ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | КОНТАКТ | ГИС
Почетна страна

ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 13.3.2018.
пријаве се примају 12.3.2018.


јавно надметање 7.3.2018.
пријаве се примају 6.3.2018.


јавно надметање одржано 14.2.2018.


ГИС


JAВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА

Јавно достављање писмена број: XXIV-351-2901/17-807/1 од 14. јула 2017. године, којим се Срдић Винка из Новог Сада, Улица Илирска број 27, обавештава да су се стекли услови за раскид уговора о давању на коришћење градског грађевинског земљишта у државној својини број 08-7465 од 10. октобра 2000. године и да ће се покренути поступак за поништај решења број 418-25-2000-I-10

ИНФОРМАТОР

Информатор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, март 2017.

ПРОПИСИ

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 81/2016)

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 8/2016 и 74/2016)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - измене и допуне ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016 и 74/2016)
Зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта по зонама и намени објеката
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2017. (Републички завод за статистику)

ОБРАСЦИ

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
Захтев за добијање одобрења за постављање рекламне ознаке
Untitled Document
 
mail to webmaster
 
© ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ