ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна
Конкурсни радови


ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 18.7.2018.
пријаве се примају 17.7.2018.


јавно надметање одржано 11.7.2018.


јавно надметање одржано 4.5.2018.

ИНФОРМАТОР

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, март 2017.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 67/2017 и 11/2018-испр.)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016 и 74/2016)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - измене и допуне ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016 и 74/2016)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката - II полугодиште 2017.
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2017. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке

ГИС


Untitled Document
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ