канализациона мрежа, са кућним прикључцима, док ће одводњавање бити решено изградњом затвореног система атмосферске канализације.
Радови на саобраћајним површинама у овој улици подразумевају изградњу новог коловоза у дужини од око 160м, колских улаза и обостраних пешачких стаза, као и пешачких веза према Сентандрејском путу и Задружној улици. Такође, биће уређене и зелене површине које се местимично јављају између коловоза и пешачких стаза, док је на пешачком прелазу предвиђена изградња платформе, ради умирења саобраћаја. Ново јавно осветљење, које ће бити постављено у Улици Паје Крстића, допринеће повећању безбедности грађана у вечерњим часовима.
Завршетак свих предвиђених радова очекује се током маја, а вредност инвестиције износи 18.988.075,36 динара.

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ „САЈЛОВО“

1.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на партерном уређењу око објекта културне станице и Месне заједнице „Сајлово“.
Радови подразумевају партерно уређење слободних површина и пешачких стаза око културне станице и постављање урбаног мобилијара, са одговарајућим местима за седење у виду клупа интегрисаних у жардињере. Целокупан простор биће оплемењен садњом листопадног и четинарског дрвећа са жбунастим врстама и украсном травом. Планира се и ново јавно осветљење које ће се својим примереним дизајном уклапати у сам амбијент.Извођач радова уведен је у посао дана 23.3.2021. године, а вредност уговора износи 21.005.210,64 динара, са роком завршетка радова 180 календарских дана.
Реализација пројекта Културних станица у Новом Саду спроводи се у склопу активности везаних за избор Новог Сада за Европску престоницу културе 2021. године.Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ