АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

НОВО ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

11.6.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује изградњу јавног осветљења на четири локације на територији Града Новог Сада. У циљу унапређења безбедности наших најмлађих суграђана и објеката у којима бораве,  осветљено је двориште вртића „Венди“ у Улици Браће Дроњак на Новом насељу. Светиљке са ЛЕД изворима светла, постављене на 14 стубова висине 5м, осветљавају сам објекат предшколске установе, пешачке стазе и зелене површине Радови су завршени у предвиђеном року, а како се не би ометало редовно функционисање установе, изводили су се током викенда, када деца нису присутна у објекту. Вредност ове инвестиције износи  3.792.648,00 динара. У току су радови на изградњи јавног освељења на делу Буковачког пута, од Везирца до уласка у насеље Буковац. На овој локациоји планирано је постављање 22 стуба јавног осветљења, а уговорена вредност радова је  8.397.118,00 динара.


РЕДОВАН РАД СЕМАФОРА У ЈЕВРЕЈСКОЈ УЛИЦИ

9.6.2021.

   Новопостављени семафор на пешачком прелазу  преко Јеврејске улице, у зони раскрснице са Улицом Васе Пелагића,  од данас, 09. јуна 2021. године, у режиму је редовног рада.
Семафоризацијом ове раскрснице омогућено је  ефикасније одвијање саобраћаја, a нарочито безбеднији прелазак пешака и бициклиста преко врло фреквентне саобраћајнице.
цео текст...

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМЉЕНА УЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША

7.6.2021.

   Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, са сарадницима, обишли су дана 6. јуна 2021. године Улицу Кароља Селеша, у којој су завршени радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром.
цео текст...

ВИШЕ ПАРКИНГА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ

31.5.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на изградњи паркинга дуж сервисне саобраћајнице уз Сентандрејски пут, на деоници између улица Ритска и Отокара Кершованија. Радови се изводе на простору дужине од око 250м и ширине 3м, који се налази између саобраћајнице и бициклистичке стазе. На овој површини предвиђено је подужно паркирање, а пројектовано је 36 паркинг места за путничке аутомобиле, који су распоређени у паркирне нише између постојећих стубова НН мреже и јавне расвете.
цео текст...

ТРЕНУТНИ РАДОВИ У ПЛАНИРАНОЈ ДИНАМИЦИ

25.5.2021.

   Дана 25.05.2021. године в.д. начелника, Дејан Мандић, са сарадницима, обишао је актуелна градилишта на којима се изводе радови које инвестира Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, при чему се уверио да радови теку планираном динамиком и да ће исти бити завршени у предвиђеном року.
цео текст...

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРОБЉА НА ТРАНЏАМЕНТУ

24.5.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је радове на инфраструктурном опремању гробља на Транџаменту, а у циљу проширења и изградње нових гробних поља. Гробље на Транџаменту налази се у јужном делу насеља Петроварадин, ослања се на улицу Дунавске дивизије и шири се према југозападној страни.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 14.7.2021.
пријаве се примају 13.7.2021.


јавно надметање 2.7.2021.
пријаве се примају 1.7.2021.


јавно надметање 24.6.2021.
пријаве се примају 23.6.2021.


јавно надметање 17.6.2021.
пријаве се примају 16.6.2021.


јавно надметање одржано 19.5.2021.


јавно надметање одржано 13.5./14.5.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/2 K.O. Каћ, у површини од 745,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/3 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/4 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/5 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/6 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

јавно надметање 12.5.2021.
НИЈЕ ОДРЖАНО

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2021.

ДОКУМЕНТИ

Технички опис радова за изградњу и опремање водовода, канализације и атмосферске канализације са анализом јединичних цена по позицији

Технички услови за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница
Анализа јединичних цена по позицијама техничких услова за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2020, 5/2021, 9/2021 и 15/2021)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ