АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ФУТОШКОМ ПУТУ УСКОРО У НОВОМ РУХУ

22.7.2021.

   Љубитеље двоточкаша свакако ће обрадовати вест да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције закључила уговор са одабраним извођачем за радове на реконструкцији обостраних пешачких и бициклистичких на Футошком путу и да се почетак радова очекује током августа месеца.
У овој фази радова предвиђена је реконструкција деонице од Хајдук Вељкове улице до Булевара патријарха Павла, у дужини од 3,5км (обострано).
Вредност инвестиције је 181.139.232,54 динара, а реализоваће се уз суфинансирање Управе за Капитална улагања АПВ, у износу од 70 милиона динара, док су преостала средства обезбеђена у буџету Града Новог Сада.
Стручни кадрови Управе, ЈКП „Градско зеленило“ и пројектантске куће, уз консултације са Саветом за заштиту зеленила Града Новог Сада, утврдили су решење за проблем разгранатих и плитких делова корена великих стабала платана на Футошком путу, који су у великој мери узроковали оштећења на бициклистичкој стази. На деоницама где дозвољавају просторне могућности, новопројектована бициклистичка стаза се удаљава од кореновог система, чиме се отварају нове зелене површине на којима ће се извршити садња различитих група зеленила (високо листопадно дрвеће, украсно шибље и др.). Тамо где није могуће применити овакво решење, биће извршено орезивање крошње и пропорционално томе и орезивање кореновог система, како би се спречило оштећење нове бициклистичке стазе, а истовремено обезбедила стабилност самог стабла.
Стабла платана на Футошком путу стара су преко 60 година и посађена су знатно пре изградње постојеће бициклистичке стазе. Узимајући у обзир важност површина под зеленилом у нашем граду, очување сваког стабла је од великог значаја са еколошког аспекта и о томе ће се нарочито водити рачуна приликом извођења радова.
У склопу реконструкције обостраних пешачких и бициклистичких стаза, сем проширења постојећег линијско зеленило, биће уређени платои испред школа и осталих јавних установа и на аутобуским стајалиштима, постављене платформе за успорење саобраћаја на споредним правцима и побољшана саобраћајна сигнализација.
У наредној фази планираће се средства и за реконструкцију деонице од Булевара ослобођења до Хајдук Вељкове улице, у дужини од 2,1км (обострано), за шта је потребно издвојити 119 милиона динара.


НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ У НОВОМ САДУ

21.7.2021.

  У циљу подизања комуналног стандарда, развоја рекреативног спорта и јачања здравих навика грађана, Град Нови Сад сваке године опредељује средства за изградњу нових спортских садржаја.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ове године поставила је спортске и рекреационе терене и игралишта на 9 локација, у шта је уложено 34.703.496,00 динара.
цео текст...

НОВА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА И ТЕРЕТАНЕ

20.7.2021.

  Поред реализације стратешки важних објеката инфраструктуре на које се деценијама чекало, нису заборављени ни наизглед мали пројекти који се тичу квалитета свакодневног живота у граду и стварања услова за безбрижну дечију игру и интензивније бављење спортом и рекреацијом.
цео текст...

ПОСТАВЉАЈУ СЕ БРОЈАЧИ САОБРАЋАЈА

19.7.2021.

  Уоквиру инвестиције „Унапређење саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја на територији Града Новог Сада“, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на постављању бројача за саобраћај на пет локација.
цео текст...

УРЕЂУЈЕ СЕ УЛИЦА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА

14.7.2021.

  У оквиру реализације инвестиција предвиђених Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је 01. јула започела радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Ђорђа Магарашевића.
цео текст...

ИЗГРАЂЕНИ ПАРКИНЗИ НА КЛИСИ

13.7.2021.

  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализовала је изградњу паркинга дуж сервисне саобраћајнице уз Сентандрејски пут, на деоници између улица Ритска и Отокара Кершованија.
цео текст...

ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ

12.7.2021.

  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у сарадњи са Саветом за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, реализује постављање фиксних мерача брзине у близини основних школа.
цео текст...

ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА ЗА ФАБРИКУ ЧОКАЛАДЕ

9.7.2021.

  Град Нови Сад уложио је око 342 милиона динара за изградњу инфраструктурних објеката потребних за несметан рад и функционисање фабрике чоколаде „Barry Callebaut“.
цео текст...

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМЉЕН СТАМБЕНИ БЛОК У ФУТОГУ

8.7.2021.

  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализовала је прву етапу радова на опремању стамбеног блока за избегла лица у Футогу. Радови су завршени 03. јула 2021. године, а обухватају изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром.
цео текст...

ТВРЂАВА СПРЕМНА ЗА ЕГЗИТ

7.7.2021.

  Гао и претходних година, Град Нови Сад спроводи интензивне припреме за предстојећи Егзит фестивал који ће традиционално бити одржан на Петроварадинској тврђави од 08. до 11. јула.
цео текст...

САЈЛОВО - ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ

6.7.2021.

  Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, чланица Градског већа за буџет и финасије и инвестиције, Адријана Месаровић, и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, дана 5. јула 2021. године, обишли су актуелне радове у насељу Сајлово.
цео текст...

ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА COVID БОЛИНИЦЕ "МИШЕЛУК"

5.7.2021.

  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду реализује радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања локалитета COVID болнице на Мишелуку, у Петроварадину. Радови на опремању су започети дана 29.04.2021. године и теку планираном динамиком.
цео текст...

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ "САЈЛОВО"

28.6.2021.

  Планираном динамиком одвијају се радови на партерном уређењу простора око објекта културне станице и Месне заједнице „Сајлово“. Уређење партера око објекта обухвата поплочање слободних површина, изградњу јавног осветљења, постављање урбаног мобилијара и хортикултурно уређење.
цео текст...

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ГРОБЉА КОД ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ

23.6.2021.

  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је 06.05.2021. године радове на инфраструктурном опремању гробља на Транџаменту, а у циљу проширења и изградње нових гробних поља. Гробље на Транџаменту налази се у јужном делу насеља Петроварадин, ослања се на улицу Дунавске дивизије и шири се према југозападној страни.
цео текст...

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ЛОКАЛИТЕТУ ЈУГОВИЋЕВО 3,4,5

22.6.2021.

  На локалитету Југовићево изводе се радови на изградњи 12 стамбених објеката за колективно становање, са укупно 1972 стамбене јединице, што финансира Република Србија, док је Град Нови Сад за изградњу недостајуће инфраструктуре определио средства у износу од 1,1 милијарди динара.
цео текст...

ИЗГРАДЊА ДЕЛА УЛИЦЕ ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ

16.6.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције почела је радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на делу улице Веселина Маслеше у насељу Детелинара.
Улица Веселина Маслеше чини део секундарне уличне мреже која се протеже од Улице Бранка Бајића до Авијатичарске улице.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 19.8.2021.
пријаве се примају 18.8.2021.


јавно надметање 12.8.2021.
пријаве се примају 11.8.2021.


јавно надметање 5.8.2021.
пријаве се примају 4.8.2021.


јавно надметање 28.7.2021.
пријаве се примају 27.7.2021.


јавно надметање 14.7.2021.
пријаве се примају 13.7.2021.


јавно надметање одржано 2.7.2021.


јавно надметање одржано 24.6.2021.


јавно надметање одржано 17.6.2021.


јавно надметање одржано 19.5.2021.


јавно надметање одржано 13.5./14.5.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/2 K.O. Каћ, у површини од 745,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/3 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/4 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/5 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/6 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2021.

ДОКУМЕНТИ

Технички опис радова за изградњу и опремање водовода, канализације и атмосферске канализације са анализом јединичних цена по позицији

Технички услови за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница
Анализа јединичних цена по позицијама техничких услова за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2020, 5/2021, 9/2021, 15/2021 и 23/2021)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ