АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

ОБНОВЉЕНА ПОРТА АЛМАШКОГ ХРАМА

3.12.2020.

   Храм Света Три Јерарха Српске православне цркве у Алмашком крају у Новом Саду, познатији и као Алмашки храм, изграђен је крајем 18. века. Претходних година извршена је обнова објекта цркве, а током 2020. године Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада je, у сарадњи са новосадском Српском православном црквеном општином и Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада, успешно реализовала адаптацију и санацију порте храма.
У оквиру партерног уређења порте Алмашког храма извршена је санација приступних стаза и тротоара око храма, као и рестаурацију надгробних камених плоча.
Обављена је реконструкција и конзервација главне капије од кованог гвожђа, саниран је парапетни зид постојеће ограде, а посебна пажња поклоњена је реконструкцији оградног зида са северне стране порте храма. На стубовима ограде, на постојећим челичним анкерима, постављене су и кугле, чиме је огради Амашког храма враћен првобитни изглед. Измештена је и чесма са припадајућом темељном конструкцијом и она се сада налази уз реновирану северну ограду порте.
Палионица свећа са надстрешницом измештена је и имплементирана у ограду сакларног објекта, а ради заштите драгоценог иконостаса Уроша Предића „Богородица са Христом“ од девастирања.
Укупна вредност ове инвестиције износи преко 14 милиона динара, а у буџету града обезбеђена су средства и за израду пројектне документације јавног и декоративног осветљења порте Алмашког храма.
С обзиром на то да је Алмашки крај заштићена културно историјска целина, радови на адаптацији храма изведени су уз надзор представника Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, а у наредном периоду биће реализовано и хортикултурно уређење овог простора.
Након реконструкције Храма Света Три Јарарха, Нови Сад као престоница културе, наставља са уређењем културних и историјских добара, потврђујући своју титулу Европске престонице културе.


НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ЛОКАЛИТЕТУ ЈУГОВИЋЕВО

18.11.2020.

   Радове на изградњи и инфраструктурном опремању стамбених блокова намењених за припаднике снага безбедности у Новом Саду обишао је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Томислав Момировић, заједно са замеником градоначелника Града Новог Сада, Миланом Ђурићем, и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејаном Мандићем.
цео текст...

НОВА ПАРКИНГ МЕСТА НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ

10.11.2020.

   Дана 10.11.2020. године заменик Градоначелника Града Новог Сада, Милан Ђурић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, обишли су радове на изградњи паркинга (прва фаза) који се тренутно изводе на Булевару Европе, а чија је вредност 60 милиона динара.
цео текст...

ПРИМОРСКА УЛИЦА ДОБИЈА НОВИ АСФАЛТ

4.11.2020.

   Дана 04.11.2020. године Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић, са сарадницима обишао је радове који се тренутно изводе у Приморској улици. Приморска улица је део примарне путне мреже и одликује се великом фрекфенцијом саобраћаја, с обзиром на то да  повезује Булевар Европе са две битне саобраћајнице булеварског типа (Сентандрејски пут и Темерински пут), као и са индустријском зоном.
цео текст...

РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА МАРКА МИЉАНОВА

22.10.2020.

   Заједничким улагањем АП Војводина и Града Новог Сада успешно је реализована још једна велика инвестиција, битна за унапређење путне инфраструктуре у Новом Саду. Председник Покрајинске владе, Игор Мировић, Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, са сарадницима, у четвртак, 22. октобра 2020. године, обишли су  новоизграђене саобраћајне површине у Улици Марка Миљанова, а том приликом улица је и отворена за саобраћај.
цео текст...

У ВЕТЕРНИКУ ИЗГРАЂЕН НОВИ СЕМАФОР

20.8.2020.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на постављању семафора на раскрсници Новосадског пута и Улице Соње Маринковић у Ветернику и дана 20.08.2020. године овај семафор пуштен је у пробни рад, односно на жути трептач, што је уобичајена процедура да би се корисници навикли на новопостављену сигнализацију. Када истекне пробни режим и исходује се употребна дозвола, семафор ће бити у редовном раду.
цео текст...
ОБАВЕШТЕЊЕ
о резултатима Урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду,
ЈН бр. 1.2.250


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 23.12.2020.
пријаве се примају 22.12.2020.


јавно надметање 17.12.2020.
пријаве се примају 16.12.2020.


јавно надметање 10.12.2020.
пријаве се примају 9.12.2020.


јавно надметање одржано 26.11.2020.


јавно надметање одржано 18.11.2020.


јавно надметање одржано 12/13.11.2020.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/7 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/8 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/9 K.O. Каћ, у површини од 775,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/10 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање *ПРОДАТО*

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо заинтересоване инвеститоре који су уговорили плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, у ратама, а нису измирили своје уговорене обавезе, имају право да поднесу захтев да износ преосталог дуга на рате укључујући и доспели дуг преуговоре на једнократно плаћање у целости са умањењем од 30%.
Такође, подсећамо да инвеститори који преуговоре једнократно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта до 31.12.2020. године могу остварити право на умањење на недоспели дуг за још 30%.
Наведено право имају и власници објеката који су до дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката, закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и исходовали су накнадну грађевинску дозволу.
Заинтересовани инвеститори захтев за једнократно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта  могу преузети овде, или у просторијама Управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког број 3.
Захтев се подноси на писарници наведене Управе.


ИНФОРМАТОР 2019.

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2019.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2019 и 8/2020)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - I полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ