АКТУЕЛНО | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

КОВИЉ ДОБИО „УРБАНИ ЏЕП“

5.1.2021.

   Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић, министарка привреде Анђелка Атанасковић и државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић, у уторак 05.01.2021. године, обишли су радове на опремању површине јавне намене у насељу Ковиљ, а у оквиру уређења „46 урбаних џепова“ који се реализује као део пројекта „Европска престоница културе“ у Новом Саду. Укупна вредност ове инвестиције износи 56.289.420,18 динара, а суфинансирана је од стране  Министарства привреде РС и Града Новог Сада. 
Микролокација „урбаног џепа“ смештена је у центру Ковиља - на Тргу ослобођења, који се наслања на централну улицу у насељу, Улицу Лазе Костића. У оквиру уређења овог простора реализована је партерна целина унутар комплекса Трга и пијаца концепта „drive-thru“, уз постављање 6 фиксираних и 19 склопиво-расклопивих пијачних тезги. Хортикултурно су уређене постојеће зелене површине, а целокупан простор оплемењен је новим урбаним мобилијаром (клупе, корпе за отпатке, држачи за бицикле и заштитни стубићи) и адекватно осветљен постављањем  14 стубова за декоративно и 15 за функционално јавно осветљење. Сем тога, каменим коцкама реконструисане су околне саобраћајнице, уређене су пешачке стазе и иновирана чесма у парку. Испред објекта библиотеке поплочан је плато на коме је монтиран славски сто са клупама и скулптура „Родино гнездо“, као симбол насеља Ковиљ.
Уређење простора Трга ослобођења – као „урбаног џепа“ конципирано је тако да буде функционално, хомогено, стилски унапређено и прилагођено потребама његових корисника.


ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА КИНЕСКЕ ЧЕТВРТИ

25.12.2020.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је завршила радове на уређењу jaвних површина Кинеске четврти у Новом Саду. С обзиром на комплексност локалитета и синхронизацију са динамиком радова на самим објектима које реализује Градска управа за имовину, уређење јавних површина се изводи фазно - 2019. године је завршена прва фаза, а 2020. друга фазе уређења.

цео текст...

НОВА ЈАВНА РАСВЕТА У ТРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

25.12.2020.

   Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршава радове на постављању јавног осветљења којим су обухваћени пaркинзи, пeшaчки прoлaзи, дeчиja игрaлиштa, кoшaркaшки тeрeни и укупнo 8 улицa у Meсним зajeдницaмa  Сaвa Кoвaчeвић, Житни трг и Букoвaц.

цео текст...

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ ПРЕД ФИНАЛИЗАЦИЈОМ

25.12.2020.

   Извођење радова на изградњи канализације отпадних вода у Ветернику, северно од Новосадског пута је у завршној фази. Изграђена је нова канализациона мрежа у 36 улица, укупне дужине 12 км и једна црпна станица.


цео текст...
ОБАВЕШТЕЊЕ
о резултатима Урбанистичко-архитектонског конкурса за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду,
ЈН бр. 1.2.250


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

јавно надметање није одржано


јавно надметање одржано 23.12.2020.


јавно надметање одржано 17.12.2020.


јавно надметање одржано 10.12.2020.

ИНФОРМАТОР

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2019.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2019 и 8/2020)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 и 8/2020)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - I полугодиште 2020.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2020. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС
Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ