ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Contract title: Installation of solar public lighting for project: “Renewable Solar Energy”
Publication reference: XXIV-351-2903/17-1062/4
The City of Novi Sad, City Administration for Construction Land and Investments, intends to award a work contract for Installation of solar public lighting for project: “Renewable Solar Energy” with financial assistance from the Interreg – IPA Cross-border Co-operation Programme Croatia-Serbia.
The tender dossier is available for inspection at City of Novi Sad, City Administration for Construction Land and Investments, Stevana Branovackog 3, 21101 Novi Sad, published on the City Administration for Construction Land and Investments website: http://www.ugzins.rs
The deadline for submission of tender is 01.10.2018. at 13:00am local time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the City Administration for Construction Land and Investments website: http://www.ugzins.rs
documents download:
 
 
 

Конкурсни радови


ГРАД НОВИ САД
објављује

Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање гаража на територији Града Новог Сада
(шифра позива: НЈП-1/2019)
рок: 8. април 2019. до 12 часова
CITY OF NOVI SAD announces
Non-binding Public Call to collect Letters of Interest for design, financing, construction, operation and maintenance of garages in the territory of the City of Novi Sad
(call code: NJP-1/2019)
deadline: April 8th 2019, 12 o'clock noon

ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 9.5.2019.
пријаве се примају 8.5.2019.


јавно надметање одржано 26.3.2019.


јавно надметање одржано 11.1.2019.


јавно надметање одржано 12.12.2018.

ИНФОРМАТОР 2019.

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, јануар 2019.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 59/2018 и 12/2019)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018 и 45/2018)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018 и 38/2018)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2018.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2018. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за једнократно плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Захтев за продужење одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС


Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ