АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

РЕДОВАН РАД СЕМАФОРА У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да ће у уторак, 13. априла 2021. године, од 10 часова, новопостављени семафор на пешачком прелазу преко Улице народног фронта код кбр. 52, бити пуштен у режим редовног рада, након пробног периода, односно рада на жутом трептачу.
Због велике фреквенције саобраћаја и релативне близине школе и предшколске установе постојала је оправдана потреба за семафоризацијом овог пешачког прелаза. Постављањем светлосне сигнализације омогућено је безбедније кретање пешака и бициклиста преко саобраћајнице са четири саобраћајне траке.
У оквиру радова на постављању семафорских уређаја, извршена је и делимична реконструкција пешачких и бициклистичких стаза у зони прелаза са обе стране коловоза, док су услови приступачности задовољени изградњом рампи и тактилних плоча. Са циљем безбеднијег одвијања бициклистичког саобраћаја, бициклистички прелаз означен је материјалом црвене боје, чиме је постао знатно уочљивији за све учеснике у саобраћају.
Новоизграђени семафор радиће у детекторском режиму, односно пешаци ће притиском на тастер најавити појаву зеленог светла, ради безбедног преласка преко коловоза.
За постављање овог семафора у буџету Града издвојено је 9,2 милиона динара, а ускоро ће бити семафоризована још два пешачка прелаза у Новом Саду (у Футошкој и Јеврејској улици).
Апелујемо на возаче да додатно обрате пажњу на новопостављени семафор, с обзиром на то да је предметни пешачки прелаз до сада био обележен само хоризонталном сигнализацијом.


ИНФРАСТРУКТУРНО СЕ ОПРЕМА СТАМБЕНИ БЛОК У ФУТОГУ

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 01.04.2021. године започела радове на опремању стамбеног блока за избегла лица у Футогу - прва етапа. Локација намењена комплексу за вишепородично становање, на којој је у току изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром, налази се на простору ограниченом улицама Др Милана Николића, Соње Маринковић, Козарачке и Улице нова (планирана улица паралелна са улицом Др Милана Николића).
цео текст...

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОВИЉУ

8.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 18. фебруара 2021. године започела радове у Ковиљу, а са циљем да се омогући ефикасније одвођења површинских вода у овом насељу. Радови обухватају изградњу 4.797м трасе атмосферске канализације у улицама Рибарска, пролаз између Рибарске и канала, Дунафалви Лајоша, Душка Вицкова, делу Улице Лазе Костића, делу Улице 7. јула, делу Улице Соње Маринковић и делу Улице Јовице Павлице.
цео текст...

УРЕЂУЈЕ СЕ УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА

5.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Паје Крстића, која је део насељеног подручја Слане баре и Клисе и налази се унутар блока улица Паје Радосављевића, Сентандрејски пут, Долинска и Задружна.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 13.5./14.5. 2021.
пријаве се примају 12.5.2021.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/2 K.O. Каћ, у површини од 745,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/3 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/4 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/5 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/6 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

јавно надметање 12.5.2021.
пријаве се примају 11.5.2021.


јавно надметање одржано 9.4.2021.


јавно надметање одржано 6.4.2021.


јавно надметање одржано 26.3.2021.

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2021.

ДОКУМЕНТИ

Технички опис радова за изградњу и опремање водовода, канализације и атмосферске канализације са анализом јединичних цена по позицији

Технички услови за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница
Анализа јединичних цена по позицијама техничких услова за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2020 и 5/2021)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ