АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Untitled Document
ЈУНИ
· 11.6. Ново јавно осветљење
· 9.6. Редован рад семафора у Јеврејској улици
· 7.6. Инфраструктурно опремљена Улица Кароља Селеша
МАЈ
· 31.5. Више паркинга на Сентандрејском путу
· 25.5. Тренутни радови у планираној динамици
· 24.5. Почели радови на уређењу гробља на Транџаменту
· 19.5. Нови семафор у Футогу
· 18.5. Нови семафор у Футошкој улици
· 17.5. Инфраструктурно опремање Орахове улице
· 13.5. Граде се пешачке стазе у Бегечу
АПРИЛ
· 22.4. Новоселски поток добија два нова пропуста
· 19.4. Радови на одржавању Моста слободе
· 12.4. Редован рад семафора у Улици народног фронта
· 12.4. Инфраструктурно се опрема стамбени блок у Футогу
· 8.4. Атмосферска канализација у Ковиљу
· 5.4. Уређује се Улица Паје Крстића
· 1.4. Партерно уређење око културне станице "Сајлово"
МАРТ
· 23.3. Инфраструктурно опремљен стамбени комплекс на Југовићеву
· 18.3. Нови парк у Новом Саду
· 15.3. Опремање простора око некадашњег расадника на Футошком путу
· 11.3. Повећана безбедност на пешачким прелазима
· 5.3. Нови спортски садржаји на Булевару Европе
· 4.3. Улица Кароља Селеша добија нову саобраћајницу и јавно осветљење
· 2.3. Нова паркинг места у насељу Сателит
· 1.3. Ново лице Позоришног трга
ФЕБРУАР
· 24.2. Гради се Улица Арањ Јаноша
· 12.2. Радови на локалитету Југовићево у завршној фази
· 10.2. Завршена друга фаза уређења креативног дистрикта
ЈАНУАР
· 5.1. Ковиљ добио "Урбани џеп"

архива актуелности 2019. 2020.
JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

ГРАДИ СЕ УЛИЦА АРАЊ ЈАНОША

24.2.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне и атмосферске канализације и јавног осветљења у улици  Арањ Јаноша, делу Булевара Европе и делу Улице цара Душана. Изградња вишепородичних стамбених објеката условила је неопходност инфраструктурног опремања на предметном локалитету и изградњу свих планом предвиђених садржаја.
Поред подземне инфраструктуре, у Улици Арањ Јаноша гради се коловоз ширине 5,5м и обостране пешачке стазе ширине 3м. Са обе стране коловоза планиран је паркинг простор са укупно 75 управних паркинг места, док је иза сваког четвртог остављен простор за садњу дрвећа. На делу Булевара Европе и Улице цара Душана изградиће се недостајуће пешачке и бициклистичке стазе, а због будуће планиране стамбене изградње, предвиђени су и колски приступи, демензионисани за веће саобраћајно оптерећење.
Такође, у оквиру ових радова биће продужено разделно острво у Улици цара Душана и проширен постојећи пешачки прелаз у раскрсници са Булеваром цара Лазара, а планирано је и ново стајалиште за аутобусе градског саобраћаја. Новоизграђене саобраћајне површине осветљаваће 10 стубова јавног осветљења са ЛЕД изворима светла.
Вредност ове инвестиције износи 72 милиона динара,  а рок завршетка је 210 календарских дана.РАДОВИ НА ЛОКАЛИТЕТУ ЈУГОВИЋЕВО У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

12.2.2021.

Радове на изградњи и инфраструктурном опремању стамбених блокова намењених за припаднике снага безбедности у Новом Саду, дана 12. фебруара 2021. године,  обишао је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Томислав Момировић, заједно са Градоначелником Града Новог Сада, Милошем Вучевићем, и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејаном Мандићем.

Реализација пројекта изградње стамбених блокова за припаднике снага безбедности Републике Србије представља општи интерес од значаја за јачање Система националне безбедности. Нови Сад је тренутно највеће градилиште станова за припаднике снага безбедности и на локалитету Југовићево изводе се радови на изградњи 12 стамбених објеката за колективно становање, са укупно 1972 стамбене јединице (548 из Iа фазе и 1.424 из Iб фазе).


Изградњу стамбених објеката, комуналну и осталу инфраструктуру унутар стамбеног комплекса финансира Република Србија, док Град Нови Сад инвестира изградњу инфраструктуре до границе стамбеног комплекса, за шта су опредељена средства у укупном износу од 1,4 милијарде динара.

Радови на изградњи саобраћајних површина и јавног осветљења за стамбене блокове 1 и 2 у завршној су фази, а вредност ових радова износи 330.978.541,99 динара. На предметној локацији гради се шест саобраћајница у укупној дужини од 1314м са 610 паркинг места, као и 1807м пешачких и 314м бициклистичких стаза. Новоизграђене саобраћајне површине осветљаваће 57 стубова јавне расвете, а по завршетку планираних радова на саобраћајној инфраструктури, приступиће се и хортикултурном  уређењу комплетног простора.
Током фебруара очекује се почетак радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања стамбених блокова 3, 4 и 5, такође на локалитету Југовићево, а вредност ове инвестиције је 559.839.084,37 динара.

Претходно је површина на којој су изграђени стамбемни објекти за припаднике снага безбедности, као и површина планирана за изградњу Атлетског центра, очишћена од остатака експлозивних направа из претходних ратова, а за радове на разминирању уложено је 176.387.228, динара

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, поред наведених радова, инвестираће и изградњу нетраспарентне (чврсте) ограде, у циљу да се на Југовићеву физички, визуелно и звучно одвоји простор војног комплекса од простора намењеног становању. Прва фаза изградње ограде предвиђена је буџетом за 2021. годину, у вредности од 35 милиона динара.
ЗАВРШЕНА ДРУГА ФАЗА УРЕЂЕЊА КРЕАТИВНОГ ДИСТРИКТА

10.2.2021.

Чланица Градског већа за буџет, финансије и инвестиције, Адријана Месаровић, в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, Мирјана Марковић и директор Фондације „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“, Немања Миленковић, у среду 10.02.2021. године, обишли су Кинеску четврт где су завршени радови у оквиру 1. и 2. A фазе уређења јавних површина. На овом простору изведени су радови на изградњи инфраструктуре (водовода, канализације, црпне станице), саобраћајних површина, јавног осветљења, као и хортикултурно уређење и  постављање мобилијара и урбане опреме. Укупна вредност инвестиције износи 539.813.027,52 динара.


Уређење јавних површина Кинеске четврти реализује се у оквиру пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”. Циљеви уређења јавних површина Кинеске четврти јесу очување посебних урбанистичко - архитектонских карактеристика локалитета, стварање услова за даљи развој и иницијатива за формирањем креативног дистрикта у оквиру комплекса бивше фабрике „Петар Драпшин“.
До сада је на простору Кинеске четврти изграђено око 900m нових саобраћајних површина, 1.300m пешачких стаза, 920m бициклистичких стаза, 208 нових паркинг места, од којих је осам намењено особама са инвалидитетом, 1.750m канализационе и 630m водоводне мреже и постављено је 46 нових стубова јавне расвете. Створена је и веза са Кејом преко пешачких и бициклистичких стаза, а уређење јавних површина обухватaло је и постављање мобилијара и урбане опреме – 72 клупе, 64 корпе и 32 носача за бицикле.
Уређење овог простора изводи се у више фаза због комплексности самог локалитета, а и због синхронизације са динамиком радова на самим објектима (од којих се неки задржавају, неки реконструишу, а неки поново граде), које реализује Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.


Крајем 2020. године завршена је 2.А фазе и део 1. фазе, вредности 70.476.537,36 динара. Изведени су радови на изградњи паркинга (са отворима за дрвеће иза сваког четвртог паркинг места), фекалне и атмосферске канализације, јавног осветљења, пешачке везе са Кејом, хортикултурном уређењу и постављању урбаног мобилијара (корпа, клупе, носачи за бицикле) на локалитет изграђен у првој фази. 

Током 2019. године изведени су радови 1. фазе, а вредност радова износила је 248.422.984,42 динара. Радови су се одвијали у регулацији Булевара деспота Стефана, улици која повезује Булевар деспота Стефана са пешачком стазом на Кеју и интерним улицама око објекта бр.7, који је предвиђен за културну станицу. У оквиру ове фазе изграђене су пешачке стазе, паркинг места са местима за инвалиде, бициклистичке стазе, канализација, водовод и јавна расвета.

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину предвиђена су средства за уређење јавних површина Кинеске четврти са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у Новом Саду – 2.Б фаза, у износу од 210.000.000,00 динара. Овом фазом биће обухваћени радови на преосталом делу партерног блоковског уређења са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем, поплочање око објекта, изградња пешачких и бициклистичких стаза које излазе на Кеј, постављање урбаног мобилијара и хортикултурно уређење.

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ