АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

НОВОСЕЛСКИ ПОТОК ДОБИЈА ДВА НОВА ПРОПУСТА

22.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је почетком априла започела радове на изградњи два плочаста пропуста – моста преко Новоселског потока у Сремској Каменици.
Новоселски поток налази се на северним падинама Фрушке горе,  а улива се у Дунав у Сремској Каменици. Поток пролази кроз насељена места у којима није изграђена атмосферска канализација па се већи део кишног отицаја неконтролисано слива, стварајући бујицу за време јачих падавина. Како не би дошло до изливања бујичних вода и оштећења околних стамбених објеката и комуналне   инфраструктуре, услед недовољног протицаја, као и оштећења која су постојећи пропусти претрпели, предвиђено је њихово рушење и изградња нових.
Рок за извођење радова је 240 календарских дана, а вредност инвестиције је 16.942,183,20 динара.
Да би се обезбедио одговарајући, односно повећани протицај воде и спречиле или ублажиле последице бујичних деловања, сваке године се кроз редовно одржавање обављају радови на уређењу фрушкогорских потока, који подразумевају крчење шибља и уклањање наноса из корита потока.


РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МОСТА СЛОБОДЕ

19.4.2021.

   У циљу стварања што бољих услова за одвијање колског и пешачког саобраћаја, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи 2. фазу радова на одржавању Моста слободе. Радови, који су започели 10.02.2021. године, подразумевају поправку обостраних пешачких стаза са каменичке стране моста (на делу од силазне рампе до тунела), затим наставак радова на антикорозивној заштити унутрашњег дела носећег сандука моста, поправку пешачке ограде и дилатационе спојнице.
цео текст...

РЕДОВАН РАД СЕМАФОРА У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да ће у уторак, 13. априла 2021. године, од 10 часова, новопостављени семафор на пешачком прелазу преко Улице народног фронта код кбр. 52, бити пуштен у режим редовног рада, након пробног периода, односно рада на жутом трептачу.
цео текст...

ИНФРАСТРУКТУРНО СЕ ОПРЕМА СТАМБЕНИ БЛОК У ФУТОГУ

12.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 01.04.2021. године започела радове на опремању стамбеног блока за избегла лица у Футогу - прва етапа. Локација намењена комплексу за вишепородично становање, на којој је у току изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром, налази се на простору ограниченом улицама Др Милана Николића, Соње Маринковић, Козарачке и Улице нова (планирана улица паралелна са улицом Др Милана Николића).
цео текст...

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОВИЉУ

8.4.2021.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 18. фебруара 2021. године започела радове у Ковиљу, а са циљем да се омогући ефикасније одвођења површинских вода у овом насељу. Радови обухватају изградњу 4.797м трасе атмосферске канализације у улицама Рибарска, пролаз између Рибарске и канала, Дунафалви Лајоша, Душка Вицкова, делу Улице Лазе Костића, делу Улице 7. јула, делу Улице Соње Маринковић и делу Улице Јовице Павлице.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 19.5.2021.
пријаве се примају 18.5.2021.


јавно надметање 13.5./14.5. 2021.
пријаве се примају 12.5.2021.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/2 K.O. Каћ, у површини од 745,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/3 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/4 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/5 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/6 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

јавно надметање 12.5.2021.
пријаве се примају 11.5.2021.


јавно надметање одржано 9.4.2021.


јавно надметање одржано 6.4.2021.

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2021.

ДОКУМЕНТИ

Технички опис радова за изградњу и опремање водовода, канализације и атмосферске канализације са анализом јединичних цена по позицији

Технички услови за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница
Анализа јединичних цена по позицијама техничких услова за извођење радова на изградњи и опремању саобраћајница

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2020, 5/2021, 9/2021 и 15/2021)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ