АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

УРЕЂУЈУ СЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ПОДБАРА

22.1.2020.

    Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у петак, 17. јануара, започела је радове на изградњи саобраћајних површина у насељу Подбара.
Последњих година са интензивном изградњом вишестамбених објеката, у овом делу града дошло је до знатног повећања броја становника, а самим тим и возила, у односу на некадашње стање. Променом структуре становања отежан је пешачки, али и саобраћај уопште, а евидентан је и проблем са паркирањем, због чега постоји оправдана потреба за реконструкцијом улица у овом насељу.
У првој фази, која је тренутно у току, биће изграђене саобраћајне површине у четири улице – Душана Васиљева, Жарка Васиљевића, Стевана Милованова и Козачинског. Сем коловоза, предвиђена је изградња обостраних пешачких стаза, обостраних паркинга, колских прилаза и јавног осветљења. У ове четири улице предвиђена је изградња укупно 221 паркинг места, а на сваком четвртом биће остављен простор за садњу дрвећа.
Радови на изградњи саобраћајних површина усклађени су са динамиком радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже, које изводи ЈКП „Водовод и канализација“. У улицама у којима се изводе радови предвиђена је потпуна обустава саобраћаја, али ће се улице, по завршетку радова, појединачно пуштати у саобраћај.
Вредност ове инвестиције износи 130 милиона динара, а рок за завршетак свих предвиђених радова је 150 календарских дана.
Такође, у току је и реконструкција Улице Марка Миљанова у којој је предвиђен нови коловоз, пешачке и бициклистичке стазе, као и паркинзи и јавно осветљење. Ову инвестицију, вредну 191 милион динара, заједнички финансирају Град Нови Сад и АП Војводина.
У наредном периоду планирано је уређење још 22 улице у насељу Подбара, за које је тренутно у изради пројектна документација.


ЛЕПШЕ ЛИЦЕ ПОЗОРИШНОГ ТРГА

10.1.2020.

   Са циљем да се побољша функционалност, естетика и атрактивност најужег центра града, као дела урбанистички и културно заштићеног старог градског језгра, Град Нови Сад ће током ове године приступити уређењу јавних површина на овом локалитету. Због величине и комплексности самог простора, пројектовање и реализација подељени су по зонама, а тренутно се приводи крају израда техничке документације за I фазу уређења дела градског језгра.
цео текст...

ГОДИНА ВЕЛИКИХ ГРАДСКИХ ИНВЕСТИЦИЈА

30.12.2019.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршава 2019. годину у знаку успешне реализације планираних инвестиционих активности, изузетно важних за урбани развој нашег града. Са циљем унапређења путне инфраструктуре на територији Града Новог Сада ове године изграђено је преко 10 км нових саобраћајних површина, док је кроз редовно одржавање извршено асфалтирање у укупној дужини од чак 72 км.
цео текст...

СОЛАРНО ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ВЕСТ НА ЕВРОПСКОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ

23.12.2019.

   Почетком 2019. године, захваљујући средствима ИПА фонда у оквиру програма прекограничне сарадње Европске уније, Град Нови Сад добио је соларно јавно осветљење. На 48 локација постављено је 100 стубова и светиљки са соларним панелима на местима на којима није могуће повезивање на електроенергетску мрежу или где је била потребна допуна постојећем осветљењу.
цео текст...
ОБАВЕШТЕЊЕ
о резултатима Урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду,
ЈН бр. 1.2.250


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 13.2.2020.
пријаве се примају 12.2.2020.


јавно надметање одржано 23.1.2020.


јавно надметање одржано 5.12.2019.


јавно надметање одржано 14.11.2019.


јавно надметање одржано 7.11.2019.


ИНФОРМАТОР 2019.

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2019.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2018, 12/2019, 30/2019, 49/2019 и 54/2019-испр.)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019 и 43/2019)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - I полугодиште 2019.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2019. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за једнократно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ