АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

ЗАВРШЕНА ДРУГА ФАЗА УРЕЂЕЊА КРЕАТИВНОГ ДИСТРИКТА

10.2.2021.

Чланица Градског већа за буџет, финансије и инвестиције, Адријана Месаровић, в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, Мирјана Марковић и директор Фондације „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“, Немања Миленковић, у среду 10.02.2021. године, обишли су Кинеску четврт где су завршени радови у оквиру 1. и 2. A фазе уређења јавних површина. На овом простору изведени су радови на изградњи инфраструктуре (водовода, канализације, црпне станице), саобраћајних површина, јавног осветљења, као и хортикултурно уређење и  постављање мобилијара и урбане опреме. Укупна вредност инвестиције износи 539.813.027,52 динара.


Уређење јавних површина Кинеске четврти реализује се у оквиру пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”. Циљеви уређења јавних површина Кинеске четврти јесу очување посебних урбанистичко - архитектонских карактеристика локалитета, стварање услова за даљи развој и иницијатива за формирањем креативног дистрикта у оквиру комплекса бивше фабрике „Петар Драпшин“.
До сада је на простору Кинеске четврти изграђено око 900m нових саобраћајних површина, 1.300m пешачких стаза, 920m бициклистичких стаза, 208 нових паркинг места, од којих је осам намењено особама са инвалидитетом, 1.750m канализационе и 630m водоводне мреже и постављено је 46 нових стубова јавне расвете. Створена је и веза са Кејом преко пешачких и бициклистичких стаза, а уређење јавних површина обухватaло је и постављање мобилијара и урбане опреме – 72 клупе, 64 корпе и 32 носача за бицикле.
Уређење овог простора изводи се у више фаза због комплексности самог локалитета, а и због синхронизације са динамиком радова на самим објектима (од којих се неки задржавају, неки реконструишу, а неки поново граде), које реализује Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.


Крајем 2020. године завршена је 2.А фазе и део 1. фазе, вредности 70.476.537,36 динара. Изведени су радови на изградњи паркинга (са отворима за дрвеће иза сваког четвртог паркинг места), фекалне и атмосферске канализације, јавног осветљења, пешачке везе са Кејом, хортикултурном уређењу и постављању урбаног мобилијара (корпа, клупе, носачи за бицикле) на локалитет изграђен у првој фази. 

Током 2019. године изведени су радови 1. фазе, а вредност радова износила је 248.422.984,42 динара. Радови су се одвијали у регулацији Булевара деспота Стефана, улици која повезује Булевар деспота Стефана са пешачком стазом на Кеју и интерним улицама око објекта бр.7, који је предвиђен за културну станицу. У оквиру ове фазе изграђене су пешачке стазе, паркинг места са местима за инвалиде, бициклистичке стазе, канализација, водовод и јавна расвета.

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину предвиђена су средства за уређење јавних површина Кинеске четврти са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у Новом Саду – 2.Б фаза, у износу од 210.000.000,00 динара. Овом фазом биће обухваћени радови на преосталом делу партерног блоковског уређења са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем, поплочање око објекта, изградња пешачких и бициклистичких стаза које излазе на Кеј, постављање урбаног мобилијара и хортикултурно уређење.

Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ