ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање одржано 4.5.2018.


јавно надметање одржано 27.3.2018.

- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 2028/1 К.О. Нови Сад II, у површини од 583 м2, на углу Футошког пута и Илирске улице у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за комерцијалне садржаје, производно занатство и услуге *ПРОДАТО*
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 3/5 К.О. Нови Сад I, у површини од 1.987 м2, у Улици Сентандрејски пут у Новом Саду, намењене за изградњу објекта за привреду - делатности из области терцијарног сектора *ПРОДАТО*
- Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то катастарске парцеле број 3573/2 К.О. Нови Сад I, у површини од 2.559 м2, Булевар Европе у Новом Саду, намењене за станицу за снабдевање горивом *ПРОДАТО*


јавно надметање одржано 13.3.2018.

ИНФОРМАТОР

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, март 2017.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 67/2017 и 11/2018-испр.)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016 и 74/2016)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - измене и допуне ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016 и 74/2016)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2017.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2017. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС


Untitled Document
 
mail to webmaster
 
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ