АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

ФИНАЛНИ РАДОВИ НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ БУЛЕВАРУ

16.5.2019.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

   Данас, 16. маја 2019. године, в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић и члан Градског већа за комуналне послове, Владимир Стојковић, са својим сарадницима, обишли су радове на изградњи нове саобраћајнице булеварског типа на потезу од кружне раскрснице са Приморском улицом до Велебитске улице (у дужини од 1.380м).
Радови се одвијају планираном динамиком. На деоници од кружне раскрснице са Приморском улицом до Ритске улице завршени су радови на подземним инсталацијама, асфалтирању и постављени су стубови јавне расвете. У току су радови од Ритске улице до Велебитске улице. На овој деоници завршени су сви хидро радови, а први слој асфалта је постављен на траси нове саобраћајнице између Ритске улице и Улице Паје Радосављевића.

Нова саобраћајница ће садржати две коловозне траке ширине по 7 метара са по две саобраћајне траке, које ће бити раздвојене разделним острвом, траке за паркирање, обостране пешачке стазе, као и једнострану бициклистичку стазу намењену двосмерном саобраћају. Ови радови обухватају сву пратећу инфраструктуру (реконструкцију водоводне мреже, реконструкцију атмосферске канализације, светлосну сигнализацију, као и јавно осветљење).
Вредност радова износи 700 милиона динара, а радови се финансирају заједничким средствима Града Новог Сада, АП Војводине и ЈП Путеви Србије.

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ У КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ

10.5.2019.

   Данас, 10. маја 2019. године, в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, в.д. начелника Градскe управe за имовину и имовинско-правне послове, Мирјана Марковић и представници Фондације Европска престоница културе, са својим сарадницима, обишли су радове на уређењу јавних површина Кинеске четврти.
цео текст...

ЗАВРШЕНА ДРУГА ФАЗА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
НОВИ САД-БЕГЕЧ

6.5.2019.

   Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, потпредседник Владе Републике Србије и министар за трговину, туризам и телекомуникације, Расим Љајић и начелник Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, у суботу, 04. маја  2019. године обишли су други део новоизграђене бициклистичке стазе Нови Сад-Бегеч.
Деоница Нови Сад–Бегеч својим мањим делом води кроз урбану зону док највећим делом, у дужини од око 23 км, траса води по круни одбрамбеног насипа од Дунава и подељена је на седам сектора. Сектор 5 бициклистичке стазе, дужине 6275 м, простире се од улице Дунавска у Футогу до улице Обалска у Бегечу.
цео текст...
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо заинтересоване инвеститоре који су уговорили плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, у ратама, а нису измирили своје уговорене обавезе, имају право да поднесу захтев да износ преосталог дуга на рате укључујући и доспели дуг преуговоре на једнократно плаћање у целости са умањењем од 30%.
Такође, подсећамо да инвеститори који преуговоре једнократно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта до 31.12.2019. могу остварити право на умањење на недоспели дуг за још 30%.
Наведено право имају и власници објеката који су до дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката, закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и исходовали су накнадну грађевинску дозволу.
Заинтересовани инвеститори Захтев за једнократно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта  могу преузети овде или у просторијама Управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког број 3.
Захтев се подноси на писарници наведене Управе.


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 22.5.2019.
пријаве се примају 21.5.2019.


јавно надметање одржано 9.5.2019.


јавно надметање одржано 26.3.2019.


ГИС

ИНФОРМАТОР 2019.

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2019.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2018 и 12/2019)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018 и 45/2018)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018 и 38/2018)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2018.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2018. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за једнократно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке


Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ