АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

У ВЕТЕРНИКУ ИЗГРАЂЕН НОВИ СЕМАФОР

20.8.2020.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на постављању семафора на раскрсници Новосадског пута и Улице Соње Маринковић у Ветернику и дана 20.08.2020. године овај семафор пуштен је у пробни рад, односно на жути трептач, што је уобичајена процедура да би се корисници навикли на новопостављену сигнализацију. Када истекне пробни режим и исходује се употребна дозвола, семафор ће бити у редовном раду.
Основна потреба за семафоризовањем ове раскрснице је омогућавање безбедног преласка пешака и бициклиста преко веома фреквентног државног пута IБ реда број 12.
Како би се што мање реметили токови возила која се крећу Новосадским путем, предвиђен је детекторски систем рада новопостављеног семафора. Детекторска најава возила из Улице Соње Маринковић обављаће се преко индуктивне петље, док ће пешаци притиском на тастер омогућити појаву зеленог светла и обезбедити сигуран прелазак преко коловоза.
Поред постављања саобраћајне сигнализације, на предметној раскрсници извршени су и грађевински радови. Формирани су пешачки и бициклистички прилази коловозу, као и прелаз преко разделног острва.
Укупна вредност свих изведених радова на изградњи саобраћајних површина и семафора на предметној локацији је 11,5 милиона динара (са ПДВ).
Апелујемо на возаче да повећају опрезност и да нарочито обрате пажњу на новопостављену саобраћајну сигнализацију на Новосадском путу!


ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОПРЕМАЊУ СТАМБЕНИХ БЛОКОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ У НОВОМ САДУ

11.8.2020.

   Након што су се стекли услови, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у понедељак, 10.08.2020. године увела у посао одабраног извођача радова да приступи радовима на изградњи саобраћајних површина и јавног осветљења за потребе опремања стамбених блокова 1 и 2 за припаднике снага безбедности.
цео текст...

УРЕЂУЈЕ СЕ ПРОСТОР ОКО ПОЛИЦИЈСКЕ ИСПОСТАВЕ

31.7.2020.

   Са циљем побољшања услова за рад Одељења саобраћајне полиције и да би корисницима био омогућен лакши приступ, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције тренутно реализује радове на уређењу простора око објекта Саобраћајне полиције у Шајкашкој улици број 34.
цео текст...

ПОСТАВЉЕН СЕМАФОР КОД ЈОДНЕ БАЊЕ

27.7.2020.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да су завршени радови на постављању семафора на раскрсници улица Футошка и Николе Тесле (код Јодне бање) и да ће од сутра, 28.07.2020. године, овај семафор бити пуштен у пробни рад, односно на трептач, што је уобичајена процедура да би се корисници навикли на новопостављену сигнализацију.
цео текст...

ОСВЕТЉЕНА ШКОЛСКА ДВОРИШТА

10.7.2020.

   У циљу побољшња услова за боравак ученика у школама и ради повећања безбедности, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ове године реализовала је изградњу јавног осветљења у школским двориштима. Ново јавно осветљење добиле су две основне школе - ОШ „Вук Караџић“ и ОШ “Иван Гундулић“, као и средња економска школа „Светозар Милетић“.
цео текст...

НОВИ САД И ВЕТЕРНИК ПОВЕЗАНИ БУЛЕВАРОМ ЈОВАНА ДУЧИЋА

17.6.2020.

   Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, председник Покрајинске владе, Игор Мировић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, у среду, 17. јуна 2020. године, обишли су завршетак радова на изградњи продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду. Булевар Јована Дучића је продужен за око 330м и спојен са Улицом Драгослава Срејовића у Ветернику.
цео текст...
ОБАВЕШТЕЊЕ
о резултатима Урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду,
ЈН бр. 1.2.250


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 29.10.2020.
пријаве се примају 28.10.2020.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/4 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/5 К.О. Ченеј, у површини од 1.325,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/6 К.О. Ченеј, у површини од 1.386,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/7 К.О. Ченеј, у површини од 1.715,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање

јавно надметање 21.10.2020.
пријаве се примају 20.10.2020.


јавно надметање 13.10.2020.
пријаве се примају 12.10.2020.


јавно надметање 8.10.2020.
пријаве се примају 7.10.2020.ИНФОРМАТОР 2019.

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2019.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2019 и 8/2020)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - I полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ