АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА МАРКА МИЉАНОВА

22.10.2020.

   Заједничким улагањем АП Војводина и Града Новог Сада успешно је реализована још једна велика инвестиција, битна за унапређење путне инфраструктуре у Новом Саду. Председник Покрајинске владе, Игор Мировић, Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, са сарадницима, у четвртак, 22. октобра 2020. године, обишли су  новоизграђене саобраћајне површине у Улици Марка Миљанова, а том приликом улица је и отворена за саобраћај.
У Улици Марка Миљанова обављени су радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем. Ову изузетно значајну инвестицију, вредну 205 милиона динара, заједнички су финансирали Град Нови Сад и АП Војводина.
На деоници од Улице Ђорђа Рајковића до кружног тока, у дужини од 400м, изграђен је коловоз ширине 6м, а од кружне раскрснице до Београдског кеја, у дужини од 100м, изграђен је коловоз булеварског типа, са по две саобраћајне траке по смеру. Улица је добила 136 паркинг места, обостране пешачке стазе, бициклистичку стазу и 59 стубова нове јавне расвете, а реконструисана је и подземна инфраструктура, односно канализациона мрежа и топловод. Постојеће зеленило у Улици Марка Миљанова је очувано у највећој могућој мери, а у наредном периоду биће извршено и хортикултурно уређење ове улице.
Значај изградње улице Марка Миљанова је вишеструк. Пошто се ради о веома фреквентној саобраћајници, њеном реконструкцијом омогућено је знатно ефикасније и безбедније одвијање саобраћаја. Реализацијом ове инвестиције повезане су три значајне саобраћајнице - Београдски кеј, Венизелисова и Косовска улица. Такође, поново је успостављена веза транзитног правца од Зрењанинског пута и Луке Нови Сад, преко Кеја до Жежељевог моста. У овом делу насеља Подбара повећан је капацитет паркинг места у односу на пређашње стање, а омогућена је и веза са бициклистичким стазама на Кеју и на Жежељевом мосту, чиме је бициклистички саобраћај повезан са сремском страном Града.


У ВЕТЕРНИКУ ИЗГРАЂЕН НОВИ СЕМАФОР

20.8.2020.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на постављању семафора на раскрсници Новосадског пута и Улице Соње Маринковић у Ветернику и дана 20.08.2020. године овај семафор пуштен је у пробни рад, односно на жути трептач, што је уобичајена процедура да би се корисници навикли на новопостављену сигнализацију. Када истекне пробни режим и исходује се употребна дозвола, семафор ће бити у редовном раду.
цео текст...

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОПРЕМАЊУ СТАМБЕНИХ БЛОКОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ У НОВОМ САДУ

11.8.2020.

   Након што су се стекли услови, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у понедељак, 10.08.2020. године увела у посао одабраног извођача радова да приступи радовима на изградњи саобраћајних површина и јавног осветљења за потребе опремања стамбених блокова 1 и 2 за припаднике снага безбедности.
цео текст...

УРЕЂУЈЕ СЕ ПРОСТОР ОКО ПОЛИЦИЈСКЕ ИСПОСТАВЕ

31.7.2020.

   Са циљем побољшања услова за рад Одељења саобраћајне полиције и да би корисницима био омогућен лакши приступ, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције тренутно реализује радове на уређењу простора око објекта Саобраћајне полиције у Шајкашкој улици број 34.
цео текст...

ПОСТАВЉЕН СЕМАФОР КОД ЈОДНЕ БАЊЕ

27.7.2020.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да су завршени радови на постављању семафора на раскрсници улица Футошка и Николе Тесле (код Јодне бање) и да ће од сутра, 28.07.2020. године, овај семафор бити пуштен у пробни рад, односно на трептач, што је уобичајена процедура да би се корисници навикли на новопостављену сигнализацију.
цео текст...

ОСВЕТЉЕНА ШКОЛСКА ДВОРИШТА

10.7.2020.

   У циљу побољшња услова за боравак ученика у школама и ради повећања безбедности, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ове године реализовала је изградњу јавног осветљења у школским двориштима. Ново јавно осветљење добиле су две основне школе - ОШ „Вук Караџић“ и ОШ “Иван Гундулић“, као и средња економска школа „Светозар Милетић“.
цео текст...

НОВИ САД И ВЕТЕРНИК ПОВЕЗАНИ БУЛЕВАРОМ ЈОВАНА ДУЧИЋА

17.6.2020.

   Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, председник Покрајинске владе, Игор Мировић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, у среду, 17. јуна 2020. године, обишли су завршетак радова на изградњи продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду. Булевар Јована Дучића је продужен за око 330м и спојен са Улицом Драгослава Срејовића у Ветернику.
цео текст...
ОБАВЕШТЕЊЕ
о резултатима Урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду,
ЈН бр. 1.2.250


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање 18.11.2020.
пријаве се примају 17.11.2020.


јавно надметање 12.11. и 13.11.2020.
пријаве се примају 10.11.2020.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/7 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/8 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/9 K.O. Каћ, у површини од 775,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/10 K.O. Каћ, у површини од 776,00m2, у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање

јавно надметање 4.11.2020.
пријаве се примају 3.11.2020.


јавно надметање 29.10.2020.
пријаве се примају 28.10.2020.

I Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/3 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
II Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/4 К.О. Ченеј, у површини од 1.350,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
III Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/5 К.О. Ченеј, у површини од 1.325,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
IV Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/6 К.О. Ченеј, у површини од 1.386,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање
V Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 402/7 К.О. Ченеј, у површини од 1.715,00м2, Улица Реље Савића, Ченеј, намењене за изградњу објекта за породично становање

јавно надметање одржано 21.10.2020.

ИНФОРМАТОР 2019.

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2019.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2019 и 8/2020)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - I полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ